FORM_CGDF_LOGO.gif
ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE 

Rozhovor o chrtech s dostihovým managerem ČGDF

               Dostihový manager České greyhound dostihové federace a redaktor časopisu Ecanis

Chrti_zavodiste_Greyhound-Park_Motol_panorama_CGDF_rozhovor.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Praha_Stewards_CGDF_rozhovor.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_IMG_9435_Rozhovor_CGDF.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF_piskova_draha.jpg Chrt_Dostihy_Night_Greyhound_Racing_Park_Motol_Prague_CGDF_Rozhovor.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF_4.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF_5.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF_1.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF_2.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF_3.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF_Stewardi_1.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF_Stewardi_2.jpg
 
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_Startovaci_Boxy_australie_.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_Startovaci_Boxy_australie_2.jpg
Prague_Night_Greyhound_Race_Greyhound_Park_Motol_CGDF_rozhovor.jpg
Greyhound_Park_Motol_Czech_Greyhound_Racing_Federation_IMG_9505_paddock_rozhovor.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF_6.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_Gucci_rozhovor_CGDF.jpg
Greyhound_Queen_Vuitton_Czech_Greyhound_Racing_Federation_rozhovor_CGDF.jpg
Greyhound_Park_Motol_poloplastika_Zlaty_chrt_logo_IMG_9534_rozhovor.jpg
Chrt_Greyhound_DIOR_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_CGDF_rozhovor.jpg
Zlaty_chrt_VUITTON_dostihy_Greyhound_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_zavodiste_Praha_zlaty_chrt_CGDF.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF_White.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Stadium_Praha_Stewards_rozhovor.jpg
Chrt_dostihy_Czech_International_Derby_CGDF_Miss_greyhound_Rozhovor.jpg
Chrt_dostihy_EUBC2007_CGDF_DSC007444_1_rozhovor.jpg

Pro pohodlnější přečtení zveřejněného rozhovoru dostihového managera České greyhound dostihové federace s redaktorem časopisu Ecanis zveřejňujeme jeho obsah ještě v textu níže.

Dotazy klade redaktor časopisu Ecanis, paní Panýrková
Odpovídá dostihový manager České greyhound dostihové federace (ČGDF), paní Magerová

E-Canis:  Greyhound je pro nás uměleckým dílem


Úvodní text paní Panýrkové k článku:

"Měla jsem tu čest osobně navštívit pro mě velkolepé dostihové závody a také skvělou akci, na které se předávají zajímavá oceněnění pro dostihové chrty. Veškerá atmosféra kolem byla naprosto fascinující a lidé - pořadatelé vstřícní a příjemní. To vše jsem zažila na akcích pořádaných Českou greyhound dostihovou federací. A proto jsem se rozhodla Vás s nimi seznámit a vyzpovídat paní Kateřinu Magerovou, která mimo to, že pro greye vyloženě dýchá je také dostihový manager České greyhound dostihové federace"

Představte nám Českou greyhound dostihovou federaci

Česká greyhound dostihová federace je sdružením majitelů dostihových chrtů. Z názvu organizace plyne, že předmětem činnosti jsou dostihy chrtů a že jde o chrtí plemeno Greyhound.  V ČR je toto plemeno známější jako Anglický chrt, ale Angličané tento výraz moc neužívají. Jde o chrtí plemeno, které můžete vidět na profesionálních závodištích Anglie, Irska, Ameriky, Austrálie, apod., a na které se sází.

V ČR se ujala zkratka “grey”, nebo “grej” - mám greje, říká se.

Pojďme se teď zaměřit na Greyhounda. Čím je pro vaši federaci právě onen Anglický chrt – Greyhound?

Pro naši federaci je greyhound uměleckým dílem přírody. Kromě toho, že jde o nejrychlejší psy planety. Vlastnictví greyhounda je pro nás jako vlastnictví dostihových koní. Např. na Velké Pardubické můžete vidět jen některá plemena koní, a nejsou to např. malí poníci. Taktéž naše federace se specializuje na dostihy greyhoundů.  

Greyhound - závodní fenomén jako kůň či závodní monopost

Greyhound je často ke koním přirovnáván - je o něj nutná péče před a po dostizích podobná péče jako o koně - masírování, hřebelcování, péče o nohy, apod.
Greyhound má stejně štíhlé nohy, pevné svaly a stejný typ ušlechtilé krásy
jako kůň.  Greyhound má aerodynamickou stavbu těla, jeho tělesná konstituce je podřízena rychlosti - podobně jako je tomu i u dalších závodních fenoménů, např. u okruhových závodních strojů - čistá linie, bez zbytečných ozdob a příkras, (které jsou obvyklé u obyčejných silničních vozidel), které by závodnímu monopostu ubíraly cenné setinky. U Greyhoundů myšleno bez dlouhých chlupů například. Nebo dlouhých uší, apod. To by jej nepochybně zpomalovalo.

Tak jako nelze s monopostem Formule 1 jezdit po silnici, či nevyhovujícím závodním okruhu,
nelze ani s greyhoundem závodit na jakémkoli místě, byť by toto pro jiná psí plemena bylo považováno za vhodné.

Závodní Greyhound, závodní kůň a závodní monopost – mají mnoho společného.
Společným jmenovatelem je rychlost, a z toho plynoucí nutnost zajištění prostředí vhodného jak pro tuto rychlost, tak pro tuto
speciální stavbu těla.

Kvalitní chrtí písková dostihová dráha nahrazuje chrtům běžecké boty

Ideální prostředí pro běhy chrtů je profesionální chrtí písková dostihová dráha. Taková chrtí dráha, která má pískové těleso dostihové dráhy složené z podloží z drenážních rour, drenážního štěrku, drenážního písku, finálního písku speciálně mletého a speciálně smíchaného ve vhodném poměru s jílem, klopené zatáčky nabíhající již od rovinky a zaměřené nejlépe speciálním traktorem s laserem, kamerový systém kolem oválu dráhy jako Jury systém pro určení čistoty běhu, automaticky se otevírající startovací boxy, profesionální časomíra, racing paddock a další technické zařízení a vybavení sloužící především závodním chrtům.

Písek versus tráva

Lidé mají k dispozici různé boty pro různé druhy sportů, tedy i běžecké. A chrti by měli  běhat na travnatém místě, které člověk nazývá dráha jen proto, že tam instaloval vedení návnady - umělého zajíce?  -  vždyť na mokré trávě uklouzne i člověk, natož chrt ve vysoké rychlosti. Profesionální chrtí závodiště v Praze zajišťuje chrtům v běhu měkký dopad a přitom pevný odraz - nahrazuje chrtům pružící běžecké boty.

 

Necháte-li  svého greyhounda běhat na louce či v parku - bude běhat dokolečka, avšak bez klopení dráhy, které by mu šetřilo klouby - chrt to bude to v zatáčce silou držet, klopení dráhy které by mu pomáhalo, nebude k dispozici, a ve výsledku si chrt bude namáhat a ničit  klouby.
Chrt navíc bude běhat v kruhu, v radiálu, který si sám zvolí, nebo jaký mu daný prostor poskytne - výsledkem jsou opět namáhané klouby. Jelikož když se chrt rozhodne, že se vyběhá a svůj nával energie vydá, bude běžet opravdu rychle a v kruhu, a vy budete rádi, když pes nepřibere nějakou větev nebo plot.
Kromě nebezpečí toho, že chrt puštěný na volno začne stíhat nějakou srnu, zajíce či jinou zvěř.
Může se vám zaběhnout a "spálit", neboť chrt stíhá tak dlouho dokud má vizuální motivaci, jeho fyzická kondice nemusí délce "tratě" odpovídat. Chrt to nemusí udýchat.


Dobrá písková dostihová dráha má naproti volnému běhu chrta radiál zatáčky přísně volený, a to tak, aby se chrt namáhal minimálně a ještě mu klopení dráhy pomáhalo se vrátit zpět, kdyby jej to náhodou vyneslo z dráhy k okraji.  Musí však jít o klopení, které začíná nabíhat již od středu rovinky, aby nebylo více škody než užitku.
Takovou věc zajistí pouze profesionální projekt dráhy z řad profesionálů ze zemí s profesionálním dostihovým sportem a traktor s laserovým zaměřováním.     

Dostihový systém ČGDF

Členové ČGDF by svého greyhounda nepostavili ke startu na travnaté dostihové dráze.
Než sebelepší travnatý palouk, je pro chrta vždy lepší chrtí písková dostihová dráha.
Chrt si stejně sám vždy své naběhá, a je lepší jej nechat vybít z energie na výtečné dostihové dráze, jako je v Praze.

Jak výše uvedeno, nutností s ohledem na rychlost a konstituci greyhounda jsou pro chrta k běhu potřebné splnit i další důležité parametry, a to nejen dostihové dráhy, ale i dostihového systému.

Členové ČGDF by navíc nepostavili svého chrta ke startu na dráze víc, než jednou za 24 hodin, apod. Trvají na komisionální klasifikaci chrtů dle stylu, jakým stíhají návnadu na dostihové dráze - zda vnitřkem, vnějškem, nebo středem, a to již při získávání dostihové licence. Nesouhlasí s tím, aby před dostihy někdo zamíchal např. balónky s čísly, a pes, který stíhá návnadu vnějškem, a patří do vnějších startovacích boxů, běžel například z boxu číslo jedna - a po startu se zkřížil s jinými běžícími psy. O zbytečných možných důsledcích nechceme psát.

Přímo odporným je pro CGDF jev, který je běžnou kulisou amatérských dostihů chrtů - na chrty v běhu na dráze se v bezprostřední blízkosti dráhy dívají majitelé chrtů spolu se svými chrty -  někdy mají chrta vodítku, někdy v náručí, a oba jsou za diváky.

Někdy majitelé svého chrta ještě vybízejí - “vidíš, kůžička”. A pes neběží, ale je stimulován, a štěká.  Kromě toho, že to chrtům - divákům škodí, zejména mají-li teprve běžet, tak to může škodit běžícím psům. A to nejdůležitější - není věcí neobvyklou, když se chrt - divák svému majiteli vytrhne a vyskočí na dostihovou dráhu mezi závodící psy - také chce běžet. Nerozumí proč on neběží a ostatní chrti ano. Výsledky jsou někdy takové, že bychom se o nich neradi dále vyjadřovali. Takový dostih často posléze “zmizí” z dostihových výsledků dané organizace, běh prostě neexistoval. A příště zas, zase stejně, jako by se nic nestalo.

Pak "se" pouze nadává na majitele chrta, že měl svého psa lépe držet, nikoli správně na to, že psi jako diváci jsou nepatřičná a nebezpečná záležitost.  Lidský divák se prostě dívá a na povinnosti může zapomenout. Zejména takový italský chrtík je jako živé stříbro, kterého někdy lze udržet jen stěží. 

 

ČGDF není členem ČMKU-FCI

ČGDF není členem Českomoravské kynologické unie (ČMKU – FCI), která se zabývá plemennými knihami a ve své organizační struktuře má i dostihovou komisi. CGDF vznikla také proto, že její členové nesouhlasili a nesouhlasí s dostihovým systémem FCI, s technickým zabezpečením a dostihovými místy, která užívá.
ČGDF tedy nezbylo, než si zajistit pro svou činnost vše potřebné, byť by bylo pro majitele greyhoundů mnohdy jednodušší se na již existující chrtí dostihové místo dostavit, odběhat, a mít po starostech.

Mezi členy ČGDF byli i takoví, kterým nebylo jedno, v jakém prostředí se česká chrtí dostihová scéna odehrává, a přáli si, aby i chrti v Česku měli co možná nejlepší technické podmínky, jako chrti profesionálních chrtích dostihových závodišť.


Co nám povíte o svých závodních drahách - chrtí dostihové dráze v Praskačce a profesionálním chrtím závodišti v   Praze

Členové ČGDF v minulosti mohli využívat skvělou chrtí dostihovou dráhu v Praskačce, do doby výstavby chrtí dráhy v Praze jedinou chrtí dráhu v ČR s pískovým tělesem dráhy.
Tuto dráhu ČGDF nevyužívají, avšak stále celoročně se zabývají její stálou údržbou.
 
Nyní ČGDF využívá profesionální chrtí závodiště v Praze, Greyhound Park Motol, jediné svého druhu v kontinentální Evropě. S ohledem na exkluzivní australské závodní technologie, které k nám dopluly z dalekého zámoří, jde i o výlučné chrtí závodiště v rámci celé Evropy. Např. za zážitkem osmi chrtů najednou byste museli až do Ameriky, nebo Austrálie, neboť i ostrovní Evropa s profesionálními chrtími závodišti užívá startovací boxy pouze šestikomorové.

Vliv moderního dostihového systému a výtečné chrtí dráhy s pískovým tělesem dráhy, včetně skvělé stravy, nese zjevné výsledky – ČGDF špičkovými vklady pro zdraví chrtů posunula dosavadní zaběhlé hranice nejvyššího věku závodících greyhoundů.
Není nic neobvyklého, když v Praze závodí greyhoundi (kteří začali běhat ještě v Praskačce) ještě v seniorském věku 10 let (v ČR se běžně závodí do 5 let greyhounda, byť dostihové řády počítají s 8 lety), zatímco o jejich sparingpartnerech z Praskačky již dávno není slyšet - patrně proto, že již dávno nezávodí. Skutečný věk by těmto ještě závodícím greyhoundům seniorům nikdo nehádal - dočkali jsme se nelíčeného obdivu našich seniorů i z řad diváků našich dostihů z Velké Británie. Je to podobné jako u lidských maratonců – není ničím neobvyklým např. sedmdesátiletý maratonec. Je to všechno o dobré kondici.


Kdo jsme?

Jsme lidé, kteří vydali hodně práce, energie i financí na zajištění toho, čemu bezmezně věříme, že je pro chrty to nejlepší. Za tímto účelem jsme procestovali mnoho profesionálních závodišť celého světa a s tamním managementem jsme se dostali se do míst, kam se lidé, a běžně nedostanou. Dostalo se nám informací z úst nejpovolanějších. Získané informace byly promítnuty i do stavby chrtí dráhy v Praze.

Touto stavbou profesionálního chrtího závodiště Greyhound Park Motol v Praze tak nepochybná nejen česká chrtí dostihová scéna přeskočila desítky, či spíše stovky let svého vývoje. Chrtí závodiště v Praze je profesionální stavbou, dostihy chrtů jsou provozovány dle profesionálního systému, avšak dostihy jako takové jsou hobby - nikoho neživí, každý má svou vlastní profesi, své vlastní zaměstnání.
 
Jsme společenstvím lidí, kteří při své práci navazují na válku a následným komunismem přetržené
tradice českých pěstitelských spolků chrtů 30. let minulého století.

Oslovilo nás nadšení lidí oné doby a noblesa, která toto období při dostizích chrtů provázela. Tehdy vedle dostihů koní byly i dostihy chrtů známou a vyhledávanou diváckou aktivitou, byly hojně prezentovány v médiích, a to i velmi významných, a je známo, že se na výsledky dostihů chrtů se tehdy běžně i sázelo.

Oslovila nás také přirozená návaznost na lovecké štvanice s chrty, které byly v Evropě společně se sokolnictvím vznešenou zábavou českých panovníků a feudálů.
Poměrně známou je skutečnost, že syn Karla IV, pozdější král Václav, byl milovníkem lovu a že dal dva zámky za smečku dobrých chrtů.

Na přetržený vývoj z dob minulých se v ČGDF snažíme navázat všemožnými silami. Na doby minulé uchováváme stálou vzpomínku - např. v upomínku na první mezinárodní dostihy v Praze pořádáme slavnostní ceremoniál - volbu Nejkrásnější dámy s chrtem, také jako vzpomínku na elegantním období 30.tých let min. století, ve kterém se neslušelo vejít na ulici prostovlasý - bez pokrývky hlavy. Také soutěž o Nejkrásnější klobouček přítomných dam s mottem: Na dostihy chrtů v Praze jako na dostihy koní v Ascotu, ve které jde spíše o kreativitu vynaloženou na klobouček dam. A mnoho dalšího. Např. skládáme písničky o chrtech, které na našich závodech můžete slyšet.


Co jsou Chrtí Oskaři?

Snažíme chrtům dopřát i něco navíc, než jsou jen profesionální technické podmínky pro jejich sportování. Jako výraz úcty k chrtím vítězům pořádáme již třináctým rokem slavnostní předávání zlatých sošek, kterou je benefiční akce Zlatý chrt - Golden Greyhound Awards, pro kterou se mezi novináři již vžil název “Chrtí Oskaři”.


Je poměrně známou skutečnost, že u dostihů ČGDF nejde o vítězství chrta v jenom, či dvou nebo tří dostihů - jde o vítězství chrta za celou dostihovou sezónu. Chrti při dostizích této Formule ČFDF získávají body stejně, jako piloti v závodech Formule 1. Vítězem seriálu závodů sezóny je chrt, který za svá umístění v jednotlivých dostizích získal nejvíce bodů. Důležitá je tedy jejich kondice po celou dobu jejich závodění a jejich života.


Máme zde v ČR nějaké opravdové chrtí šampiony či legendy?

Jsou to naši držitelé titulů Zlatý chrt. A tak tady máme opravdové chrtí celebrity, které své vítězství obhajují a jsou nositeli titulu Zlatý chrt – Vítěz, Zlatý chrt – Mistr, a Zlatý chrt Velmistr. Pak jsou i takoví šampioni, pro které se musel ještě další stupeň titulu vymyslet, neboť v obhajobě svého vítězství v dané distanci pokračují i v dalších svých dostihových letech, a tak tady máme Zlaté chrty  - Par Excellence, jako je např. irská fenka NewMac Dior, nebo australská fenka Queen Vuitton, nebo chrt australsko irské krve, bílý White Elbony, pro kterého se musel vymyslet titul Zlatý chrt - Velmistr Double.
Tyto naše šampiony vozí na slavnostní předávání „Chrtích Oskarů“ černá limuzína, na které se skví zlatý nápis se jménem a titulem chrtího vítěze. Z limuzíny vystupují chrti na červený koberec, stejně jako celebrity na amerických filmových Oskarech.

A co by to bylo za předávání zlatých sošek bez toho, že by je předávaly celebrity? A tak “Chrtí Oskary” předával například oskarový režisér Jiří Menzel, nebo zlatá olympijská vítězkyně Katerina Neumanová, operní zpěvačka Kalivodová, profesor a herec Jan Přeučil, zpěvačka Helena Vondráčková, Heidi Janků, a mnohé další významné osoby a celebrity uměleckého, sportovního a společenského světa.  


Kdo všechno se může stát členem České greyhound dostihové federace a jaké jsou podmínky členství

Pokud se vám náš přístup k chrtům líbí, oslovila vás naše práce, přidejte se k nám.
K tomu, abyste si se svým chrtem užíval výtečné dostihové dráhy, nemusíte být členem ČGDF, stačí být registrovaným majitelem registrovaného psa. Registrace probíhají začátkem sezóny, obvykle v únoru a řídíte se dostihovým řádem ČGDF.
Zdůrazňujeme, že ke svým akcím přijímáme i majitele jiných plemen chrtů, než jen Greyhoundů.


Členem ČGDF, který se řídí Stanovami, a který ovlivňuje základní dění ČGDF se můžete stát až po určité době a musíte získat doporučení stávajícího člena - no jako tomu bývá u významných klubů.

A nebo nás podpořte, i když nemáte chrta. Můžete také vstoupit do Greyhound Fan Club Queen VUITTON, například. Nebo Fan Club Big Daddy GUCCI.


Jaké akce nás v nejbližší době čekají

Před sebou máme ještě 4 dostihy v tomto roce a dostihová sezóna v Greyhound Parku Motol by měla skončit 17. prosince 2016. Termín konání posledního dostihu je však závislý na počasí.


Na shledanou.


Související odkazy:

http://www.ecanis.cz/

https://www.greyhoundpark.cz/o-arealu-greyhound-park-motol/

https://www.greyhoundpark.cz/chrti-dostihy-stewardi/

https://www.greyhoundpark.cz/kdo-je-to-greyhound/

https://www.greyhoundpark.cz/zkuste-zavodniho-greyhounda-chrta-s-minulosti/

https://www.greyhoundpark.cz/mame-radi-chrty-we-love-greyhounds/

https://www.greyhoundpark.cz/chrti-dostihy-poradatel-chrtich-akci/

https://www.greyhoundpark.cz/sponzorujte-chrti-dostihy-prispejte-pejskum/

http://www.cgdf.cz/cs/deti-miluji-greyhoundy-greyhoundi-miluji-deti.html

www.greyhoundpark.cz

O provozu chrtí dráhy v Praze:
http://www.cgdf.cz/cs/provoz-chrti-drahy-v-praze.html


© Česká greyhound dostihová federace (CGDF) / Czech Greyhound Racing Federation (CGRF) ©
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF_piskova_draha.jpg
Chrt_Dostihy_Night_Greyhound_Racing_Park_Motol_Prague_CGDF_Rozhovor.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Praha_Stewards_CGDF_rozhovor.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_IMG_9435_Rozhovor_CGDF.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_Startovaci_Boxy_australie_.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF_1.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF_2.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF_4.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF_3.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF_Stewardi_1.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF_Stewardi_2.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF_5.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_Startovaci_Boxy_australie_2.jpg
Chrti_zavodiste_Greyhound-Park_Motol_panorama_CGDF_rozhovor.jpg
Greyhound_Park_Motol_poloplastika_Zlaty_chrt_logo_IMG_9534_rozhovor.JPG
Greyhound_Queen_Vuitton_Czech_Greyhound_Racing_Federation_rozhovor_CGDF.jpg
Chrt_Greyhound_DIOR_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_CGDF_rozhovor.jpg
Zlaty_chrt_VUITTON_dostihy_Greyhound_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_zavodiste_Praha_zlaty_chrt_CGDF.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF_White.jpg
Prague_Night_Greyhound_Race_Greyhound_Park_Motol_CGDF_rozhovor.jpg
Greyhound_Park_Motol_Czech_Greyhound_Racing_Federation_IMG_9505_paddock_rozhovor.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_rozhovor_CGDF_6.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Stadium_Praha_Stewards_rozhovor.jpg
Chrt_dostihy_Czech_International_Derby_CGDF_Miss_greyhound_Rozhovor.jpg
Chrt_dostihy_EUBC2007_CGDF_DSC007444_1_rozhovor.jpg
Chrt_dostihy_Greyhound_Racing_Park_Motol_Praha_Gucci_rozhovor_CGDF.jpg
ČGDF / Hlavní strana / Chrtí dostihy České greyhound dostihové federace / Rozhovor o chrtech s dostihovým managerem ČGDF
123456 © Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek 123456

© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.

Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.

Technická správa: Mon Alba