FORM_CGDF_LOGO.gif
ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE 

Upozornění


Bohužel existuje dostihová organizace, která si takto přisvojuje naši práci a vydává námi  vykonané tréninky za svou činnost a naše tréninky a dostihy za jí vykonanou tréninkovou činnost! Zatímco o zákazu používání jejich vlastních dostihových dokumentů nadělají neskutečného humbuku, neštítí se naopak funkcionáři této organizace používat výsledky naší práce a ulehčovat si tak práci svou a šetřit své náklady na tréninky, licence, apod.

Naše tréninky potvrzují funkcionáři této známé dostihové organizace do jejích dokumentů, tak,  
jakoby tuto práci vykonala tato organizace sama! V souvislosti se světově známými již „Upozorněními“ na jejich webech, resp. na jejich hlavních stránkách, je jejich pojetí morálky neuvěřitelné.
Zvlášť zavrženíhodné je to, že funkcionáři této dostihové organizace svou „vykonanou práci“ potvrzují i tehdy, aniž  na našem tréninku byli vůbec osobně přítomni!!! Tak výborně to děláme!

Je spodivem, že tato známá dostihová organizace má takové počínání zapotřebí, a že musíme vydat toto upozornění:

 • Jakékoli osvědčování výsledků účastníků našich tréninků jinou osobou,  než Tréninkovým managerem ČDGF, zejména pak za účelem fingování činnosti jiné dostihové organizace pro své členy a své účastníky  -  by bylo podvodným jednáním, protiprávním konáním, neoprávněným zasahováním do práv naší organizace a v neposlední řadě také parazitováním
  na činnosti naší federace.
   
 • V této souvislosti také upozorňujeme na to, že se našich tréninků a dostihů neúčastní funkcionáři jiných dostihových organizací, byť by u nich tatáž osoba vykonávala zcela stejnou, či obdobnou funkci.
   • Žádnou z organizací jsme o propůjčení jejich funkcionářů nežádali a neuzavřeli s nimi žádnou smlouvu. Uzavíráme pouze dohodu s občany, a je pro nás bez významu, co kde podobného vykonávají, když nejsou na našich dostizích či trénincích.
     
   • Nejsou proto takové osoby oprávněny k potvrzování čehokoli z toho titulu, že u nás vykonávají některou z dostihových funkcí, se propůjčit k tomu, že provádějí  v jiné dostihové organizaci, kde jsou také funkcionáři,  úkony spojené s potvrzováním  tréninků našich účastníků dostihů a tréninků námi provozovaných do dokumentů jiné organizace, aby tyto pak byly opatřovány  razítkem či  podpisem funkcionáře této jiné národní organizace, takže ve výsledku vydává  tato organizace naši činnost za svou vlastní (pro některé z majitelů chrtů) - a to na naše náklady.
     
   • Na věc samotnou nemá vliv ani to, že majitel chrta, který je účastníkem našich akcí i akcí této druhé  organizace,  by s takovým podvodem, ze kterého parazituje jiná organizace,  a to jen z důvodu, že z toho bude mít v důsledku sám nějaký prospěch,  souhlasil.
ČGDF / Dokumenty / Informační zpravodaj ČGDF / Upozornění
123456 © Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek 123456

© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.

Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.

Technická správa: Mon Alba