FORM_CGDF_LOGO.gif
ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE 

Historie chrtí dostihové dráhy Praskačka

Czech Greyhound Race Track Praskačka

Rekonstrukce chrtí dostihové dráhy Praskačka - v té době jediné dráhy s pískovým tělesem v ČR, než přibyla ta v Praze

Remake 2011
Vpravdě mecenášským byl tento počin pana Zdenka Grondola v kontextu toho, že ve věci nákupu a rekonstrukci areálu "Praskačka" šlo o neplánovaný finanční výdej, neboť v té době již chystal nákladný projekt chrtího závodiště na profesionální úrovni - v Praze.
Je  zřejmé, že toto gesto by pro majitele chrtů neudělal žádný akcionář žádné jiné obchodní společnosti, neboť obchodní společnosti nekupují nemovitosti proto, aby akcionáři prodělávali, ale vydělávali. Rozdíl spočívá pouze v tom, zdali akcionáři jsou milovníci chrtů či nikoli, zda chtějí pomoci, či nikoli.
Jsou majitelé chrtů, kteří svého psa jinde než na písku ke startu nepostaví, a toto byla v té době jediná chrtí dostihová dráha s pískovým tělesem a klopenými zatáčkami, dokud nevznikla v Praze druhá.

Malé ukázky rekonstruovaných míst sportovního areálu s chrtí dostihovou dráhou Czech Greyhound Race Track Praskačka

Když Česká Greyhound Dostihová Federace (ČGDF) sportovní areál Praskačka převzala k užívání, ležel na zemi ještě sníh. Po roztání sněhu se ukázal jeho skutečný stav.  Bylo zřejmé, že zejména těleso dostihové dráhy bude nutné generálně rekonstruovat a vybudovat klopení zatáček.
Písek na dostihovou dráhu byl navezen ze stejného pískového lomu, z jakého jej navozil předchozí stavitel dráhy.


Archiv: Dostihová dráha Praskačka v roce 2003 za předchozího hospodáře - nájemce:

untitled3.jpguntitled4.jpguntitled5.jpguntitled6.jpg


Archiv: Dostihová dráha Praskačka (od roku 2004) za současného hospodáře - nájemce:

Czech_Greyhound_Race_Track_Praskacka_7.jpgCzech_Greyhound_Race_Track_Praskacka_8.jpgCzech_Greyhound_Race_Track_Praskacka_9.jpgCzech_Greyhound_Race_Track_Praskacka_3.jpg

Dostihy chrtů na dostihové dráze Praskačka mohly začít...

Archiv: Dostihová dráha Praskačka v roce 2003 za předchozího hospodáře - nájemce:

DSC04144.jpgDSC04149.jpgDSC04151.jpgDSC04170.jpg


Archiv: Dostihová dráha Praskačka (od roku 2004) za současného hospodáře - nájemce:

Czech_Greyhound_Race_Track_Praskacka_IMG_1702.JPGCzech_Greyhound_Race_Track_Praskacka_DSC05892.JPGCzech_Greyhound_Race_Track_Praskacka_DSC07197.JPGCzech_Greyhound_Race_Track_Praskacka_NQ1M4306.JPG

Mohli jsme sundat gumáky a nazout střevíčky.


Czech_Greyhound_Race_Track_Praskacka_1.jpgCzech_Greyhound_Race_Track_Praskacka_5.jpg


Nebo klikni na odkaz: http://www.cgdf.cz/cs/dostihova-draha-chrtu-praskacka.html

Neobyčejná příležitost tady opět je - To nevymyslíš - Jak to na Praskačce dopadlo?


Poznámka z pozdního období pro čtenáře z "oboru" z té doby:

Historický článek uvedený níže čtěte v kontextu doby roku 2004 a dalších, tedy z období fungování ČGDF na chrtí dráze Praskačka.
Závěr tohoto historického článku má nadpis: Mimořádná příležitost pro všechny chrty tady opět je. (Tedy možnost koupě či pronájmu chrtí dráhy Praskačka)
Jsou v něm i výzvy k těm, kterých se to týká, aniž bychom je chtěli jmenovat.
Ze stejného soudku je i podtext v závěru historického inzerátu o prodeji Praskačky.
Proto zmíněné texty nevztahovat šířeji, než bylo zamýšleno.

Z výše uvedeného období si členové ČGDF zařadili do svého repertoáru různé hlášky, kterým možná nebudou nezainteresovaní vůbec rozumět - ale pojí se s nimi mnoho situací, někdy víc než absurdních.

Mezi tyto "hlášky" patří např. "všem bez rozdílu", nebo "široká dostihová veřejnost", jak někteří o Praskačku "přišli", jak to na Praskačce "dopadlo", "dostihové propojení","krásná bílá trička","jim-tam nepřijdem", "šikovně to navlíknout",  apod. 
Trochu víc o tomto neblahém jevu možná naleznete např. v historickém článku (divadlo v Praskačce po dostizích) s názvem: Všem bez rozdílu

                          Chrtí dostihové dráhy v ČR - Historie chrtí dostihové dráhy Praskačka - Ach, ty podmínky!


V úvodu vydržte trochu popisu:


Chrtí dostihové dráhy v Česku


Dostihové dráhy  - FCI (ČMKU) - v Česku
, Kolín, Lednice, Mladá Boleslav (travnaté), jsou situovány na obecních či městských pozemcích, jde o pozemky veřejné.
Dostihová dráha - ČGDF (WGRF) - v Česku, Praskačka (pískové těleso dráhy), je situována na pozemku soukromém.

Oba typy pozemků (městské i soukromé) jsou jejími vlastníky pronajaty občanským sdružením, která je provozují dle svého klubového uvážení. 
http://www.cgdf.cz/cs/chrti-dostihy-v-ceske-republice-1.html.

První majitel chrtí dostihové dráhy Praskačka ji pronajal chrtímu občanskému sdružení s názvem: Dostihový spolek Praskačka.

Druhý majitel dostihové dráhy Praskačka ji pronajal chrtímu občanskému sdružení s názvem: ČDF/CGRC - Česká dostihová federace.

Poslední majitel dostihové dráhy Praskačka ji pronajal chrtímu občanskému sdružení s názvem: ČGDF - Česká greyhound dostihová federace.

Chrtí dostihová dráha Praskačka byla v minulosti i nyní soukromým majetkem (nikoli státním, obecním, městským) a vždy bývala postoupená různým občanským sdružením, která vždy měla a mají, logicky, svá vlastní pravidla.
To jsou záležitosti obecně samozřejmé, avšak v chrtí oblasti jakoby neměla platit.

ČGDF, byť nepatří pod záštitu ani FCI/ČMKU, ani pod jinou organizaci amatérské kontinentální Evropy - jakoby dle některých majitelů chrtů nesměla mít svá vlastní pravidla. A zjevně proto, že oba mecenáši od počátku na Praskačce štědře rozdávali všem bez rozdílu, členům i nečlenům. Dle některých lidí nesměla mít Praskačka (a to mnohem později po zahájení své činnosti) dokonce pravidla ani taková, jaká jsou běžná v jiných kynologických klubech, např. v oblasti, které se říká "hostovačky".
(jakéže rozdíly mezi majiteli chrtů v otázce poplatků - všichni mají platit stejně, říkal populista a jím "zresetovaní").

Praskačka za ČGDFdle některých populistů a jimi "zresetovaných" lidí prý byla "všech" , "široké dostihové veřejnosti," a měla prý sloužit "všem, bez rozdílu", všichni měli mít "stejné podmínky".
Někteří lidé dokonce vydávali činnost ČGDF za činnost svého klubu a tohoto parazitování na jiném subjektu se neštítili ani jinak slušní lidé.
Byl i takový "klub" (nikoli chovatelský), který dokonce na své výroční členské schůzi měl tento program - vyhodnocení činnosti ČGDF (tedy nikoli vyhodnocení činnosti svého klubu). Pozn.:

ČGDF si štědrostí obou mecenášů vytvořila prostředí vhodné pro absolutní parazity různého druhu, a to bylo těžké později napravit - bylo to možné jen obtížně setřást.


Dále viz Zpravodaj ČGDF, z nějž čtyři články vypovídají o mnohém výše uvedeném: informacni-zpravodaj-cgdf.html,


Byli i tací z FCI, kteří ČGDFstále "ostřelovali", neboť zřejmě se domnívali, že nám, "taky-disidentům", se to dělat smí, či spíše patří.
Ty lidi ze svých řad, kteří k nám chodili a byli nadšení, se snažili různými způsoby alespoň otrávit.

Byli i tací z ČDF/CGRC, kteří jakoby zapomněli na to, jaké je to být v "disidenci" vůči FCI a dělali totéž nám, čím se setkávali, (dle jejich vyprávění a jimi předložených dokladů, i dle veřejných dokladů), oni sami.

Byli i tací, z FCI i CGRC, i jistého pseudo-klubu, kteří měli pocit, že "o Praskačku přišli".
Zvláštní úkaz - když byl areál Praskačka v roce 2004 ke koupi - nikdo z lidí ze zmíněných organizací to neudělal.
Když je areál Praskačka v roce 2012 opět k prodeji - opět nikdo z lidí ze zmíněných organizací ji nekoupil.


Dostihová dráha chrtů Praskačka - od počátku jako soukromý majetek

Tato chrtí dostihová dráha je od počátku svého vzniku v r. 2000 soukromým majetkem - pozemky nepatřily státu či obci.  
Nikdo z předchozích vlastníků, ani současný vlastník, však tuto dostihovou dráhu chrtů nikdy neprovozovali, pouze ji pronajímali různým občanským sdružením, která pořádají dostihy chrtů.

Stejně tak učinil i současný vlastník dostihové dráhy Praskačka, akciová společnost Greyhound Company, a.s., která ji pronajala občanskému sdružení majitelů chrtů - České greyhound dostihové federaci (ČGDF).
Nejedná se tedy o paralelu k dostihovým drahám profesionálním v Irsku, Anglii, Americe, apod., kde dostihy chrtů provozují dráhy - firma. (např. akciová společnost, či jiná právní forma obchodní společnosti a lidé v nich nacházejí zaměstnání).

V Česku ani v okolních zemích žádné obchodní firmy chrtí dostihy neprovozují, neboť ani nemohou, neboť by brzy skončily v konkurzu. Úkolem firem je vydělávat, což se v dostihovém sportu chrtů fungujícím na amatérské bázi (jako hobby), nedá. Naopak, tento sport musí být mnohdy hodně sponzorován samotnými majiteli chrtů, aby vůbec mohl být provozován.


Mnohdy je však chrtí dostihová dráha Praskačka provozovaná ČGDF (Česká greyhound dostihová federace) - některými lidmi mylně vnímána jako nějaká firma - myšleno provoz na ní, konkrétně chrtí dostihy.

(Je fakt, že mnozí lidé, když v roce 2004 viděli první filmový záznam z dostihů chrtů České greyhound dostihové federace v Praskačce, vůbec nevěřili že jde o chrtí dostihovou akci v Česku - výsledek byl velmi profesionální.)
Dále viz.:
Pes aristokrat - článek na serveru www.seniortip.cz

Někdy je toto nesprávné vnímání chrtí dostihové dráhy Praskačka či České greyhound dostihové federace určitými lidmi i záměrně podporováno, děje se tak i skrytou formou a tato dostihová dráha je často prezentována jako „soukromá“ (s důrazem na provoz dostihů). Některými populisty a manipulátory je záměrně využíváno toho, že do mysli některých lidí lze snadno implementovat vadnou úvahu a  "zkratku" - tedy že
když chrtí dráhu vlastní firma, pak firma provozuje i dostihy - a to jsou pak přeci  už "profesionální" dostihy, a to je přeci v ČR "špatně", a tak - "pojďme na ně!
(výčet "prostředků" použitých proti CGDF či proti akciové společnosti CZI je mimo předmět tohoto článku - ale napoví článek:
Všem bez rozdílu - 1.-4. strana)
Pozn.: soukromé vlastnictví je v Česku po předchozí totalitní době stále některými lidmi vnímáno jako něco špatného, a tak se s tím dá dobře "kouzlit".

Když vlastník chrtí dostihové dráhy (akciová společnost) se odváží toho, že tento svůj majetek "nevloží" do systému FCI. t.j. "nezapojí se", - nemá to nájemce chrtí dráhy a potažmo ani vlastník dráhy vůbec lehké. A to je vyjádřeno velmi diplomaticky.


Soukromé vlastnictví chrtí dostihové dráhy je v kontinentální Evropě celkem raritou, avšak chrtí dostihová dráha Praskačka vždy byla v soukromém vlastnictví.
Soukromé vlastnictví této chrtí dostihové dráhy Praskačka a její využívání prvními nájemci mimo do té doby monopolní FCI (tzn. ČDF/CGRC - říkalo se jim některými lidmi z řad FCI "disidenti") se začalo některými lidmi používat i jako prostředek jakéhosi "konkurenčního boje". Zejména však poté, co její poslední nájemce - Česká greyhound dostihová federace - začala pořádat chrtí dostihy v jiném vizuálním stylu než bylo v Česku a okolí obvyklé, a taky dle dostihového systému zemí sdružených ve WGRF (patří zde i jeden start greyhounda v jednom dostihovém dni.)
Videoklipy z chrtích dostihů České greyhound dostihové federace na chrtí závodní dráze Praskačka

                                            Prodej chrtí dostihové dráhy Praskačka v roce 2004


Jak již bylo zmíněno, v roce 2000 bylo vybudováno v obci Praskačka nedaleko Hradce Králové dostihové závodiště chrtů, které jako jediné v České republice má pískové těleso dostihové dráhy. Areál chrtího závodiště, jako každá nemovitost, měla svůj vlastní osud. Někdo závodiště pořídil, někdo další pak provozoval. Střídali se majitelé závodiště i provozovatelé dostihů na něm pořádaných, tak jako se mění majitelé domů a nájemníci v nich.
Proč že jsou zde uváděny výše i níže uvedené samozřejmosti? - každou nemovitost přeci může někdo jiný vlastnit a někdo jiný provozovat? Nutno číst dále.

Sportovní areál se závodištěm chrtů Praskačka je situován v zastavěné oblasti s poměrně vysokou bonitou půdy, což jsou ukazatele, které cenu tohoto pozemku automaticky zvyšují. Pozemek chrtí dostihové dráhy Praskačka není zamáčen blízkostí řeky, rybníka, apod. (což u amatérských chrtích dostihových drah často bývá) a má tedy vysokou tržní hodnotu.

Toho si byly dobře vědomy i realitní kanceláře, které měly za úkol od posledních tehdy vlastníků (manželská firma místních obyvatel) areál dostihového závodiště prodat. Majitelé areálu se stěhovali do Arabských emirátů, a na českém území ukončovali veškeré své obchodní aktivity, včetně pronájmu dostihového a fotbalového areálu.
(Jak je pamětníkům známo, uprostřed oválu tělesa dostihové dráhy, na travnatém fotbalovém hřišti pravidelně trénovali fotbalové oddíly, mezi jinými fotbalisté z Arabských emirátů). Mnohdy majitelé chrtů museli počkat, až fotbalisté dokončí své sportovní klání na travnatém hřišti, aby mohli zahájit chrtí akci.

Logickým zájmem realitních kanceláří bylo prodat sportovní areál Praskačka co nejvýhodněji. Realitní kanceláře proto v roce 2004 čile nabízely sportovní areál k prodeji. Bylo již obecně známo, že tato malá obec Praskačka bude v roce 2008 napojena na dálnici, což hodnotu pozemku areálu později dále zvýšilo.

Kdokoliv v té době měl možnost vstoupit do finančních jednání s realitními kancelářemi nebo s vlastníky sportovního areálu s chrtí dostihovou dráhou. 
Taktéž všichni předchozí nájemci areálu měli úplně stejnou možnost - koupit a vlastnit dostihovou dráhu chrtů v obci Praskačka.Avšak žádný z předsedů kynologických nebo sportovních klubů areál Praskačka tehdy nekoupili, přestože tuto možnost měli. Ani nikdo jiný z řad ČMKU/FCI, nebo ČDF/CGRC.

Dostihový sport chrtů v České republice, zejména nejrychlejších psů planety - greyhoundů, byl pochopitelně ohrožen.
Pískový povrch tělesa dostihové dráhy je pro útlé nohy chrtů to nejvhodnější prostředí a někteří majitelé greyhoundů jinde než na písku nezávodí. Dostihy chrtů samotné, jak všichni víme, jsou aktivitou, která nejen u nás, ale i v okolních zemích spadá do oblasti nevýdělečného a poněkud nákladného hobby.

Přesto se našli majitelé chrtů, kterým tato situace nebyla lhostejná a chtěli dostihy chrtů na tomto závodišti zachovat.

Tito majitelé chrtů (pozn.: Rudolf Želinský, Zdenek Grondol) zajistili svými kontakty a známostmi tehdejšímu prodejci sportovního areálu Praskačka konečně kupce!
Novým majitelem areálu Praskačka se stala akciová společnost Greyhound Company, a.s., které i před koupí bylo zřejmé, že se jedná o vysoce prodělečnou investici v případě pronájmu areálu výhradně pro účely chrtího závodiště (greyhoundů bylo v té době sotva cca "na padesát").

Akcionářům této obchodní společnosti bylo jasné i to, že bez dalších investic do tohoto areálu nelze, pokud opravdu myslíte na chrty a jejich zdraví, tento chrtí dostihový sport provozovat. V rekordním čase a s vysokými náklady byl areál Praskačka zcela zrekonstruován a technicky zhodnocen.
Kromě nákladu na pořízení této investice, investovala tato akciová společnost i do následné rekonstrukce areálu a zakoupení nákladného technického vybavení.

Je zřejmé, že toto gesto by neudělala žádná jiná společnost, neboť obchodní společnosti nekupují nemovitosti proto, aby akcionáři prodělávali, ale vydělávali. Rozdíl spočívá pouze v tom, zdali akcionáři jsou milovníci chrtů či nikoli, zda chtějí pomoci, či nikoli.

Akcionáři, kteří nehleděli na své zisky, ale na chrty, dále pokračují v podpoře majitelů chrtů. Vzdávají se svých dividend, (akciových výnosů) aby jejich firma, (jako pronajímatel zmíněného závodiště), mohla majitele chrtů dále podporovat v podobě technické i finanční.


Vpravdě mecenášským byl tento počin pana Zdenka Grondola v kontextu toho, že ve věci nákupu areálu "Praskačka" šlo o neplánovaný finanční výdej, neboť v té době se již chystal nákladný projekt chrtího závodiště na profesionální úrovni - v Praze.


Pozn.: vlastník dostihové dráhy Praskačka svůj majetek do systému FCI "nezapojil", a to z důvodů známých, ale s ohledem na výši investice v Praskačce nabídl zástupcům ČMKU/FCI možnost spolupráce na základě písemné dohody - ale o výsledku se raději nebudeme rozšiřovat. A tak FCI/ČMKU stále v ČR užívá své tři travnaté dráhy.

Lecko ví, že vlastník dostihové dráhy v Greyhound Parku Motol nabídl zástupcům ČMKU/FCI i možnost užívání chrtí dostihové dráhy v Praze. O výsledku jednání se raději nebudeme rozšiřovat. A tak majitelé chrtů z ČMKU/FCI stále v ČR užívají své tři travnaté dráhy.
Bližší informace o prezentaci projektu chrtího závodiště na profesionální úrovni v Praze před zástupci ČMKU/FCI - viz článek:
http://www.cgdf.cz/cs/zasedani-czech-international-a-s-generalniho-partnera-cgdf-1.html


                                                                                                   Chrti_dostihova_draha_Praskacka-logo.JPG

Chrtí dostihovou dráhu Praskačka ihned po její rekonstrukci zmíněná obchodní firma pronajala.

Pronájem nemohl získat nikdo jiný než Česká greyhound dostihová federace, která zaručovala, že dostihy jí pořádané budou probíhat v souladu s nejmodernějšími poznatky v oblasti dostihů chrtů, s moderním dostihovým systémem dle parametrů organizací začleněných ve WGRF, s jedním startem greyhounda o dostihovém dni.
(V Česku, o dostihovém dni jiných amatérských spolků, je obvyklé, že chrti startují v jednom dostihovém dni vícekrát - dopoledne rozběhy - semifinále, odpoledne finále dostihů - a to ČGDF nechce a nebude s ohledem na zvířata provozovat.).

 

A tak je dostihová dráha Praskačka jedinou chrtí dostihovou dráhou v Česku, která se může pochlubit pískovým tělesem dráhy a nadstandardně vyšším klopením zatáček, které sportovce šetří při překonávání odstředivé síly v zatáčce a dalšími technickými parametry. Dostihová dráha je složena z různých drenážních vrstev písku a drenážního potrubního systému, povrch dostihové dráhy je tvořen speciální směsí jemného písku s příměsí jílu.

O detailech generálně zrekonstruovaného a technicky zdokonaleného závodiště chrtů - jednoho z nejbezpečnějších pro chrtí dostihy:
http://www.cgdf.cz/cs/dostihova-draha-chrtu-praskacka.html

 


A jak to na Praskačce dopadlo?

Dostihová dráha Praskačka tedy byla pronajata občanskému sdružení Česká Greyhound Dostihová Federace (ČGDF), které sdružuje majitele závodních chrtů a provozuje dostihy pouze s jedním startem greyhounda za den. Pronajatou dostihovou dráhu spravují, jako řádní nájemci, členové ČGDF a provozují zde své dostihy svých chrtů. Jak se to má ve věci úhrady nákladů chrtích dostihů a dalších - viz údaje v článku: O nás - zakladni-udaje-1.html
nebo:
O nás - rozšířené údaje

Majitelé chrtů na dostihové dráze Praskačka dostihující jsou sdruženi v CGDF, která funguje na klubovém principu, jako jakýkoli jiný chrtí klub v Česku a okolí. (Známo, že každý klub může utratit jen tolik kolik vydělá, nebo někdo musí na jeho náklady sponzorsky přispět, avšak u ČGDF to bylo, jaksi samozřejmě, stále jen na bedrech těch samých - na panu Grondolovi a panu Želinském, ale  naopak bylo hodně "mudrců" - populistů, kteří kázali, jak že by se to či ono mělo či nemělo na Praskačce dělat a jak se má všem rozdávat - dále viz: Všem bez rozdílu - 1.-4. strana ).

Přes veškeré klady, které písková chrtí dráha oproti travnaté dráze má, byli i tací majitelé chrtů, kteří měli pocit, že svým příchodem organizátora dostihů odmění – protože přinese peníze za startovné a zvýší tím počet chrtů na dostizích. (Tento bod bude ještě doplněn a aktualizován). Populisté toto mylné vědomí některých lidí rádi živí.
I toto téma dále naleznete v článku:
Všem bez rozdílu - 1.-4. strana

Vysoká úroveň dostihů ČGDF na dostihové dráze Praskačka

Lidi z vnějšku může mást úroveň dostihové dráhy Praskačka, která si technickými parametry tělesa dostihové dráhy a příslušného zařízení k ní příliš nezadá s profesionálními dostihovými dráhami, takže ji mohou v omylu pokládat za dráhu s výdělečným sportem.
Náklady na technické a jiné přednosti však zajišťují pomocí svých zdrojů nejvyšší představitelé ČGDF, jakož i provozní náklady dostihů a tréninků.

Lidé v Česku jsou zvyklí na nutnost sponzorství tohoto druhu sportu, a mnozí majitelé chrtů všech existujících českých i okolních drah mnohdy věnují své vlastní finance, či finance svých firem a firmiček na různé věci, aby tak udrželi či zvedli úroveň své dostihové dráhy a dostihů na ní pořádaných. (sponzorují pronájem např. časomíry, apod., za což si nepochybně zaslouží obdiv.)

Lidé však nejsou zvyklí na to, že by byl někdo ochoten dát dostihovému sportu chrtů a majitelům chrtů tak moc, jako je tomu v režii pana Zdenka Grondola a pana Rudolfa Želinského - ve prospěch všech členů ČGDF, a dokonce i členů "konkurenčních" organizací, kterým bylo po mnoho let umožňováno se akcí ČGDF bez jakýchkoli problémů účastnit - dokonce bez jakéhokoli rozlišování.
(dokonce jsme do jisté doby uznávali i závodní licence FCI (abychom šetřili kapsy majitelů chrtů) což bylo později shledáno jako ošidné - např. viz článek: http://www.cgdf.cz/cs/napadani-dostihovych-chrtu.html)

Nebývá obvyklé, aby představitelé klubů (sdružení, federací, či konfederací) hradili pomocí svých zdrojů veškeré náklady dostihových drah, které mají „v ranku“, či dokonce zcela hradili provozní náklady dostihů,  a tak jsou představitelé CGDF mnohým lidem v chrtí branži „trnem v oku“.

To nevymyslíš

(V ČR je to u některých majitelů chrtů často tak, že rafinovaný populista, manipulátor a křikloun, i když chrtímu sportu nic opravdu potřebného nedá, je mnohdy pro některé majitele chrtů hrdinou, jen proto,  že hodně a odvážně vykřikuje.)


Česká greyhound dostihová federace má za sebou různá udání, útoky, anonymy, jednu anonymku z klubu z tzv. „kopce“ se podařilo dokonce vypátrat !
(Anonymka v internetové kavárně zapomněla na existenci bezpečnostních kamer.)


Anonymka, jinak hospodářka dostihového klubu z tzv. „ kopce“ (diplomaticky nazváno jisté dostihové místo na kopci), dostihovala svého chrta nikoli "na kopci", na "dráze" svého klubu, ale u jiného klubu, u nás CGDF - České greyhound dostihové federace, která pořádá své chrtí akce na jediné chrtí dostihové dráze s pískovým tělesem pro běhy chrtů nejvhodnějším, a to dostihové dráze Praskačka, která (nebýt počinu prezidenta a nynějšího sekretáře CGDF), už byla zjevně odsouzena k zániku.

Anonymka vkladu prezidenta CGDF náležitě využívala, dostihovala na dostihové dráze takových kvalit, o které se jí předtím ani nesnilo. Dokonce členem ČGDF nebyla a ani nemusela být – charita ČGDF ve prospěch široké dostihové veřejnosti byla v té době bezmezná.
Anonymka poté, co byla prezidentem CGDF na dostihové dráze obsloužena, převzala od něj dokonce peníze jako finanční výhru, namísto poděkování rozeslala anonymně špinící e-mail (cílící na prezidenta CGDF), a to do počítačů zaměstnanců všech firem, kterým on ve svém zaměstnání předsedá.
Pak se anonymka, jako by nic, zase přihlásila na dostihy CGDF, aby ji prezident CGDF dostihovou dráhu pěkně připravil, na dostihové dráze opět obsloužil a zase jí dal své peníze.
Fillmový záznam usvědčující anonymku byl k neuvěření.... 


Nabízí se otázka, co bylo důvodem k anonymním špinícím e-mailům, když dotyčná majitelka mohla bez problémů pouštět svého chrta na jedné z nejkvalitnější a tudíž nejbezpečnější dostihové dráze pro jejího pejska a ještě jí prezident CGDF pomocí svých zdrojů přispíval na její výdaje za její hobby? Proč by to anonymka vlastně všechno dělala?

Pozn.:
Když CGDF na konci roku 2003 vznikla (ČGDF založily tři fyzické osoby), někteří majitelé chrtů organizovaní u FCI dostihovali své chrty výhradně u FCI, a o jiných organizacích nechtěli ani slyšet. Někteří majitelé chrtů organizovaní u FCI dostihovali své chrty u FCI a CGRC. Někteří majitelé chrtů organizovaní u FCI po vzniku CGDF dostihovali své chrty u jedné, druhé, i třetí dostihové organizace současně. Vznikly také nějaké "pseudo-kluby", které nebyly chovatelskými kluby.

Více v odkazech:

Zjevným motivem anonymky bylo to, že její vedoucí jejího klubu „z kopce“, ve kterém byla dávno před vznikem CGDF organizována, jí toto všechno dopřát nechtěl či nemohl, a anonymka pomyslnou gloriolu kolem představitelů CGDF neunesla.
Raději se rozhodla pro pokus zničit CGDF, tedy i své šance na dostihování jejího pejska na skvělé dostihové dráze – dle známého českého pořekadla: "nevadí že nemám kozu (krávu), hlavně ať ta sousedova chcípne".

Závěrem lze říci, že zdraví vlastních chrtů  je mnohdy u některých majitelů - až na posledním místě.

Tak CGDF zažívala různé mimořádné kontroly, dokonce kontrolu Cizinecké policie pro odhalování podloudnictví a pašeráctví (pozn.: prezident CGDF, pane Zdenek Grondol, si „dovolil“ to, že již léta obdarovává vítěze „sázkové kanceláře“ Sranda-Tip láhvemi vodky).
Proto lze v propozicích k tipovací soutěži „Sranda-Tip“ od té doby vidět tento dodatek: "Sponzor výhry lahví vodky: Zdenek Grondol - ze svého koupil, ze srdce rád dává".
Viz odkazy:


  Ze všeho ale CGDF vyšla samozřejmě bez úhony, bylo však po tom všem možno vyvodit, že i když v této chrtí branži nejde o výdělky, probíhá zde často velmi lítý boj v různých formách.
  Pro některé lidi je tato branže poslední možností jak v životě vyniknout, jak obsadit „funkci“, a to dokonce velmi snadno - pomocí psů jiných lidí a na náklady jiných lidí – na náklady ostatních majitelů chrtů.
  V zaměstnání by se museli něco nadřít, aby se na nejvyšší funkci dostali a takhle je lsti, úskoly, lži a pomluvy tolik námahy nestojí. Zvláštní je poznání, kolika lidem se snadno dá, takříkajíc, v hlavě „vyresetovat“ vlastní software a implementovat nový – nejen zmíněná anonymka je toho příkladem. „Zresetovaní“ pak snadno táhnout do boje proti komukoli, na koho se poukáže.
  (A do nich - "profesionálů").
  Dále viz.:
  Všem bez rozdílu - 1.-4. strana 

  Nezvykle velká charita prezidia ČGDF v této branži, byť by i sloužila všem, je zdá se, paradoxně vlastně ne vždy žádoucí. Charita ve prospěch široké dostihové veřejnosti paradoxně vzbuzuje mnohem větší obdiv vně chrtí branže, a tak se mnohem častěji dočká prezident CGDF - České greyhound dostihové federace uznání zvnějšku.

  Mnohdy se zdá, jakoby někteří lidé z různých chrtích spolků měli pocit, že svatozář nad hlavou štědře sponzorujícího představitele CGDF nějak ubírá jejich vlastnímu lesku, lesku jejich klubu – a to se prostě "nedovolí."

  Záběry ze slavnostního předávání ocenění Zlatý chrt - Golden Greyhound zapůsobily na některé lidi stejně, jako když toreador zamává býkovi v koridě červeným praporkem - ach ty následky .. a to se už vůbec (!) nedovoluje.

  Jak trefně vyjádřil majitel chrta pan Jiří Jirout.:, „s vámi do této branže přišly konečně peníze, tak to musí mít následky“.


                                                   NEOBYČEJNÁ PŘÍLEŽITOST !!! - chrtí dráha Praskača opět k prodeji


  Neobyčejná příležitost pro všechny chrty - chrtí dostihová dráha Praskačka je v současné době opět na prodej


  Víme již, že naposledy byl areál chrtího závodiště Praskačka ke koupi v roce
  2004 a že byl posléze novým vlastníkem opraven a zkulturněn, a to měrou nevídanou.

  Nyní je chrtí závodiště Praskačka, jediné chrtí dostihového závodiště s pískovým tělesem dráhy v Česku, opět ke koupi. 
  Viz.: http://www.cgdf.cz/cs/stadion-v-praskacce-na-prodej.html

   

  Jde o mimořádnou příležitost pro širokou dostihovou veřejnost, zejména však pro všechny vedoucí  představitele různých chrtích spolků (prezidenty, předsedy, sekretáře, poradce, apod.) pořídit  pro členy své vlastní organizace tu nejskvělejší chrtí  pískovou dostihovou dráhu v kontinentální Evropě - specializovanou na chrtí sport. 

  Jde o mimořádnou příležitost těch chrtích spolků, které vlastní chrtí dostihovou dráhu nemají,  či těch chrtích spolků, které v Česku provozují svou činnost pouze na dráze travnaté.


  Obzvlášť mimořádnou příležitostí to může být pro takové chrtí spolky, které se v současné době musí o chrtí dostihovou dráhu dělit s konkurencí a dle volných termínů konkurence teprve - v termínech které zbydou - sestavovat svůj vlastní kalendář se závody chrtů.   

   

  Ideální kandidát je ten potenciální kupec, který je ochoten oželet svůj vlastní finanční kapitál a umořit jej obětavě -  pro ostatní.

   

  Není-li finančního kapitálu, pak je ideální kandidát také ten kupec, který je ochoten a schopen prodat nějaký vlastní majetek - např. nájemní dům či statek získaný podnikáním či v restituci, apod., a za utržené peníze  pořídit obětavě pro ostatní chrtaře areál závodiště Praskačka a předchozí svůj příjem plynoucí z provozu původní nemovitosti oželet – pro ostatní.
  Mezi majiteli chrtů je mnoho podnikatelů s různě velkými firmami. (mohou založit i nějakou akciovou společnost)

  Nepůjde ale o nic mimořádného – úplně stejně se dokázal obětovat i současný vlastník areálu, potažmo i předchozí vlastníci areálu - když chtěli prospět chrtům - vždy museli nejdříve něco oželet a něčeho pozbýt, aby pak ve prospěch chrtařů mohli nový svůj majetek – areál Praskačku – dát všem bez rozdílu k dispozici. 


  Nebo to může být takový potenciální kupec, který je ochoten a schopen dát v zástavu vlastní nemovitost bance, pořídit si na koupi závodiště Praskačka finance úvěrem a splátky bance pak splácet z výnosů areálu.
  (Nebo se spojí větší množství majitelů chrtů - mohou se i spojit v nějakou akciovou společnost, nebo s.r.o., apod.).

   

  Způsoby nabytí areálu dostihové dráhy Praskačka jsou jistě různé, jde jen o vůli chtít přispět k dostihovému sportu chrtů a pro všechny chrtaře bez rozdílu obětovat svůj vlastní majetek, či svůj klid, či obojí a dostihovou dráhu Praskačka s pískovým tělesem dráhy – pro chrty nejvhodnější – skutečně pořídit.


  V neposlední řadě, má konečně příležitost i ten, kdo by nabyl pocitu, že při posledním prodeji o Praskačku přišel.
  Když o ni prý tenkrát kdosi "přišel" - tak tady znovu je!!!  Tak se předveďte!

  Neobyčejná příležitost pro všechny chrty tady a znovu je!

  Ochotnému kupci areálu chrtí dostihové dráhy Praskačka samozřejmě ve všech ohledech při provozu areálu členové České greyhound dostihové federace ochotně poradí.

  http://www.cgdf.cz/cs/chrti-dostihy-v-ceske-republice-1.html
  http://www.cgdf.cz/cs/multifunkcni-sportovni-stadion-v-praze-motol.html

  Pozn.: Připravuje se historie České Greyhound Dostihové Federace


  K historickému výše uvedenému článku Doplnění 2017:


  Co bude namísto pískové chrtí dostihové dráhy Praskačka?

  Některým lidem je známo, že pozemek areálu s chrtí dráhou Praskačka  byl vyňat z půdního fondu, což pozemek již tak vysoké bonity (není zamáčen blízkostí vodního toku, což často u chrtích drah bývá) ještě poněkud prodražilo, a že kdyby  pronajímatel prodal areál výrazně pod cenou - finanční úřad by rozdíl mezi skutečně zaplacenou cenou a cenou deklarovanou ve smlouvě prodejci "doměřil", neboť by se právem mohl domnívat, že cena v kupní smlouvě je z důvodu snížení daňového základu záměrně uvedena nižší, než jakou prodejce obdržel. 
  Podrobnosti o tom viz. historický inzerát : http://www.cgdf.cz/cs/stadion-v-praskacce-na-prodej.html


  Kolektiv autorů ČGDF
  © Česká greyhound dostihová federace - ČGDF / Czech Greyhound Racing Federation - CGRF ©

  vila-domy_Praskacka1.jpg
  vila-domy_Praskacka2.jpg
  ČGDF / O nás / Dostihová závodiště ČGDF / Dostihová dráha chrtů Praskačka
  123456 © Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek 123456

  © 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.

  Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.

  Technická správa: Mon Alba