FORM_CGDF_LOGO.gif
ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE 

Chrtí dostihy - Milionáři z chrtí Praskačky

VŠEM BEZ ROZDÍLU 2

Chrtí dostihová dráha Praskačka a Česká Greyhound Dostihová Federace

Fr-Ringo-Cech_CGDF.jpg
František Ringo Čech
Czech_Greyhound_Race_Track_Praskacka_CGDF.jpg

Chrt_dostihy_milionari_z_dostihove_drahy_Praskacka_dsc05202-vyrez-vice-zblizka.jpg

Chrt_dostihy_milionari_z_dostihove_drahy_Praskacka_dsc05209.jpg
Chrt_dostihy_milionari_z_dostihove_drahy_Praskacka_dsc05211.jpg
Chrt_dostihy_milionari_z_dostihove_drahy_Praskacka_dsc05212.jpg
Chrt_dostihy_milionari_z_dostihove_drahy_Praskacka_dsc05214.jpg
Chrt_dostihy_milionari_z_dostihove_drahy_Praskacka_dsc05222_small.jpg
Chrt_dostihy_milionari_z_dostihove_drahy_Praskacka_dsc05223_small.jpg

Rok 2007

Obsah telefonátu Františka Ringo Čecha a malého telefonisty

Oznámil nám pan František Ringo Čech, že mu telefonoval nějaký muž, který se nechtěl představit celým jménem a vyjádřil se asi v tom smyslu, že Ringo slouží špatné věci, když chodí na Praskačku, neboť on (anonymní telefonista) má chrta a nemůže na naše závodiště, neboť u nás (rozuměj u ČGDF) je to jen spolek milionářů a kdysi tam byla pěkná atmosféra, a teď je to jinak a nyní pro ten milionářský spolek tam nemůže.


Pan Fr. Ringo Čech mu odpověděl v tom smyslu, že sice neví, jaká tam byla atmosféra před tím, ale že ta současná se mu moc líbí a u toho zůstane. Jestli dotyčný pán nemůže na dostihy, ať vezme pytlík peněz, ubije organizátora dostihů tímto pytlíkem, a jeho chrt ať vyhraje a tím natrhne všem p...l. 
Známo, že Ringo si servítky prostě nebere

Prezentace rozhovoru Fr. Ringo Čecha na chrtích dostizích Czech Open 2017 v Praskačce

To víte, že výše uvedený rozhovor s Fr. Ringo Čechem byl prezentován majitelům chrtů na chrtích dostizích Czech Open 2007 v Praskačce.

Dost lidí se líčením tohoto hovoru rozchechtalo, pobavila je představa, že účastníci chrtích dostihů v Praskačce byli zařazeni mezi milionáře,a někteří vyjádřili, že prý budou nosit nos ještě více nahoru. Sdělili jsme si, že všichni majitelé chrtů v Praskačce těmi milionáři jsme, neboť jsme všichni bohatí zážitky se svými chrty, kteří jsou miliónoví a také jsme bohatí tím, že se vzájemně máme a vzájemně si pomáháme, tudíž miliónoví jsme.
Takže s těmi milionáři u nás v Praskačce je to pravda. 

A kdo asi z majitelů chrtů byl tím anonymním telefonistou?

Mnozí z nás ihned vyslovili určité jméno (určitého majitele chrta) – nutno říci, že si to mysleli všichni přítomní. Nejen proto, že dopadená anonymka psala svůj anonym (v internetové kavárně pod kamerou) cílící na mecenáše chrtího dostihového sportu z ČGDF v témže duchu.

Krindapána, proč onen pán i se svým „společenstvím“ tu chrtí dráhu Praskačka v kritické její době, kdy z něj mělo být něco zcela jiného - prostě nekoupili a dělali si tam nyní, co chtějí a vytváří jakou chtějí „atmosféru“?  Proč asi nám tito stále nedají pokoj?   


Jestliže někdo bez rozpaků ostentativně schvaluje činnost dopadené anonymky a výpady proti nám, jako malý telefonista, co pak bychom měli očekávat, že?  Takový bude pokračovat ve své „práci“ třeba anonymním telefonováním. No, někdo má takové „pracovní způsoby“ a někdo, jako ČGDF, prostě maká poctivě.
(Noví členové a účastníci našich dostihů nechť se neuleknou, fakt se to děje)

Každopádně nám dotyčný majitel chrta úspěchy naší ČGDF nepřeje, neustále proti nám brojí a zjevně rád by,
„aby nám ta koza chcípla, když už ji nemůže mít on sám“.


Takže jsme do bodů Programu našeho dostihového dne CZECH OPEN 2007 zařadili, jak jinak – společné foto všech milionářů z chrtí Praskačky.
Vzájemně jsme si popřáli k našemu bohatství a užili jsme si to náramně. Všechny bonmoty na toto téma vypsat nelze, takže můžeme jen říci, že jsme si k tomu pustili naši vlastní písničku:
„Praskačka je naše, a je nám hej!


Chrtí Praskačka je naše, a je nám hej

K výše uvedeném textům včetně příhodného názvu písničky o chrtech: „Praskačka je naše, a je nám hej!“ snad lze dodat jen to, že naše chrtí závodiště Praskačka není státní a nemá za úkol (jak někteří majitelé chrtů účelově roznášejí) sloužit „široké dostihové veřejnosti“ a „všem bez rozdílu“, ale má sloužit těm, komu náleží – členům naší federace ČGDF, kteří si závodiště Praskačka pronajali a také jejich zvaným hostům. Nikomu jinému!

Přeci nebudeme rozdávat výsledky práce našich členů ČGDF někomu, kdo nám ničehož neposkytne, neboť každý majitel chrta si svůj poplatek za veterinární kontrolu a veterinární dozor konaný během dostihů pomyslně odnáší zpět, jakmile absolvuje veterinární přejímku a další část poplatku – startovné – je za užití dráhy. Je to výše (či spíše níže) směšně zanedbatelná,  která jen směšně nepatrně snižuje balík nákladů za amortizaci pozemků, budov a zařízení, vybavení, náklady za údržbu areálu a náklady za provoz při dostizích, že ani nemá mnoho smyslu o ní účtovat.  (Neužíváme totiž pouze palouk a stopky v mobilu, jako je tomu jinde na chrtích akcích)
A kdo rozdíl platí?  – my, členové ČGDF.
(Poznámka z roku 2017: tedy, někteří členové, přesněji – mecenáši chrtího dostihového sportu - pan Zdenek Grondol a Rudolf Želinský. Dále viz článek:
O nás ČGDF – Základní údaje
Historie chrtí dráhy Praskačka

„To“ je neslýchané, když už ta chrtí dráha tady je

A proč bychom my, členové naší federace ČGDF,  měli dotovat nikoli jen naše členy, ale kdekoho cizího a ještě v jakémkoli libovolném počtu (jak se kdy kdo vyspí a přijde) – to mi povězte!
Proč bychom  měli být o to déle „v pracovním režimu“, to mi také povězte! Chceme se po práci také bavit! 

(Pozn.: v té době bylo obvyklé, že když se majitel chrta ráno dobře vyspal, vydal se na chrtí dráhu Praskačka,
a žádal, aby mu psa přijali ke startu. Když se takto poránu „dobře vyspalo“ více majitelů chrtů, tak v ten okamžik se po pracujících členech ČGDF žádalo, aby pracovali na chrtí dráze tu o hodinu, tu o dvě hodiny více – bez ohledu na to, jaký měli někteří z nich po skončení akce sjednaný svůj osobní program.
Tomuto počínání se učinila posléze přítrž tím, že ke startu byl přijat jen ten, kdo se předem přihlásil – no, a to jsme si dali, to jsme si pak s tím „užili.“ „Je to neslýchané, když už ta chrtí dráha tady je“ – takto a podobně se směrem k nám, k ČGDF, někteří majitelé chrtů vyjadřovali.)


Jakési „kecy“ o tom – jak někdo k nám nepřijde – nás upřímně rozesmějí!

Sociální antagonismus jako laciný prostředek k boji za kdovíco

Zároveň nelze v této souvislosti nezmínit, že jestliže je někomu, kdo vidí naše závodiště Praskačka při tom pohledu na ně poněkud nevolno – není to způsobeno těmi lidmi, kteří čímsi nedostižně žádoucím oplývají. 
Někomu může být opravdu nepříjemně, když se – začne srovnávat.  
Ono to tak na světě je a bude, že ten má to a ten zas tohle a vždy bude na světě někdo, kdo vlastní něčeho více, nežli já sám. S tím už je třeba se smířit a neutápět se ve frustracích. A nejde pouze o vlastnictví hmotných statků. Míníme také např. i vlastnictví schopnosti dávat.

Vyvolávání jakéhosi sociálního antagonismu jako laciného prostředku k boji za kdovíco – to už dávno nefunguje úplně u všech. 

Ale že ta vaše závist dokonce způsobí to, že jste schopni vlastního greyhounda raději vodit na nějaké „Kotěhůlky“ (Pozn. rozuměj, pro chrta méně bezpečného prostředí k běhu), jen abyste byli ušetřeni toho nesmyslně bolestného pro vás „srovnání“, to už je doopravdy na pováženou.
Dělejte si však co chcete, ale pak nám dejte pokoj.

Na našem chrtím závodišti Praskačka dává ve prospěch „společného díla“ každý z nás to, čím disponuje nejlépe: ten to, ten zas ono.
Ten čas - který jsou peníze, ten zas peníze, protože nemá čas, ten svůj um, když umí to co jiný neumí ani náhodou – takže společně si navzájem věnují svůj um – traktorista, technik, architekt-florista, živnostník, letití odborníci na greyhoundy, atd.  Co je na tom špatně?

Takže už se, konečně, zbav ty „malý telefonisto“ toho srovnávání – a i jiní, jemu podobní - a jestli jste toho schopni, překonejte to už konečně a – buďto přestaňte sami sebe neustále špinit takovými zlými počiny a dělejte si „své“ a nebo třeba raději přijďte!  

Přestože nelze počítat s tím, že našich členských výdobytků lze čerpat „všemi-bez rozdílu“, můžeme říci, že vás (známá již jména) zcela jistě k našim dostihům přijmeme, ani se dokonce za své dřívější činy nemusíte omlouvat – postačí nám, že své dosavadní počínání budete muset vyvážit velkým balíkem „statečnosti“ a překonat sami sebe! Uvidíte, uleví se Vám!

- autor článku redakci GRN známý -

Pozn. z roku 2016: nepřišli, nikdy se neomluvili, ani dopadená anonymka, ani její manžel, ani bláznivá učitelka v důchodu, alias „Ňaninka“, ani malý telefonista. Někteří z nich si pocákali své svědomí tím, že zranili svého greyhounda v prostředí, které mu zjevně nesvědčilo a přitom jim bylo známo, že zjevně svědčit nebude, ale ač mohli, hlavně že „jim tam“ nepřišli.

Další díly:

Díl 1.:  1. Nezávislé měření chrtích ocásků – veledůležitých kormidel v běhu chrtů
Díl 2.:. Milionáři z chrtí Praskačky
Díl 3.:  Všem! Bez rozdílu
Díl 4.:  O nás ČGDF – Rozšířené údaje
Díl 5.   Kdo je to Greyhound, ten zlatý chrt
Díl 6.:  Historie chrtí dráhy Praskačka

© Česká greyhound dostihová federace - ČGDF / Czech Greyhound Racing Federation - CGRF ©


Fr. Ringo Cech_CGDF.JPG
Chrt_dostihy_milionari_z_dostihove_drahy_Praskacka_dsc05202-výřez více zblízka.jpg
Chrt_dostihy_milionari_z_dostihove_drahy_Praskacka_dsc05204.jpg
Chrt_dostihy_milionari_z_dostihove_drahy_Praskacka_dsc05209.jpg
Chrt_dostihy_milionari_z_dostihove_drahy_Praskacka_dsc05210.jpg
Chrt_dostihy_milionari_z_dostihove_drahy_Praskacka_dsc05211.jpg
Chrt_dostihy_milionari_z_dostihove_drahy_Praskacka_dsc05212.jpg
Chrt_dostihy_milionari_z_dostihove_drahy_Praskacka_dsc05214.jpg
Chrt_dostihy_milionari_z_dostihove_drahy_Praskacka_dsc05215.jpg
Chrt_dostihy_milionari_z_dostihove_drahy_Praskacka_dsc05222_small.jpg
Chrt_dostihy_milionari_z_dostihove_drahy_Praskacka_dsc05223_small.jpg
ČGDF / Public Relations / Časopis Czech Greyhound Racing News / 2007 / Greyhound Racing News 02/2007 - Remake / Chrtí dostihy - Milionáři z chrtí Praskačky
123456 © Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek 123456

© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.

Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.

Technická správa: Mon Alba