FORM_CGDF_LOGO.gif
ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE 

Registrace na dostihovou sezónu 2017 zahájena!

Registrace chrtů a jejich majitelů pro účely chrtích akcí na chrtí dostihové dráze v Praze

Greyhound_Stadium_Prague_Greyhound_Park_Motol_CGDF_registrace.jpg
Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_Registrace_sezona_CGDF_Jan_Preucil.jpg
Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_CGDF_Heidi_Janku_Dior_Chanel.jpg
Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_Registrace_CGDF_vstup.jpg
Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_Registrace_CGDF_moet.jpg
Chrt_Racing_Paddock_Greyhound_Park_Motol_zazemi_CGDF_IMG_0034.jpg
Greyhound_Park_Motol_Czech_Greyhound_Racing_Federation_IMG_9505_decky.jpg
Chrt_Racing_Paddock_Greyhound_Park_Motol_sprchy_CGDF.jpg
Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_steward_CGDF_2130626_227.jpg
Chrt_dostihy_Praha_Greyhound_Park_Motol_starter_CGDF_2130626_232.jpg
Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_Registrace_CGDF_boxy-1.jpg
Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_Registrace_CGDF_draha.jpg
Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_Registrace_CGDF_rovinka.jpg
Greyhound_Park_Motol_Prague_CGDF_zachytna_plenta_chrti_zavodiste.jpg
Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_Registrace_CGDF_musek.jpg
  Chrti_dostihy_Greyhound_Park_Motol_CGDF_starter_registrace.jpg
Chrti_dostihy_Greyhound_Park_Motol_Prague_CGDF_stadion.jpg
Praha, dne 1.2.2017

Registrace chrtů a jejich majitelů pro účely tréninků a dostihů a dalších chrtích akcí na dostihové dráze v Greyhound Park Motol


Účel registrace:

Registrace chrtů a jejich majitelů pro účely tréninků a dostihů a dalších akcí na dostihové dráze v Greyhound Park Motol.
(Netýká se závodů Greyhound Challenge - pokud budou v průběhu sezóny vyhlášeny propozice na tuto akci, oznámení o registraci na akci bude následovat)


Předmět registrace:

Platí pro všechna plemena chrtů - greyhoundů, whippetů, saluk, barzojů, italských chrtíků, atd., a jejich majitele, v souladu s registračními podmínkami a povinnostmi


Rozsah registrace:

- každý majitel chrta i chrt musí být zaregistrován v databázi ČGDF (platí se pouze jednou, a navždy)

- každý zaregistrovaný chrt v databázi musí být nadto ještě registrován na každou dostihovou sezónu (platí se každou sezónu)
 

Proto:

 • ti majitelé chrtů, kteří jsou již zaregistrovaní v databázi (již se u ČGDF účastnili akcí), nechť se registrují pouze na sezónu 2017.
 • ti majitelé chrtů, kteří se ještě neúčastnili akcí ČGDF a nejsou zaregistrovaní v databázi ČGDF, nechť zaregistrují sebe i svého psa do databáze ČGDF a také na dostihovou sezónu 2017.


Podmínky:

 • po skončení termínu registrace na sezónu 2017 nebude již možné registrace na sezónu provádět.
 • Psi, kteří byli prokazatelně pořízeni v průběhu dostihové sezóny, mohou být registrováni včetně jejich majitele v průběhu dané sezóny.
 • Výjimka v případě zájmu o registraci na závody Challenge: registrace až dle zveřejněných propozic k závodům.


Povinnosti:

V případě zájmu je nezbytné, aby majitel chrta nejdříve splnil tyto povinnosti: 

 1. Vyplnit příslušné registrační dokumenty do databáze ČGDF:
  - Přihláška k registraci majitele psa do databáze:
  Přihláška k registraci majitele psa do databáze 
  - Přihláška k registrace psa do databáze
  :
  Přihláška k registraci psa do databáze


  K tomu je potřeba zaslat scan průkazu původu psa, očkovacího průkazu, nejpozději při první akci předložit originály téhož.

   
 2. Vybrat si kategorii účasti na akcích pořádaných ČGDF a oznámit to písemně ČGDF:
  Viz dokument „Struktura účastníků akcí CGDF“: Struktura úcastníků akcí ČGDF 2017

 3. Vyplnit formulář pro zaregistrování psa na sezónu 2017:
  Přihlaška k registraci psa nasezónu2017   

 4. Prostudovat Sazebník cen a poplatků:
  Sazebnik cen a poplatku ČGDF 2017

 5. Zaplatit poplatky dle Sazebníku cen a poplatků
  Majitel chrta uhradí příslušné poplatky vždy převodem na účet ČGDF:
  Bankovní spojení.:   51-0955010287/0100,
  Variabilní symbol:   datum akce: např.: 03042017, u registrací uvádějte datum odeslání přihlášek
  Ve "Zprávě pro příjemce" uvádějte jméno svého chrta.

 6. Termíny plateb:
  Platba musí být připsána na účet příjemce vždy pět dnů před konáním akce, poplatek na dostihovou sezónu 2017  do: 28.02.2017, do 24.00 hod. včetně

 7. Účastníci akcí jsou dále povinni:
  dodržovat Dostihový řád (POZOR! - je revidován, aktualizován a doplněn) a pravidla související, uvedená na webových stránkách www.cgdf.cz, v odkaze „Dokumenty“, v pododkaze „Pravidla“:Dokumenty pro dostihovou drahu Greyhound Race Track Prague:

  Přihláška k registraci majitele psa do databáze.doc  
  Přihláška k registraci psa do databáze  
  Prihlaska_k_akci-v3.doc  
  Antidopingový řád České greyhound dostihové federace  
  Propozice k dostihům - obecné  
  Pravidla pro udělení ocenění Zlatý chrt  
  Prihlaska-k-registraci-autorizovane-osoby-do-databaze.doc  
  Návštěvní řád_v3.pdf 

  Dostihovy-rad-2017_v2.doc
  Struktura-ucastniku-akci-2017.doc
   
  Sazebnik-cen-a-poplatku-Ceske-greyhound-dostihove-federace-2017-Greyhound-Park-Motol-v11.doc  
  Prihlaska-k-registraci-psa-na-sezonu-2017.doc 

 8. Akce pořádané na chrtí dostihové dráze v Praze:
  - Schooling trialy: pro štěňata chrtů
  - Greyhound Schooling Academy: pro štěnata greyhoundů, jejíž majitelé jsou Registrovaní pravidelní
  - Sólo trialy: pro chrty kteří nejsou klasifikováni dle stylu běhu u ČGDF (nebo nevlastní licenci ČGDF)
  - Tréninky: (vícečetné):
  pro chrty kteří jsou klasifikováni dle stylu běhu u ČGDF a vlastní licenci ČGDF či splní licenční podmínky (vykonají úspěšně licenční zkoušky aniž by požádali i o vystavení licence ČGDF)
  - Licenční zkoušky – pro chrty, kteří chtějí vlastnit licenci ČGDF
  - Dostihy: pro chrty, kteří vlastní licenci ČGDF nebo vlastní licenci zemí s profesionálním dostihovým sportem, např.  GBGB, IGB, SHCF, apod. Podmínkou je však absolvování tří tréninků před dostihem, a to z důvodů např.: zatahování odchytové plenty po proběhnutí závodníků cílem, vedení návnady, osmikomorové startovací boxy s automatickým otevíráním, apod.

 9. Vyplněné dokumenty pro registraci zašlete na e-mailové spojení ČGDF.
  Spolu s přihláškami také odesílá svou kategorii dle Struktury účastníků ČGDF.

 10. Konec registrace pro dostihovou sezónu:
  2017 končí dne 28.02.2017 ve 24.00 hod. - včetně

 11. Licence stewardů:
  V případě, že majitel chrta si chce sám svého chrta zavádět do boxů sám musí splnit podmínky pro získání licence stewarda ČGDF - netýká se těch, kteří již byly proškoleni.
  Info o stewardech obecně: https://www.greyhoundpark.cz/chrti-dostihy-stewardi/
  Termíny školení stewardů: viz. Dostihový a tréninkový kalendář

 12. Další informace: http://www.cgdf.cz/cs/provoz-chrti-drahy-v-praze.html

Ráda vysvětlím, kdyby bylo něco nejasné, nemohu však suplovat neochotu něco číst.
Co je v našich dokumentech jednoznačně uvedeno - pro pohodlí majitele chrta znovu nevypisujeme!

Za Českou greyhound dostihovou federaci

Kateřina Magerová
dostihový manager ČGDF

Doporučené odkazy:

http://www.cgdf.cz/cs/rozhovor-o-chrtech-s-dostihovym-managerem-cgdf.html

http://www.cgdf.cz/cs/provoz-chrti-drahy-v-praze.html

http://www.cgdf.cz/cs/pet-a-pul-greyhoundu-v-cr-a-mnoho-dostihovych-subjektu.html

http://www.cgdf.cz/cs/zazemi-pro-zavodni-chrty-v-greyhound-park-motol.html


https://www.greyhoundpark.cz/o-arealu-greyhound-park-motol/

https://www.greyhoundpark.cz/chrti-dostihy-stewardi/

https://www.greyhoundpark.cz/kdo-je-to-greyhound/

https://www.greyhoundpark.cz/zkuste-zavodniho-greyhounda-chrta-s-minulosti/

https://www.greyhoundpark.cz/mame-radi-chrty-we-love-greyhounds/

https://www.greyhoundpark.cz/chrti-dostihy-poradatel-chrtich-akci/

www.greyhoundpark.cz
 

Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_Registrace_sezona_CGDF_Jan_Preucil.jpg
Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_Registrace_sezona_CGDF_Petr_Novotny_DSC_0145-jpg.jpg
Greyhound_Park_Motol_Golden_Greyhound_Awards_Chrti_Oskari_PANK2149_resize.jpg
Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_CGDF_Heidi_Janku_Dior_Chanel.jpg
Greyhound_Stadium_Prague_Greyhound_Park_Motol_CGDF_registrace.JPG
Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_Registrace_CGDF_vstup.jpg
Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_Registrace_CGDF_moet.jpg
Chrt_Racing_Paddock_Greyhound_Park_Motol_zazemi_CGDF_IMG_0031.jpg
Chrt_Racing_Paddock_Greyhound_Park_Motol_zazemi_CGDF_IMG_0034.jpg
Greyhound_Park_Motol_Czech_Greyhound_Racing_Federation_IMG_9505_decky.jpg
Chrt_Racing_Paddock_Greyhound_Park_Motol_sprchy_CGDF.jpg
Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_steward_CGDF_2130626_227.jpg
Chrt_dostihy_Praha_Greyhound_Park_Motol_starter_CGDF_2130626_232.jpg
Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_Registrace_CGDF_gabion.jpg
Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_Registrace_CGDF_boxy.jpg
Greyhound_Park_Motol_Prague_CGDF_zachytna_plenta_chrti_zavodiste.jpg
Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_Registrace_CGDF_cela_draha.jpg
Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_Registrace_CGDF_draha.jpg
Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_Registrace_CGDF_rovinka.jpg
Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_Registrace_CGDF_cela_draha.jpg
Chrt_dostihy_zavody_Greyhound_Park_Motol_Registrace_CGDF_musek.jpg
Chrti_dostihy_Greyhound_Park_Motol_CGDF_starter_registrace.jpg
Chrti_dostihy_Greyhound_Park_Motol_Prague_CGDF_stadion.JPG
ČGDF / Hlavní strana / Chrtí dostihy České greyhound dostihové federace / Registrace na dostihovou sezónu 2017 zahájena!
123456 © Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek 123456

© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.

Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.

Technická správa: Mon Alba