FORM_CGDF_LOGO.gif
ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE 

Díl 1. "Pět a půl" greyhoundů v ČR a mnoho dostihových subjektů

Chrtí dostihy - Česká chrtí "dostihová scéna" - historie i současnost

Chrti_dostihy_CDF_CRF_CGRC_Praskacka_2003_dekorovani_vitezu.jpg
Meeting ČDF/CGRC 2003
na chrtí dráze Praskačka

Chrti_dostihy_Praskacka_2003_Projekt_profesionalni_dostihove_drahy_Praha_Ing_Grondol.jpg
Meeting ČGDF na chrtí dráze Praskačka
Chrti_dostihova_draha_Praskacka_2003.jpg
Chrti_dostihy_Czech_Greyhound_Racing_Federation_CGRF_Track_Praskacka_After-2.jpg
Chrti_dostihova_draha_Praskacka_2004.jpg
Chrti_dostihy_Czech_Greyhound_Racing_Federation_CGRF_Track_Praskacka_After.jpg
Chrti_dostihy_CGDF_CGRF_Czech_Greyhound_Racing_Praskacka_Track_NQ1M8280.jpg
Chrti_dostihy_Czech_Greyhound_Racing_Federation_CGRF_Track_Praskacka.jpg 
Chrti_dostihy_CGDF_CGRF_Czech_Greyhound_Racing_Park_Praha_-6.jpg
Chrti_dostihy_CGDF_CGRF_Czech_Greyhound_Racing_Park_Praha_-3.jpg
Chrti_dostihy_CGDF_CGRF_Czech_Greyhound_Racing_Park_Praha_2.jpg
Chrti_dostihy_CGDF_CGRF_Czech_Greyhound_Racing_Park_Praha_-4.jpg
Chrti_dostihy_CGDF_CGRF_Czech_Greyhound_Racing_Park_Praha_1.jpg
 


Praha, dne 13.12.2016

Otázky a odpovědi - Rozhovor s redaktorem Českého rozhlasu Rádia Wave

Otázky a odpovědi psané a kladené


Díl 1.
 

Dotaz redaktora:
Zdravím, určitě bych se ráda zeptala jak vznikla č. dostihová federace, co je to za
organizaci a čím vším se zabývá.”


Odpověď:
My jsme Česká Greyhound Dostihová Federace (ČGDF), občanské sdružení majitelů greyhoundů a působíme v ČR, na chrtí dostihové dráze v Praze, v Greyhound Parku Motol.
 
Česká dostihová federace (ČDF) je jiná organizace, která v ČR nepůsobí a sdružuje majitele whippetů a greyhoundů.

A jak naše ČGDF vznikla?
Naše ČGDF vznikla v roce 2003 jako reakce některých majitelů greyhoundů na nevyhovující dostihové poměry v České republice.
Chyběly kvalitní chrtí pískové dostihové dráhy, moderní dostihovým systém, také technické podmínky i zázemí pro chrty i majitele chrtů na dostihových drahách.

Na nevyhovujících travnatých dostihových místech byl o dostizích konaných pod záštitou ČMKU/FCI zaveden obyčej i více startů chrta za den, to je semifinále / rozběhy i finále v tentýž den. Oproti tomu majitelé greyhoundů sdruženi v naší ČGDF/WGRF by svého chrta nepostavili ke startu na dostihové dráze víckrát, než jednou za den. Nestavíme greyhounda ke startu vícekrát za den, a to v souladu s poznatky jak zemí sdružených v CGRC, tak i zemí s profesionálním dostihovým sportem sdružených ve WGRF, kam jsme byli v roce 2007 přijati jako přímí členové.

Majitelé závodních greyhoundů sdruženi v ČGDF by nepustili greyhounda ke startu na sebelepším travnatém dostihovém místě, neboli dostihové dráze, chcete-li jim všem takto říkat, vždy startují výhradně jen na dostihové dráze s pískovými tělesem dráhy a klopenými zatáčkami, jako je v Praze. Známo, že na trávě uklouzne i člověk, natož chrt až v sedmdesátikilometrové rychlosti.  

Tyto výše zmíněné zásady členů ČGDF/WGRF jsou zakotveny i ve stanovách ČGDF, stejně tak i v jejím Dostihovém řádu.

Monopol v ČR již není

Nebyli jsme však jako ČGDF první, kdo narušil monopol Českomoravské kynologické unie (ČMKU/ FCI), která je kynologickou organizací zabývající se plemennými knihami a ve své organizační soustavě má Dostihovou komisi, která řídí závody všech chrtích plemen. (barzojů, afghánů, italských chrtíků, whippetů, apod.)

(Někteří “greyhoundáři” volají ještě po subkomisi, která by se věnovala speciálně greyhoundům s ohledem na jejich specifické potřeby).

První vzniklou českou dostihovou organizaci mimo FCI, (ČDF/CGRC), v té době někteří lidé z řad ČMKU/FCI nazývali „disidenty“, zakazovali svým lidem na jejich závodech startovat a dle všeho tato nově vzniklá dostihová organizace to neměla v prostředí právě překonaného monopolu jistě jednoduché.
(Lapidárně řečeno - jejich pravidla obsahovala zásady startů chrtů na "písku" a s jedním startem greyhounda za den, a po své krátké prezentaci na chrtí dráze v Praskačce svou činnost přenesli do zahraničí.)

Naše CGDF to pak měla ještě horší, a to nadvakrát, od dvou organizací, za to, že „jsme si dovolili vzniknout“.
(Jak v úvodu sděleno, vyznáváme také zásadu startů chrtů "na písku" a s jedním startem greyhounda za den, avšak ještě mnoho dalších zásad pro zdraví startujících chrtů).

Pokud je mi známo, z řad lidí dostihujících pod záštitou ČMKU/FCI již vznikly další a další dostihové organizace, pořádající své vlastní dostihy dle vlastních pravidel (po různých chrtích drahách v zahraničí) takže dnes už nejde o nic neobvyklého.


Například, dle mého vědomí, nejnovější dostihová organizace zabývající se dostihy malého plemene chra nesouhlasí s tím, že u závodů pořádaných pod záštitou FCI  jsou chrti malých plemen do závodů stavěni dle kohoutkové výšky chrta, nikoli dle jejich váhy, a tak si taktéž pořádá dostihy chrtů dle vlastních pravidel.

"Pět a půl" závodního greyhounda v celé ČR, a mnoho dostihových subjektů
Zkráceně řečeno, v ČR je takříkajíc „pět a půl greyhounda“, ale hned několik dostihových subjektů.
Každý další nově vzniklý subjekt hledá, kde by provozoval svou činnost - a tak putují na existující závodní dráhy do zahraničí. Na téže chrtí závodní dráze se pak střídají různé dostihové organizace. Někteří majitelé chrtů pak rotují mezi jednotlivými organizacemi, někteří setrvávají jen u jedné z nich.

Jsme jediná chrtí dostihová organizace v ČR a v širokém okolí, která je zcela nezávislá, neboť má svou pískovou chrtí dostihovou dráhu, na které už jiná dostihová organizace “nešafaří”, a tato dráha je dokonce na profesionální úrovni. Je to chrtí závodiště v Praze, chrtí dráha v Greyhound Parku Motol. Je unikátem v celé Evropě.
Když říkáme "dráhu", nemyslíme tím jen pískové těleso dostihové dráhy, ale vše navazující -   včetně potřebného zázemí pro chrty - Racing Paddock, Kennel, Greyhound SPA, atd.

Dále viz: http://www.cgdf.cz/cs/zazemi-pro-zavodni-chrty-v-greyhound-park-motol.html


Ne, že by se nám roztříštěnost “české dostihové scény” zamlouvala, zejména když je
v ČR již historicky nízký počet greyhoundů, ale než své chrty a sebe trápit, pak je lepší toto.
Ať si každý dělá to, co vůči svému chrtovi uzná za vhodné, dle svého svědomí.


O dalších našich odlišnostech od stávajících dostihových systémů, ať už FCI/ČMKU nebo CGRC/ČDF, které považujeme za velmi důležité pro zdraví startujících chrtů, ale jinde v ČR se neprovádějí, či dokonce z neznalosti či účelově některými lidmi i odsuzují, bude v tomto článku ještě zmínka, ale později.

Některé z našich odlišností od dvou stávajících dostihových systémů dostihových organizací amatérské kontinentální Evropy, obvyklých ale v zemích s profesionálním dostihovým sportem, zemí sdružených ve WGRF (World Greyhound Racing Federation), definuje i náš dostihový manager, a to v jiném rozhovoru a pro jiné médium - viz článek ČGDF v odkaze:
http://www.cgdf.cz/cs/rozhovor-o-chrtech-s-dostihovym-managerem-cgdf.html

Dostihový manager v něm zmiňuje a doplňuje i mnohá výše uvedená témata.


 - pokračování článku příště -


Příště budeme odpovídat na otázky:

Čím vším se ČGDF zabývá?
Kolik je v ČR závodišť? Jaká je jejich úroveň?
Kolik závodních chrtů v ČR je a jak vlastně dostihy fungují?
Je závodění koníček a kolik lidí se mu u nás věnuje? Jak je to nákladné?
Co vše je třeba absolvovat než může pejsek na svůj první závod?
Baví to pejsky, jak je to s jejich zdravím?

Související odkazy:

http://www.cgdf.cz/cs/chrti-dostihy-v-ceske-republice-1.html

http://www.cgdf.cz/cs/Historie-dostihove-drahy-Praskacka.html

http://www.cgdf.cz/cs/zazemi-pro-zavodni-chrty-v-greyhound-park-motol.html

http://www.cgdf.cz/cs/o-nas-rozsirene-udaje-cgdf-1.html

 
Projekt-stavby-Greyhound-Park-Motol.html

https://www.greyhoundpark.cz/ucel-stavby-profesionalniho-chrtiho-zavodiste-v-praze/

https://www.greyhoundpark.cz/o-nas-greyhound-park-motol-rozcestnik/


www.cgdf.cz/cs/dostihovy-kalendar-cgdf-cgrf-2017-greyhound-park-motol-praha.html

                         ©  Česká greyhound dostihová federace (ČGDF) / Czech Greyhound Racing Federation (CGRF) - člen WGRF ©

Chrti_dostihy_CDF_CRF_CGRC_Praskacka_2003_dekorovani_vitezu.JPG
Chrti_dostihy_Praskacka_2003_Projekt_profesionalni_dostihove_drahy_Praha_Ing_Grondol.JPG
Chrti_dostihy_CGDF_CGRF_Czech_Greyhound_Racing_Praskacka_Track_NQ1M8280.JPG
Chrti_dostihy_CGDF_CGRF_Czech_Greyhound_Racing_Park_Praha_ (2).jpg
Chrti_dostihy_CGDF_CGRF_Czech_Greyhound_Racing_Park_Praha_ (6).jpg
Chrti_dostihy_CGDF_CGRF_Czech_Greyhound_Racing_Federation_Stadium_Park_Motol_Praha_ww.JPG
Chrti_dostihy_CDF_CRF_CGRC_2003_Praskacka_dekorovani.JPG
Chrti_dostihy_Czech_Greyhound_Racing_Federation_CGRF_Track_Praskacka.jpg
Chrti_dostihova_draha_Praskacka_2003.jpg
Chrti_dostihy_Czech_Greyhound_Racing_Federation_CGRF_Track_Praskacka_After (2).JPG
Chrti_dostihova_draha_Praskacka_2004.jpg
Chrti_dostihy_Czech_Greyhound_Racing_Federation_CGRF_Track_Praskacka_After.JPG
Chrti_dostihova_draha_Praskacka_04_2004.JPG
Greyhound_Stadium_Prague_Greyhound_Park_Motol_CGDF_CGRF_3.jpg
Chrti_dostihy_CGDF_CGRF_Czech_Greyhound_Racing_Park_Praha_ (3).jpg
Chrti_dostihy_CGDF_CGRF_Czech_Greyhound_Racing_Park_Praha_2.jpg
Chrti_dostihy_CGDF_CGRF_Czech_Greyhound_Racing_Park_Praha_ (4).jpg
Chrti_dostihy_CGDF_CGRF_Czech_Greyhound_Racing_Park_Praha_1.jpg
Dostihy_chrtu_Czech_Greyhound_Racing_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha.JPG
ČGDF / Public Relations / Časopis Czech Greyhound Racing News / 2016 / Czech Greyhound Racing News 1/2016 / Díl 1. "Pět a půl" greyhoundů v ČR a mnoho dostihových subjektů
123456 © Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek 123456

© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.

Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.

Technická správa: Mon Alba