FORM_CGDF_LOGO.gif
ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE 

Chrtí dostihy - April Cup 2004, závodil pes, který měl být těžkým invalidou

První chrtí dostihy České Greyhound dostihové federace na chrtí dostihové dráze Praskačka

Chrt_dostihy_Praskacka_April_Cup_2004_013.jpg
Chrt_dostihy_Praskacka_April_Cup_2004_005.jpg

Chrt_dostihy_Praskacka_April_Cup_2004_002.jpg

Chrt_dostihy_Praskacka_April_Cup_2004_022.jpg

Chrt_dostihy_Praskacka_April_Cup_2004_031.jpg

Chrt_dostihy_Praskacka_April_Cup_2004_032.jpg
Pan Grondol učil "prvním krůčkům"
s dorozumívací technikou


hudebni_skupina_ELAN_Zdenek_Grondol_25-1-2.jpg
Japonské moře, ELÁN, před víc než třiceti lety:

Zleva: Vašo Patejdl, Zdenek Grondol, Zdeno Baláž, Ďuro Farkaš, Jano Baláž

hudebni_skupina-Elan_Zdenek_Grondol_21.jpg
Japonské moře, ELÁN, před víc než třiceti lety:

Zleva: Vašo Patejdl, Štefan Patyi, Jožo Ráž, Duro Farkaš, Zdenek Grondol, Jan Došek

Chrt_dostihy_Praskacka_April_Cup_2004_155.jpg
Chrtí Praskačka 3.4.2004:

Někteří chrtaři ukrývali své psy
před stimulací jedoucí návnady
(citelně chyběl racing kennel)
do závětří za budovu přejímky -

První racing kennel byl později
vybudován v tomto místě


Chrt_dostihy_Praskacka_April_Cup_2004_074.jpg
Greyhound u startu by chtěl minout startovací boxy.

Zatím absence plotu vedle startovacího boxu, který zamezuje tomu, aby chrt nevběhl na dráhu, aniž by prošel startovacími boxy, tedy neřízeně a neublížil si.

Později zmizely kolem dráhy i kůly evokující ohradníky pro krávy a nahradilo je elegantní oplocení oválu.

Chrt_dostihy_Praskacka_April_Cup_2004_142.jpg
Pan Zdenek Grondol a jeho milovaný Aldo, domácky zvaný "Aldík".

Překvapením dostihového dne byl greyhound Aldo z Měňan, který na těchto dostizích získal prvenství mezi greyhoundy.

Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby tady nebyl fakt, že tento pes startoval poprvé po komplikované zlomenině a náročné operaci nohy, které se věnovali až v Austrálii,
a
ke které přišel zcela zbytečně
na amatérských dostizích určité české organizace.

Chrt_dostihy_Praskacka_April_Cup_2004_108.jpg

Chrt_dostihy_Praskacka_April_Cup_2004_029.jpg

O areálu Greyhound Park Motol

2004.04.03 chrtí dráha Praskačka, remake

Pojďte se potěšit pohledem na snímky chrtů a lidí, z nichž někteří již nežijí.

Prohlédněte si snímky z první chrtí akce ČGDF na chrtí dráze Praskačka.

Mezi greyhoundy závodil i chrt, kterému hrozila těžká invalidita.


Praskačka - Jediná chrtí dráha s pískovým tělesem v ČR - zachráněna


Známo, že někteří majitelé chrtů své chrty, zejména greyhoundy, jinde než na písek (rozuměj pískovou chrtí dráhu) ke startu nestaví, neboť na mokré trávě, (rozuměj travnaté chrtí dráze) uklouzne i člověk, natož greyhound v téměř cca 70 km rychlosti.
Každý lidský sport vyžaduje jiný druh obuvi - a psi běžecké boty nemají - tyto nahrazuje kvalitní písková dostihová dráha, jako je Praskačka (nebo později Praha).

Problém v ČR obecně:
Málo pískových drah - málo greyhoundů. Poměrně dost je v ČR menších plemen chrtů a sice velkých, ale pomalejších plemen chrtů než greyhound, se kterými to "chrtaři" na trávě asi nějak "dají",
Ale i někteří "chrtaři" těchto plemen chrtů vyznávají, že písek je pro chrty vhodnější, a k chrtům šetrnější.

Chrtí dráha Praskačka je pro vyznavače chrtího sportu "na písku" zachráněna.

Dále viz:

Snímky první chrtí akce na Praskačce působí z dnešního pohledu poněkud tristně


Dne 3.4.2004 se konala vůbec první chrtí akce České greyhound dostihové federace. Snímky z této doby vypadají, z dnešního pohledu, poněkud tristně - ale nechť vás, čtenáře, toto nemýlí - takový obrázek jste mohli vidět leckde jinde na amatérských chrtích dostihových drahách, ba jinde ještě mnohem hůře.

Pokud jste zklamáni kulisami chrtích dostihů v této době, a litujete ty, kteří byli uvyklí luxusu a museli pro lásku k chrtům v tomto pobývat, musíme vás informovat o tom, že toto byl v dané době v chrtí oblasti v Česku nadstandard (mnohde jinde není ani v roce 2018 např. WC) a můžeme vás utešit v tom, že díky panu Zdenku Grondolovi bylo na chrtí Praskačce bylo postupně líp a líp,
A že vše je ve výsledku nakonec čistší, barevnější, a celkově nějak "chutnější".

Vybavení areálu chrtí dráhy Praskačka na první chrtí akci dne 3.4.2004


Kulisy jsou sice ještě poněkud tristní, ale to nejdůležitější je k dispozici:
  • písková chrtí dostihová dráha s klopenými zatáčkami, (v té době jediná písková chrtí dostihová dráha v ČR - později druhá v Praze),
  • šesti-komorové startovací boxy, kdy otevřením mříže boxu se automaticky zapnula časomíra
  • profesionální časomíra Alge Timing s 2000 snímky za sekundu - v řídící věži,
       A toto v této době bylo tedy "něco" - výsledky chrtích dostihů se v této době (a ještě dlouho poté) 
       leckde jinde měřily stopkami a někde dokonce i na vrcholných dostihových kláních pomocí videa.
  • Další důležitou věcí na chrtí dráze Praskačka je existence krytí tažného lana vedoucího návnadu - zajíce. Známo, že "svištící" lano s jedoucí návnadou může uříznout chrtovi nohu, pokud toto lano je vedeno přes kladky zapíchnuté v zemi a lano není kryté, jako tomu často bývá na různých amatérských chrtích dostihových drahách.
  • atd., atd., včetně toho, že jsme nebyli odkázáni na  "tlampač", ale měli skvělou zvukovou aparaturu a dorozumívací techniku.

A ve snímcích z dalších a dalších chrtích akcí budete moci vidět, jak se prostory areálu proměňovaly,
a jak měli chrti i chovatelé chrtů k dispozici stále větší a větší luxus při jejich hobby, správněji při vykonávání činností souvisejících s jejich živností.

Dále viz článek:


První chrtí akce ČGDF - a všechno fungovalo jak mělo - boxy, časomíra, atd.


Není divu, že již na první chrtí akci ČGDF všechno fungovalo jak mělo, když pan Zdenek Grondol má za sebou zkušenosti a technickou průpravu z takových mega akcí, kdy na jeho technicky režisérském umu s "tunami a tunami" hudební aparatury stály koncerty slovenské kapely Elán, kapely Věry Špinarové, Heidi Janků, někteří jej mohou znát jako hráče na saxofon v kapele YPS, atd.

To byl teprve "spektákl", takový Elán v Rusku - a není divu, že pan Zdenek Grondol se v té době stal vyhledávaným mistrem tohoto oboru.
Dále viz článek:

No, a na chrtí dráze Praskačka pan Zdenek Grondol učil hned první den některé chovatele chrtů prvním "krůčkům" s dorozumívací technikou, atd.,
aby jej zastoupili, např., když bude chtít pohladit svého chrta.

Management chrtích dostihů


Není divu, že již na první akci všechno fungovalo jak mělo, když pan Zdenek Grondol věnuje chrtům a "chrtařům" nejen své peníze, ale i svůj čas a svou práci.


A nejde jen o peníze a čas věnovaný při předchozí přípravě areálu k dostihům - ale je i o čas a práci, které pan Zdenek Grondol trvale věnuje chovatelům chrtů při managementu chrtích akcí, při nichž si ještě vzal na bedra další a další nutné úlohy, např. roli moderátora, někdy i managera dostihů chrtů, apod.
(Nezastavili se od rána až do večera ani druhý člen prezidia ČGDF, paní Jarmila Grondolová, a ani další člen prezidia ČGDF - pan Rudolf Želinský.). Své psy museli svěřit do péče cizím lidem.
Takže paradoxně, protože milovali chrty, ne vždy si svých vlastních chrtů mohli užít.

A protože pan Zdenek Grondol, jak známo, má za sebou i zkušenosti z řídících funkcí českých akciových společnosti, nečiní mu problém manažersky zvládnout i trochu náročnější akce než jsou pouhé chrtí dostihy, což je pouhá jedno-oborová akce se stále se opakujícími činnostmi.

To můžeme vidět z dalších a dalších chrtích akcí v Praskačce ve kterých jsou později realizovány vstupy umělců do bodů programu dostihů (během úpravy dostihové dráhy), nebo například dětí z dětských domovů, hudebních kapel, apod. a i při těchto kombinovaných akcích vše vždy klapalo "jako na drátkách". Itinerář akce byla v chrtí oblasti vítanou novinkou, do té doby se orientovalo všelijak.

Jednou z velmi důležitých akcí byly i chrtí dostihy o pohár obce Praskačka, které se zúčastňovala i paní starostka obce, paní Ing. Miroslava Součková a předávala vítěznou trofej.
Viz fotografickou reportáž z posledního dostihu tohoto roku - můžete vidět ukázku průběhu běžného provozu chrtích dostihů :

Popis zázemí první akce České greyhound dostihové federace na chrtí dráze Praskačka


Majitelé chrtů si prvního dostihového dne mají kde sednout, a to u budovy přejímky - registrace, ale toto není ještě zastřešeno, takže dobře, že bylo hezky. Z dalších fotografií je patrné to, jak někteří "chrtaři" vyhledávali potřebné ticho a klid pro své chrty v závětří unimo-buněk  (citelně chyběl kennel) kde se prováděla přejímka - registrace chrtů k dostihům. Terasa před budovou přejímky sloužila tohoto dne i jako restaurace, zázemí pro zvukaře a zvukovou aparaturu, sport-speakera, apod. Ještě že toho dne nepršelo.

Je patrné, že vedle startovacích boxů zleva i zprava ještě chyběl plůtek, který zamezuje tomu, aby chrt nevběhl na dráhu, aniž by prošel startovacími boxy, tedy aby nevběhl na dráhu neřízeně a neublížil si.  Že takové strážky mohou mít až příšerné následky, mnozí víme z dostihů jiných organizací.

Cokoliv, co by jen potencionálně mohlo chrtům prospět v ochraně jejich zdraví při dostizích, pan Zdenek Grondol zajistil a zaplatil.
(Tedy - měli se na to složit všichni členové ČGDF, neboť členové Česká Greyhound Dostihové Federace měli chrtí dostihovou dráhu Praskačka pronajatou pro svou činnost dle kalendáře, a všichni členové měli dbát na bezpečnost a ochtranu svých psů, ale měli skvělé to, že je pan Zdenek Grondol milovník chrtů)

Takže ve snímcích z některých dalších dostihových dní již tyto plůtky kolem startovacích boxů - zleva i zprava - byly instalovány.
A později i mnoho dašího. (např. racing kennel), pro pohodlí chovatelů chrtů, a hlavně - aby psi nebyli vyrušováni a zbytečně stimulováni pohybem a zvukem jedoucí návnady. A to na Praskačce není zvláš|ť hlučná, jinde musí chrti poslouchat nejen svištící lano, ale i řev motorky, která táhne lano s návnadou.)
Dále viz.:

Winner chrtích dostihů - pes namísto tvale těžké invalidity nakonec závodí v dostizích

Překvapením dne byl greyhound modré barvy, Aldo z Měňan, který tohoto dostihového dne závodil, a neměl nejhorší čas. (Za ním se umístil Armagedon Hippolit Star, pak Another Dream Eridanus Star,
C'est la Vie Jumping Jet.)
Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby tady nebyl fakt, že tento pes startoval poprvé po komplikované zlomenině a náročné operaci nohy, ke které přišel zcela zbytečně, jen amatérskou benevolencí pořadatele dostihů určité české organizace. (jmenovat nebudeme).

A ptáte se, kdeže a jak k tomuto těžkému zranění greyhound Aldo (majitele Zdenka Grondola) přišel?
Stalo se to na amatérských dostizích v ČR, u lidí, z nichž se mnozí rádi prezentovali jako oboru znalí. V tomto osudném dostihu vystartoval jak rychlý český greyhound Aldo,  tak rychlý irský greyhound "Nikita", a to oba současně - Aldo stíhal návnadu směrem, ve kterém ji vídával na dráze - v Česku,
a irský chrt vyběhl stíhat návnadu také tím směrem, jak ji vídával - v Irsku, t.j. z opačné strany.

Stalo se co se muselo stát - tito nejrychlejší greyhoundi to "odnesli" , irský na svém životu (dvě zlomené nohy) český na svém zdraví (komplikovaná zlomenina nohy).

Greyhound původem z Irska, kterého majitel Alda na chrtí dráze dosud majitel Alda neviděl,
byl organizátorem vsazen do českých dostihů pravděpodobně rovnou po příjezdu z Irska,  pravděpodobně bez jakéhokoliv předchozího tréninku.

Poučení:
Po neblahých zkušenostech s amatérskými dostihy, (i jednou v zahraničí téže organizace, kde bohužel zjistil, že to tam není vůbec o nic lepší, jen je to prostě někde jinde než v ČR),
pan Zdenek Grondol staví své psy jen tam, kde ví do čeho je vkládá - do toho, co si sám ověří.

Česká greyhound dostihová federace má postupně jedny z nejpřísnějších dostihových pravidel - chrt je velmi zkoumán, než získá dostihovou licenci a je vsazen do dostihů.
Vhodné prostředí pro chrty těch majitelů chrtů, kteří mají zájem o zdraví svého chrta.
Dále viz článek:

Miloval svého chrta tak, že dokázal takřka nemožné

Greyhoundovi Aldovi nikdo z veterinářů nedával šanci na to, že by někdy ještě vůbec řádně chodil, natož běhal, natož dostihoval.  Vypadalo to na trvalou invaliditu, ve které by, v lepším případě, měl pes svou nohu operovánu tak, že by byla bez možnosti ji ohýbat. Prostě "natvrdo - narovno".

Pan Zdenek Grondol se nevzdal, cítil výčitky vůči svému chrtovi, za to, že jej postavil do dostihů takovým amatérům. Proto poslal snímky zlomeniny Alda do Austrálie, kde měli s greyhoundy více zkušeností, než bylo lze poznat s těmi "pět a půl" v Česku.

Alda se ujal vyhlášený australský chirurg, který navrhnul způsob operace. Dále pak spolu konzultovali způsob operace český veterinární chirurg, p. Beránek (klinika Jaggy, Brno), a australský vyhlášený chirurg - p. Richard Newell (Austrálie). Oběma chirurgům tímto ještě jednou, za Aldíka, děkujeme.

Prezentace projektu chrtí dráhy v Praze

Pan Zdenek Grondol představil téhož dne "chrtařům" i projekt chrtí dostihové dráhy v Praze.
Vypadalo to pro mnohé tehdy jako utopie - technicky profesionální chrtí závodiště v ČR.
Dále viz: www.greyhoundpark.cz

Milovník chrtů a mecenáš chrtích dostihů - poděkování


Známo, že za možnosti využití luxusní pískové chrtí dráhy můžeme vděčit mecenáši chrtího dostihového sportu - panu Zdenku Grondolovi.
Za nadstandardní vybavení areálu pro regulérní výsledky dostihů - taktéž patří díky tomuto chrtímu filantropovi.
No, a samozřejmě panu Zdenku Grondolovi vděčíme i za výhry věcné i finanční, které chovatelům chrtů nejen tohoto dne rád věnoval a i takto podporoval živnosti jiných podnikajících subjektů.

Výsledky dostihů naleznete v odkaze Výsledky na těchto webových stránkách.

Dále viz.:

Další informace: