FORM_CGDF_LOGO.gif
ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE 

Informace pro účastníky dostihů

Vážení účastníci dostihů na dostihovém závodišti Praskačka,

Rádi  bychom Vám při této příležitosti připomenuli, což mnozí  již dávno víte, tedy že naše občanské sdružení s názvem Česká greyhound dostihová federace je chráněno Patentovým úřadem  průmyslového a duševního vlastnictví ČR,  a tedy má chráněno nejen logo, jak se mnozí mylně domnívají, ale celou svou obchodní známku. Má chráněno vše, co k ní patří, veškeré její typické prvky, tedy i dostihové závodiště Praskačka, a také např. dekorovací stan, její obchodní název, název její webové adresy,  veškerou její činnost – její dostihy i její tréninky, i její nehmotný majetek – výsledky její práce, její renomé.

Jakékoli zcizování jejího majetku, ať hmotného nebo nehmotného, podléhá příslušným zákonům České republiky,
např. dílu II. OZ, Nekalá soutěž, § 44 písm. b) klamavé označování zboží a služeb, písm. c) vyvolávání nebezpečí
záměny, písm. d) parazitování na cizí pověsti, apod.

K našemu rozlišení slouží registrační číslo naší organizace, přidělené MV Vnitra ČR, přidělené DIČ, stejně jsou rozlišeny i jiné právní subjekty, jiné organizace.  Dodržení „mantinelů“, kterými končí práva jedné organizace a začínají práva druhé organizace, je na odpovědnosti jejich statutárních orgánů.

Naši členové jsou našimi členy a naši účastníci dostihů (i nečlenové!) jsou našimi účastníky dostihů námi pořádaných,
byť by byli někteří zřejmě organizováni i v jiných dostihových nebo nedostihových organizacích. (např. v klubu
golfovém, zahrádkářském, KCHCH, nebo v kterémkoli jiném klubu).
K námi pořádaným dostihům nejsou přijímány přihlášky klubů, ale přihlášky fyzických osob!
Podáním přihlášky k našemu dostihu nebo tréninku a přijetím této přihlášky je uzavřena smlouva mezi majitelem
chrta a naší organizací. Přijatá přihláška (k dostihu nebo tréninku) je druh smlouvy!!!
Majitel chrta se zavazuje k účasti, pořadatel se zavazuje (dostihovou, tréninkovou,) činnost uspořádat.

Taktéž pořadatelské funkce na námi pořádaných dostizích nevykonávají zástupci jiných organizací, ale jednotlivé
fyzické osoby, které dohodou uzavřeli s naší organizací smlouvu na výkon určité funkce.Je naprosto irelevantní, jestli jsou dále organizováni nebo vykonávají funkci i v jiných dostihových organizacích. Smlouvu s jinou dostihovou organizací na využití jejich funkcionářů nebo jejich členů naše organizace neuzavřela.

 Potvrzovat účast účastníkům našich dostihů nebo našich tréninků na námi pořádaných dostizích nebo námi
pořádaných trénincích smí dle našeho dostihového řádu ČGDF pouze oprávněné osoby, a to – Dostihový
manager ČGDF,  nebo Tréninkový manager ČGDF.Jakékoli jiné neoprávněné postupy by byly zneužíváním naší činnosti a naší práce k prospěchu jiné organizace, zneužitím kompetencí, apod.. A to i bez skutečnosti, jestli máme naši známku chráněnou nebo nikoli.

Naše organizace je právnická osoba, je chráněna Občanským zákonem ČR, Obchodním zákonem ČR subsidiárně aplikovaným, a navíc i – Patentovým právem ČR, vše harmonizováno s právem EU.Neznalost zákona neomlouvá, toto úsloví jako občané známe. 

Víme, že v dostihovém sportu chrtů byla v této oblasti dosud trochu „džungle“, která nebyla mnohdy, (pokud vůbec)
vnímána jako nepatřičná. Až do chvíle, než se takové neoprávněné postupy začaly promítat do mluvy práva. 

I dobře míněných „nevnímaných“ nepatřičností ovšem mohou využít chytráci, kteří si různými způsoby mohou
přisvojovat práci jiných a někteří na činnosti druhých dokonce založili činnost své organizace!A v tomto případě
už nejde o „všeobecný rozkvět dostihového sportu“, ale o snadný rozkvět svůj vlastní, na účet druhých.

ČGDF / Dokumenty / Informační zpravodaj ČGDF / Informace pro účastníky dostihů
123456 © Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek 123456

© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.

Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.

Technická správa: Mon Alba