FORM_CGDF_LOGO.gif
ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE 

Informační memorandum

19.9.2007

Akce České greyhound dostihové federace

 • Akce členů ČGDF jsou pořádány jejími vlastními členy a pro potřeby těchto vlastních členů
   
 • Za tímto účelem si členové ČGDF pronajali areál – závodiště Praskačka
   
 • Pro jiné aktivity (schůze, divadlo, apod.) si pronajímají další potřebné prostory
   
 • Nájmy za všechny pronajaté prostory si platí členové sami, ze svých členských příspěvků či vkladů členů
   
 • Provoz těchto akcí je také hrazen z prostředků vlastních členů.
   
 • Není možné uvažovat „širokou občanskou veřejností“, že by kterýkoli jiný občan, či spolek mohl kdykoli využívat kterýchkoli prostor, které si členové pronajali a uhradili pro vlastní akce.
  (Nejsme povinni poskytovat námi pronajaté prostory uhrazené za členské finanční zdroje  – komukoli, kdykoli a dokonce v libovolném počtu) 
   
 • Takové uvažování by odporovalo členskému principu a v důsledku by pak nemuselo být vůbec
  členů a jejich práce a finančních zdrojů. 
   
 • Nemáme příspěvky od státu, města či obce, ani žádné úlevy od státních útvarů, nejsme povinni do námi pronajatých prostor někoho jiného, než naše členy pouštět.
   
 • Nejsme veřejně prospěšná společnost, nejsme povinni veřejnosti sloužit.  
   
 • Přesto jsme jako nějaká veřejně prospěšná společnost  zhruba po tři léta fungovali a dorovnávali z prostředků našich členů náklady za ty, kteří našimi členy nejsou, neplatí členské poplatky a nepodílejí se na práci naší organizace.
   
 • Jen velmi bláhový občan si může myslet, že z poplatku za startovné na dostih či trénink, tak jak jsou stanoveny,  lze uhradit veškeré náklady na provoz těchto akcí a náklady na provoz pronajatého areálu včetně nájmu.
   
 • Z pouhé dobročinně poskytnuté možnosti, tedy využít námi pronajaté prostory i jinými občany než našimi členy a účastnit se našich vlastních akcí -  se časem stalo jakési právo a tato vpravdě „masová charitativní akce“ našich členů se našim členům začala mstít.
   
 • I beztoho však taková „charita“ není trvale udržitelná a nikdo, než naši členové nemohou vznášet k námi pronajatému majetku a k našim akcím jakékoli nároky, které by mohly mít za následek žvásty typu: „na Praskačku smím-nesmím“, pustí mně tam-nepustí“, přijdu jim tam – nepřijdu jim tam, kdysi to tam bylo jiné - dnes je tam jinak“ apod.
   
 • Akcí  pořádaných členy České greyhound dostihové federace se nemůže zúčastnit nikdo jiný, než její členové a zvaní hosté – stejně tak, jako se nelze mít nároky na účast akcí pořádaných např. nějakým golfovým klubem jen proto, že si pořídíte golfové hole, nebo že vtrhnete na stadion Sparty když hraje a dožadujete se vstoupit do hry jen proto, že jste si koupil kopačky.

  ČGDF© Česká greyhound dostihová federace ©

ČGDF / Dokumenty / Informační zpravodaj ČGDF / Informační memorandum
123456 © Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek 123456

© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.

Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.

Technická správa: Mon Alba