FORM_CGDF_LOGO.gif
ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE 

Chrtí dostihy a PENÍZE VŠEM – Všem bez rozdílu

Chrtí dostihy ČGDF na chrtí dostihové dráze Praskačka

Komedie Františka Ringo Čecha "Na Brusel, Vávro!" po chrtích dostizích ČGDF v chrtí Praskačce

7.10.2006 - remake

Peníze VŠEM! Všem - bez rozdílu! – divadelní komedie „Na Brusel, Vávro“                                                                   

Pamflet dopadené anonymky – funkcionářky klubu (nikoli chovatelského) pořádajícím své chrtí dostihy na kopci
Pamflet funkcionáře klubu k výroční schůzi klubu – Dostihy 2005 
Pamflet  funkcionáře klubu – pískovou dráhu všem – bez výjimek
„Vypustím (na vás) pár šťourů...“
– aneb jak to šikovně navlíknout.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Než se rozhodnete číst článek níže, pod fotografií, vydržte trochu úvodu o koloritu doby:
 

Česká Greyhound Dostihová Federace (ČGDF) zajistila po svých chrtích dostizích na chrtí dráze Praskačka v roce 2006 další požitek pro své členy i nečleny. Shlédnout bylo možno zdarma představení 1. Osvobozeného divadla v Čechách, divadelní komedii
Na Brusel, Vávro!“, umělce Františka Ringo Čecha v přilehlém sále obce Praskačka.
Sponzorem představení byly akciové společnosti  CZECH INTERNATIONAL, a.s. a Greyhound Company, a.s.

Během divadelního představení se u mnohých diváků - majitelů dostihových greyhoundů,  asociovaly v nových souvislostech veškeré výše uvedené pamflety, kterými byla naše Česká Greyhound Dostihová Federace (ČGDF) atakována.
Prezident ČGDF, pan Zdenek Grondol, (spolu s panem Rudolfem Želinským), přinesl do chrtího dostihového sportu (své) peníze, a ač je to k nevíře, setkal se často namísto díků či uznání s útoky, a ponejvíce útoky těch majitelů chrtů, kterým rozdal ze svých peněz, invence, i svého vzácného volného času - nejvíce.
(dále viz např. článek: O nás - rozšířené údaje).
Níže jeden z příkladů ve smyslu výše uvedených pod-nadpisů tohoto článku

 
                                                                         Fr-Ringo-Cech_Chrti_dostihy.jpg

František Ringo Čech v komedii jako prezident s populistickým heslem: "Všeobecné právo na peníze. Peníze VŠEM - Všem bez rozdílu!"

                                              Divadelní komedie "Na Brusel, Vávro" a související "psí kusy"

                                                                            Peníze VŠEM - Všem bez rozdílu!


Po chrtích dostizích na chrtí dostihové dráze Praskačka se majitelé závodních chrtů přemístili do přilehlé obecní budovy se sálem pro shlédnutí divadelní komedie 1. Osvobozeného divadla Františka Ringo Čecha.

Během divadelní komedie „Na Brusel, Vávro!“ jsme se skvěle pobavili a smáli se, až nás bránice bolely.
Divadelní hra spadající svým žánrem do oblasti naivního umění, které je pro Františka Ringo Čecha typické i v jiných uměleckých
žánrech, jako např. malířství a textařství, měla pro nás, členy ČGDF, přece jen hlubší podtext.

Nejvíce nás zaujala a pobavila scéna, v níž „prezident“ určitého státu, představovaný Fr. Ringo Čechem, pronese, že se zasazuje o přijetí zákona: „Všeobecné právo na peníze“.„Peníze všem“!To prý bude jeho volební heslo! To se bude lidem určitě líbit!

A
bsurdní propaganda let minulých u nás vyjádřena v heslu – „Všeobecné právo na práci“ byla v divadelní hře Františkem Ringo Čechem dovedena k absurdnosti nejvyšší a týkala se peněz.


Tohle přeci v ČGDF známe! Ponejvíce nás rozchechtávalo to, že se nám při těchto absurdních divadelních kusech promítaly v hlavách  podobné  „psí kusy“ z našeho „psího života“ na chrtí dostihové dráze Praskačka.
Bohužel, v českých zemích takováto populistická hesla nacházejí velkou odezvu, a to nejen v politické agitaci. Ten kdo je tvoří, ví, že u některých duší prostých naději na úspěch mají, i podporu značnou, i v běžném občanském životě.

Známe to přece i z naší chrtí dostihové oblasti - obesláni jsme byli mnozí pamfletem určitého klubu (nikoli chovatelského) s názvem Dostihy 2005. Téma pamfletu: rovné podmínky všem. Všem bez rozdílu!

Cituji autora pamfletu přesně: „Snahou našeho klubu, od samého počátku, bylo nastavení českých dostihů greyhoundů tak, aby to odpovídalo …..a v neposlední řadě, aby byly jejich rovné podmínky přijatelné pro všechny majitele a co nejširší dostihovou veřejnost.“ (Pozn.: rozuměj, jde o podmínky u ČGDF, tedy u jiného právního subjektu!)

Rovné podmínky pro všechny ! Pro co nejširší dostihovou veřejnost!

Transparenty s těmito a podobnými populistickými  hesly rozevlál tento povedený populista z klubu "z kopce" Všem – bez rozdílu!
Bez rozdílu mezi těmi, kdož se svou prací přičiní pro činnost a rozvoj občanského sdružení ČGDF a platí členské příspěvky a mezi těmi, kteří členy ČGDF nejsou, nikdy nepřiložili ruku k dílu a jen připindávají, jakže to či ono by „se“ mělo dělat...
(Pozn.: rozuměj, výše poplatků za startovné se stala rozdilnou mezi členy ČGDF i nečleny ČGDF, rozdílnou se stala i výše finančních výher, apod. Tímto jsme si v ČGDF "dovolili hodně!").

Čteno v knize, viděno v divadle, se tomu člověk zasměje. Při srážce s takovými lidmi, jež tato a jim podobná hesla považují za program, jehož dosažení je třeba dosáhnout, (spíš jinde, než u sebe) je na pováženou, zda- li se  tito lidé neminuli v místě a čase.  Možná by se tito pseudoochranáři spravedlivého dělení měli spíše zamyslet, co že to znamená, když se řekne: Bez práce-nejsou koláče.

Z balíku z členských příspěvků ČGDF se má asi dát – VŠEM! Těm co členy jsou a členské příspěvky platí, i těm, co členy ČGDF nejsou a členské příspěvky neplatí, těm co pracují, i těm co nepracují. Všem dávat stejně. I finanční výhry stejně – členům i nečlenům. Prostě komukoliv, kdo se psem v Praskačce objeví, DEJ!

Rovné podmínky přijatelné pro VŠECHNY - to se lidem bude líbit, řekl si zřejmě populista z klubu dostihujícím své chrty na kopci a napsal svůj zmíněný pamflet.
A kdeže má být ten „ráj na zemi“ nebo ještě lépe jakýsi „Ústav sociálního zabezpečení“ pro VŠECHNY“?
A na čí náklady má být zřízen a provozován?

Jeden by myslel, že jej vytvoří populista sám a za své, když to tak krásně vymyslel.
Že populista řekne: „vydělal jsem, přinesl jsem, a dávám vám VŠEM! Všem bez rozdílu!“ Peníze všem!

Ale – kdeže, nic takového se v pamfletu populisty nedočteme. Jelikož výše uvedené větě o "rovných podmínkách přijatelných pro všechny" předchází (namísto výročního hodnocení práce daného že klubu - jak by se slušelo) zcela nelogicky hodnocení práce jiného právního subjektu, naší ČGDF, a jak jinak než „všechno zle a všechno špatně“, je tím řečeno, kdeže ten sociální ústav se má nacházet  a kdo je povinen jej vytvořit - všem.
Všem! Bez rozdílu! - jakýpak členský princip platný na celém světě, u ČGDF tento princip nemá platit! Dávejte VŠEM!

Dopadená anonymka (psala svůj anonym v internetové kavárně pod bezpečnostní kamerou) jinak také jako funkcionářka daného klubu provozujícím své chrtí dostihy na kopci, napadla ve svém anonymu náš členský princip (fungující přirozeně např. i v ČMKU/FCI) a tak s hnusem a nevěřícně můžeme číst, jak jej zcela bez citu k obětem holocacustu přirovnává k velmi smutnému období našich dějin – „jako Hitler a jeho nadlidi – ostatní na vyhlazení“, napsala anonymka "z kopce" doslova.

Má se prý dávat všem. Dopadená anonymka zapomněla uvést, že by k tomu rozdávání VŠEM ona, nebo její sekretář klubu přispěli, aby bylo možné rozdat cokoli a jakkoli dle přání těchto sponzorujících.

Co bylo „snahou klubu od samého počátku“, si můžeme domyslet, mnozí z nás to už moc dobře znají. (Známe i historii „klubu“ ještě z dob jeho fungování v jiné dostihové organizaci, z ČDF).

Aby bylo možné rozdávat, musí někdo nejdřív pracovat a vydělat. O práci - pro všechny – pro všechny bez rozdílu, všem a tedy především i pro něj - se populista ovšem nezmiňuje. To už by se tolik VŠEM takovým nelíbilo.
Je třeba na pronajaté pískové chrtí dráze vyplevat rašící trávu - kdo to udělá a postřik Randap zaplatí? Populista ne! Je třeba trávu uprostřed oválu dráhy posekat - kdo to provede a benzín do sekačky zaplatí? - populista ne! Je třeba dráhu vodou zalévat - kdo vodu zaplatí? - populista ovšem že ne! Kdo zaplatí benzín do traktoru na úpravu dráhy a kdo to bude dělat? - populista ovšemže ne. Kdo dekorovací stan otevře, vyčistí a dekorovací "propriety" pro vítězné chrty a jejich majitele do něj nanosí - populista ne! Kdo odplevelí zámkovou dlažbu jak parkoviště, tak pochozích ploch a Randap zaplatí? - populista nikoli, přestože areál a jeho zařízení a vybavení užívá. Atd., Atd.

/Pozn.: areál s chrtí dráhou si pronajala ČGDF, proto byli její členové povinni se o pronajatý majetek společně starat a společně hradit provozní náklady i náklady na údržbu pronajatého majetku. (Obdobně činil i předchozí nájemce chrtí dráhy Praskačka - ČDF).
Tyto členské povinnosti však populista v době, když jeho klub byl členem ČGDF přehlížel jako "lán". Nebylo udržitelné, aby i nadále celý jeho klub platil členský poplatek pouhých 1.000,- Kč dohromady, nikoli 1.000,- Kč za osobu, a nezbytné náklady na provoz ČGDF ať hradí zbylí členové ČGDF, tedy vesměs členové prezidia ČGDF. (Úplně stejné potíže s klubem populisty měla i předchozí ČDF).
ČGDF zavedla totéž, co předtím ČDF - žádný klub populisty již nebude členem dostihové organizace ČGDF, ale jednotliví majitelé chrtů. Poté se populista se svým klubem odebral na jakýsi křešínský kopec, kde počal provozovat, spolu s Ňaninkou, své dostihy chrtů.
Nutno dodat, že i kdyby všichni majitelé chrtů platili členský poplatek ve stejné výši 1.000,- Kč, (a neschovávali se někteří pod klub, tudíž fungovali bezplatně, ale čerpali stejně jako ostatní - platící ), tak jako tak by "balíček" s členskými poplatky byl nakonec spotřebován již na počátku dostihové sezóny - na sněmu ČGDF. Jen menu schůze stálo okolo 1.000,- Kč / osobu. - a ještě k tomu pronájem sálu, apod.....A kdo uhradí náklady na webové stránky ČGDF, správce který je provozuje, telefon, atd...../


O rovnost v práci a členských povinnostech populistovi z kopce nešlo - to by se lidem nemuselo líbit.
Je dost věcí, které se lidem líbí ale nehodlají je někteří získat vlastní prací, vlastním přičiněním a přesto si jich chtějí „užít“ k vlastním cílům. Jsou přeci i jiné možnosti, „jak to šikovně navlíknout“.

 Cituji přesně z konkrétního poněkud pomateného článku ze zvířecího periodika, který až do určité doby uváděl články seriózní a který svým zaměřením jakoby výše uvedenému pamfletu Dostihy 2005 z oka vypadl (daný klub s tímto periodikem spolupracuje):
  „  …V ČR je jediná kvalitní písková dráha a ta je v soukromých rukou. Bylo a je stále třeba vyjednat podmínky pro to, aby na této dráze mohli závodit a trénovat všichni majitelé greyhoundů, bez výjimek .
(pozn.: těmto větám předcházelo pomlouvání výsledků práce DK ČMKU/FCI, pak se pomluvy stočily na výsledky práce naší ČGDF, a poté i k firmě která chrtí dráhu Praskačka vlastní, a která ji ČGDF pronajala).

 Na vysvětlenou nutno dodat, že na akcích ČGDF, tedy na zmíněné chrtí pískové dráze Praskačka, mohou běhat „chrti všech majitelů chrtů, – bez výjimek“, a to doslova – BEZ VÝJIMEK. O výjimky, které se samy vydělují z řad slušných lidí, a to napadáním, vydíráním a anonymy, o takové asi nikdo zvlášť nestojí. (Pozn.: dopadená anonymka z klubu z kopce.)

Veškerý sled různých útoků lze shrnout v pořekadle „sviňa už tloustne, stačí jen přikrmovat“.
Zaseto a rozeseto, stačí už jen udržovat. Takže můžeme dále číst:

„Souhrnem lze říci, že dnes není v naší republice veřejná kvalitní písková dráha pro greyhoundy, přístupná komukoliv, kdo chce trénovat a závodit.“, píše se v časopise dále. (O chrtí dráze Praskačka se píše nepravdivě jako o dráze soukromé ve smyslu pořádání dostihů a tréninků). Píše to paní chovatelka greyhounů, taktéž z klubu z kopce, taktéž jeho funkcionářka, která se přihlásila do naší členské základny a současně i na náš chrtí trénink, na který pak – svévolně a sama nepřišla!!!. Nemusíme hádat proč, to víme.

O kolik to bylo pro ni i pro jejího greyhounda lepší na jiné chrtí dráze, kam odešla trénovat svého psa „za levnější poplatky“, které ještě po podání své přihlášky k našemu tréninku nakonec telefonicky odsoudila a vyjádřila se v tom smyslu, že M. s W. taky kdysi zvýšili ceny a pak je museli vrátit zpět, protože jim tam nikdo nepřišel„ , prostě sehrála tyjátr a "nám-tam" nepřišla.
(Jak to jinde s jejím psem dopadlo,  zda jí ta levnota nakonec nestála mnoho peněz, tak to jsme se někteří doslechli, někteří pak prý i viděli.)

To se podívejme, tak „JIM TAM nikdo nepřišel“. Kdopak asi vynalezl tuto „obezličku JIMTAM" a čemu a komu slouží? To když někteří zajistí dobrou chrtí dráhu, tak mu ostatní majitelé chrtů dělají milost a nepřijdou– jim tam?

S touto zrůdnou teorií, když se nějakému „šikulkovi“ ji podaří aplikovat do praxe, u trochu méně obezřetných majitelů chrtů, se dá báječně kouzlit. Nepřijdeme JIM TAM – a uvidíme. „My jsme si přece pořídili greyhoundy nikoli proto, že je máme rádi a chceme dostihovat co možná nejbezpečněji pro ně, ale proto, abychom buďto šli nebo nešli JIM TAM“. A pak to od nás ještě schytají za „slabou dostihovou konkurenci“. Kdybychom přišli MY s našimi chrty, pak teprve ji budou mít silnou. Ale my JIM TAM nepřijdeme.

Je fakt, že taková veřejná chrtí dráha, jak o ní daná majitelka greyhounda píše, taková není, každý pozemek dostihové dráhy někdo vlastní a pronajímá a nájemce pak chrtí dráhu provozuje.  A když někdo nájem hradí, chce také, aby mu tam bylo dobře, a s útočníky a anonymkami se jistě vypořádají všude stejně. Co by tam anonymky a útočnici také pohledávali, když je zde „všechno zle a všechno špatně“, že? Ať si uspořádají své dostihy dle svých dokonalých parametrů kdekoli jinde.

Nelze než navrhnout,  aby sekretář jejího klubu takovou „veřejnou chrtí pískovou dráhu“ zainvestoval a nabídl ji veřejnosti, aby jeho členové i  „široká veřejnost“ měli kde běhat. Chrtí dráha může být opatřena poutačem s nápisem: „pro širokou dostihovou veřejnost – bez výjimek“.

Jen to, jak se to „vyjednávání podmínek“ má provádět, se v článku onoho zvířecího časopisu neuvádí.  Nezaložili snad kromě Evropské greyhound dostihové federace také jakousi Evropskou „odborovou“ organizaci, aby tato „vyjednala podmínky“ a zakotvila je do jakési kolektivní smlouvy s každým,  kdo bude mít pro ně něco přitažlivého?  (O nájemní smlouvě na chrtí dráhu Praskačka totiž v článku není řeč a také firma, která chrtí dráhu Praskačka vlastní, žádost ČMKU/FCI o její pronájem  nikdy neobdržela).

Toto je zvlášť „výživný“  odstaveček z pamfletu Dostihy 2005, čí jméno je pod tím, nemusím dodávat, čtěte:
„Do významného výročí založení našeho klubu scházejí 2 roky. Pokusme se za tu dobu, každý dle svých sil a možností, přispět k návratu jednotného, demokratického dostihového systému, přijatelného pro VŠECHNY české greyhoundáře. Vedení našeho klubu bude všem těmto snahám určitě nápomocno.“


Herdek, říkám znova, to tam ten sekretář toho klubu na tom kopci ten „jednotný demokratický dostihový systém přijatelný pro všechny“ stále ještě nemá? On jej tam prostě a jednoduše nezavede, ale vyzývá ostatní o „přispění“ k němu? Co pak tam vůbec dělá, takový sekretář? Nebo je to celé jinak?......
Panečku, to musí takové dušičce Ňanince (Pozn.: rozuměl majitelce greyhounda z daného klubu) při těchto výzvách svítit oči jako Johance z Arku a napřímí své kopí, kam se jí ukáže, plamennými slovy nešetříce a takto přispívajíce k  NÁVRATU  „jednotného demokratického dostihového systému“ na naši „chrtí dostihovou scénu“ a nejlépe s veřejnou chrtí pískovou dráhou pro všechny.
Do nich – ti můžou za všechno! Ti co mají. Můžou za všechno, i za to, že já nemám!  Do nich!


Takže lze vyčíst, že se nejedná o návrat demokratického systému pro VŠECHNY někde na kopci, jak by se dle  výkonu funkce sekretáře klubu slušelo, ale někde úplně jinde – tak jak to zas sluší populistům. A jak to tam bude – určí právě tento „šikovný chlapík“
Populismus je totiž zadarmo .
Každý dle svých sil a možností přispívejte, mobilizuje.
Přispívali a stále přispívají avizovaní již dříve „šťourové“.
Rozdmychává se a rozdmychává, neb blbí jsou a budou. Závistiví taky.
Že bude „vedení„ klubu z kopce snahám nápomocno, o tom nepochybuji.

Čtu dobře, že se má tento klub z kopce zasazovat o to, aby jiný klub (správněji federace ČGDF z pískové dostihové dráhy), udělala svůj vlastní dostihový systém podle něho, šikulky sekretáře, nikoli podle sebe - dle volby svých členů? A jak to „zasazování“ budou dělat? Proces „zasazování“ mne moc zajímá.

Čtu dobře a je mi nedobře, mám-li tyto „výzvy“ nazvat správným jménem.
Čtu dobře a je mi nedobře, mám-li toto „seskupení“ na kopci nazvat odpovídajícím názvem.


Není náhodou, že greyhoundáři, kteří s tímto nechtějí mít ničehož společného, členskou základnu tohoto útvaru opustili a kromě funkcionářů samotných je jich tam tak jeden dva.
Jak jako? – že si bude nějaká jiná dostihová organizace dělat co chce?, hlásá tímto „šikulka“ daného klubu. Má to být tak, jak chci já – já, který tam se svým psem ani neběhám.

Pískovou chrtí dráhu Praskačka si můj klub z kopce nepronajal, ale jiné sdružení majitelů chrtů, (jehož ani nejsem členem), bude na ní fungovat tak, jak chci JÁ, JÁ, JÁ, říká malý napolenon a šikovně to navlíknu na „české dostihy“ - toto volební heslo se bude lidem líbit.

Pamflet dále pokračuje:…„Tak vypadal i rok 2005. Jedna skupinka příznivců se účastnila na „exilových“ dostizích na Rabapatoně, další skupinka si vybrala dostihy ČMKÚ/FCI,  jiná část majitelů akceptuje trend nového majitele Praskačky a přijímá účast……Největší škodu tím letos utrpěly české dostihy, jako takové.

Na Praskačce byla průměrná účast…..“ , lká ve svém pamfletu Dostihy 2005 srdceryvně šikulka populista.
To je tak „výživné heslo“, že si je musím zopakovat ještě několikrát – české dostihy a dle pamfletu Dostihy 2005 jde  výlučně o pískovou dráhu a chrtí dostihy pořádané federací - ČGDF.
Dle autora to tedy znamená, že české dostihy jinde než u ČGDF nejsou! To je mi objev! To by si ta „písková dráha“ měla nechat patentovat! Nebo spravedlivěji - autor tohoto „objevu“.

Tak se mi zdá, když to tak všechno čtu, že vůbec nejlepší by asi bylo: uspořádat rovnou stávku, když „ostřelování z barikád“ a výpady pomocí pamfletů a anonymů nepomohlo, a udání na různé státní instituce nás nezastavilo – a potom – se stávkovou komisí, či lépe s nějakým „radikálním hnutím“ -  „vyjednat podmínky“.

Jinak mám nedobrý osobní pocit, že dále již může následovat nic než to, že když se ty „podmínky“ nepodaří „vyjednat“ čeká nás už jen výstřel z Aurory a obsazení paláce, pardon, pískové chrtí dostihové dráhy Praskačka. A to těmi, kdož jediní asi dostihy doopravdy umějí,  když sami sebe aprobovali na „českého dostihového a chovatelského supervizora české dostihové scény,“ který může tnout do všeho kolem sebe a který má právo veřejně, v tisku, negativně hodnotit kdekoho, tedy i „naši dostihovou scénu“, kromě úžasné dostihové scény pořádané pod  praporem klubu někde na dvorku či na kopci, ovšem. A také chovatelských „úspěchů“ šikulky populisty, počínajících již někde u italských chrtíků.

Věřím, že do dvou let, do významného výročí tohoto klubu u sebe již konečně populista zavede  „ten demokratický dostihový systém, přijatelný pro všechny české greyhoundáře“  a zavede tam „všeobecné právo na práci, pardon – na peníze." A bude tam SVÉ peníze (!) rozdávat VŠEM - bez rozdílu.

A bude mít co rozdávat, neboť získá finance za ten patentovaný objev: České dostihy - dostihy ČGDF !!!
(Ostatním českým dostihovým organizacím se omlouváme, ale výše zmíněný „objev“ jsme neobjevili my, ale pouze převzali).

P.S. Ono, cituji: „nastavení českých dostihů“ či „dostihovou scénu“ ponechám na příště a také ještě jednou „České dostihy“.

- Jméno autora v redakci.

DOSLOV

V souvislosti s tím, že v hodnotícím pamfletu, ve kterém ani jedna ze zmiňovaných dostihových organizací nevyhověla očekávání mistra „šikulky“, jinak sekretáře daného klubu z kopce, i v hodnotících textech ve zvířecím periodiku autorky - chovatelky greyhoundů a také funkcionářky daného klubu z kopce, alias Ňanince, ve kterých taktéž nevyhověla jejímu učitelskému "hodnocení" ani jedna ze zmiňovaných českých dostihových organizací, je popis skvělého chrtího dostihu pořádaného na dvorku, na jednom z českých kopců – to bychom mohli zřejmě hovořit i o nekalosoutěžním jednání a užití nekalosoutěžních praktik. A to bychom se pak pohybovali v oblasti trestního zákona.

Poznámka redakce:
Naše federace ČGDF je neustále bezdůvodně napadána přesto, že si zmíněného útvaru s prazvláštním zaměřením  naprosto nevšímáme a dokonce ani na jakékoli jeho pamflety a ani na zmíněný pamflet Dostihy 2005, přesto, že nám byl  loajálními našimi členy ihned po obdržení také přeposlán, jsme nikterak nereagovali.  Máme totiž každý své práce dost, která nás uspokojuje jak v našem zaměstnání, tak při provozování naší záliby - chrtího dostihového sportu.
Protože se jejich útoky stupňují, jejich variety jsou nepřeberné, jsme napadáni přímo i skrytě, terorizováni anonymy, terorizováni výpady se skutkovým tvrzením, která se nezakládají na pravdě, atakují jednotlivé naše členy i v jejich zaměstnáních, před zaměstnanci firem ve kterých jsou činní, jsou neustále snižovány výsledky naší práce a to dokonce už i veřejně, a to v tisku, kde jsou spolu s námi atakovány i jiné dostihové organizace i obchodní firmy které podporují dostihový sport, a tímto byl dostihový sport chrtů v očích veřejnosti hodně poškozen, bylo rozhodnuto zveřejnit tento článek.

Minimálně tím můžeme situaci prospět a uklidnit „širokou dostihovou veřejnost“ i „laickou veřejnost“ v tom smyslu, že takových lidí není v tomto chrtím dostihovém sportu většina a že jde opravdu jen o pár „výjimek“ z obecné lidské slušnosti.


© Česká greyhound dostihová federace (CGDF) / Czech Greyhound Racing Federation (CGRF) ©


Fr. Ringo Cech_Chrti_dostihy.JPG
ČGDF / Public Relations / Časopis Czech Greyhound Racing News / 2006 / Greyhound Racing News 03/2006 - Remake / Chrtí dostihy a PENÍZE VŠEM – Všem bez rozdílu
123456 © Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek 123456

© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.

Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.

Technická správa: Mon Alba