FORM_CGDF_LOGO.gif
ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE 

Chrtí dostihy v České republice


Dostihy chrtů, závodní dráhy, dostihové organizace v ČR, vysloužilí chrti

 chrti_dostihy_Ceska_greyhound_dostihova_federace_draha_Praskacka_1.jpg


 Vysloužilý irský chrt, greyhound Swift Cruise,

                 - učitel chrtí školičky -
        Greyhound Schooling  Academy
      na chrtí dostihové dráze Praskačka


Zkušený greyhound učí mladé chrtí závodníky,  v tomto případě mladou greyhoundí fenku Diorku (NewMac Dior), jak nejlépe držet na dráze stopu.

Někteří lidé se domnívají, že chrt se na dráze učí běhat -
to se však učit nemusí -  to on už umí.
Instinkt chytat co se hýbe je chrtovi vrozen stejně, jako se např. kočka nemusí učit chytat myši - buď to umí, nebo ne.

Chrt stíhá co se hýbe - odtud slovo dostihy.
Chrti_dostihy_v_CR_IMG_1611_v_u.jpg

Z médií v roce 2013: - viz výstřižek výše, citujeme:

"Chrti pohyb nutné potřebují ke svému životu, závodění je pro ně celkem přirozená záležitost a baví je",
říká Pavla Dorničová z Nadace na ochranu zvířat.

S tímto vyjádřením zástupce zmíněné nadace nelze než souhlasit.

Dále z výstřižku citujeme: "Takové případy (pozn. špatné zacházení s vysloužilými závodníky) se objevily např. v Irsku nebo Španělsku".
S tímto vyjádřením lze jistě také souhlasit.

K tomu dodáváme - stejně tak v Česku či např. na Slovensku se objevují případy týraných psů, koček, koní, krav, apod.

Proč paušalizovat?
Stává se však, že někteří lidé výše zmíněné ojedinělé a neblahé případy paušalizují a vztahují na celou zemi, či systém a opomenou fakt, že jde jen o určité případy, které se tu a tam objevují i v různých jiných oblastech, i v různých jiných zemích. Někteří lidé toto roznášejí účelově, někteří je opakují a rozšiřují bez přemýšlení - dále toto téma viz odstavec níže.

r. 2010

Dostihy chrtů v ČR - zájmová činnost

Dostihy chrtů v České republice jsou provozovány jako hobby.
Chrti zůstávají i po skončení dostihového období v rodinách majitelů, neboť jsou považováni za členy rodiny stejně, jako např. psi, kteří pro své stáří skončí s tažením sněžných saní, pulky, či jinou sportovní aktivitou z repertoáru agility, např. frisbee.

Má-li rodina v rozpočtu pouze na jednoho chrta – majitel po skončení závodního období se závody chrta končí.
Má-li rodinná „kapsa“ na víc, pořizuje si majitel více chrtů – každý dle svých možností.
Chrty má většinou každý majitel doma, většinou je i sám trénuje. Některým majitelům chrtů vypomáhají příbuzní, sousedé, známí, apod.
V ČR neexistují "licencovaní trenéři", kteří by se tímto odvětvím živili, a tak mnohdy "maturuje" majitel chrta na svém vlastním chrtovi.

Dostihové spolky v ČR

V České republice  působí, mezi jinými,  také dostihová organizace Česká greyhound dostihová federace (CGDF), ( Czech Greyhound Racing Federation - CGRF) která je přímým členem  World greyhound racing federation (WGRF).
ČGDF - Česká greyhound dostihová federace  je nevýdělečné zájmové sdružení majitelů greyhoundů, jde o společenství klubového typu.
ČGDFˇ- Česká greyhound dostihová federace  sdružuje majitele greyhoundů, je dostihovým spolkem, není chovatelským klubem. 

Na českém území je Česká greyhound dostihová federace (CGDF) určitou raritou, neboť není začleněna do kynologické organizace FCI, v Česku představovanou národní ČMKU (Českomoravská kynologická unie), ani jiné národní organizace začleněné v FCI. (např. CKJ, apod.)

V České republice působí několik chovatelských / dostihových klubů začleněných do ČMKU / FCI. (Českomoravská  kynologická unie / Fédération Cynoloque Internationale), které se věnují kromě chovu i dostihům chrtů všech plemen.  

Česká greyhound dostihová federace (ČGDF) není tedy členem ani FCI, ale ani Continental Greyhound Racing Confederation (CGRC), která v Česku nepůsobí (byť je její součástí česká ČDF - tato v Česku nemá kde provozovat svou činnost), ale ČGDF je členem World Greyhound Racing Federation (WGRF), sdružení zemí s profesionálním dostihovým sportem (Amerika, Irsko, Anglie, Macau, Austrálie, apod.)
- viz: http://www.cgdf.cz/cs/clenstvi-ve-world-greyhound-racing-federation.html .
Z tohoto prostředí si Česká greyhound dostihová federace (CGDF) převzala vše dobré pro greyhoundy, vše, co bylo možno převzít. Je to především např. zásada pouhého jednoho startu greyhounda za 24 hodin, dostihy pouze na pískové závodní dráze, závodní Greyhound Racing Paddock, kvalitní krmivo vyrobené specielně pro závodní greyhoundy, zásady pro úpravu dostihových drah, apod..

V Česku vznikají různá občanská sdružení - české dostihové spolky -  které však v Česku svou vlastní chrtí dostihovou dráhu nemají a svou činnost vykonávají na chrtích dostihových drahách v zahraničí, mnohdy se na téže dostihové dráze střídají s konkurencí, v termínech, které zůstanou volné - týká se to zejména nedostatkových pískových dostihových drah.
 
(Pozn.: podobně tomu v osmdesátých letech v Česku vznikalo množství golfových klubů bez vlastnictví jediné golfové "jamky", natož hřiště.)  Některé rádoby dostihové spolky zasílají své členy s chrty (když vlastní chrtí dráhu v Česku nemají) na dostihové dráhy konkurenčních dostihových organizací, některé spolky pak činnost a výsledky práce konkurenční organizace si přisvojují jako svou vlastní. Parazitování na cizí činnosti se u některých lidí či spolků stalo normou, nenapadlo se nad tím pozastavit ani mnoho jinak slušných lidí.

Mnohdy se takové pseudo-dostihové organizace honosí velkou účastí chrtů, ale jen zastírají fakt, že své vlastní dostihy chrtů pořádají v okolních zemích, kde je tradičně více chrtů, než je tomu v ČR, a že jim ani nic jiného nezbývá, než za dráhou někam za hranice dojíždět, když nejsou ochotni si pořídit svou vlastní dostihovou dráhu v ČR. S nadsázkou bychom mohli říci, že kdyby se Česká greyhound dostihová federace, (dle vzoru zmíněných pseudo-organizací) rozhodla pořádat dostihy chrtů např. v Irsku, a podařilo by se to, jistě by její dostihy byly obsazeny bezkonkurenčním počtem chrtů. 

Dostihové dráhy chrtů v Česku

Dostihové dráhy chrtů jsou v Česku celkem čtyři (tři chrtí dostihové dráhy travnaté a jedna s pískovým tělesem dráhy):

- Dostihy ČMKU/FCI – chrtí dostihová dráha Lednice, Mladá Boleslav, Kolín.

  Jedná se o dostihové dráhy travnaté. (dostihový řád FCI umožňuje více startů jednoho chrta v jednom dni)
  Dostihuje se s licencemi FCI.
  Dráhy jsou situovány na veřejných pozemcích (pozemky ve vlastnictví obce, města, apod., často na méně bonitní půdě).
 

- Dostihy ČGDF/WGRF – chrtí dostihová dráha Praskačka. (Pozn. v r. 2013: později v provozu i chrtí dráha Praha) 

  Jedná se o dostihovou dráhu s pískovým tělesem – jediná tohoto typu v ČR. (dostihový řád  umožňuje pouze jeden běh chrta v jednom dni)
  Dostihuje se s licencemi CGDF (možno i licencemi zemí WGRF – IGB, GBGB, apod.).
  Dostihová dráha pro chrtí závody je situována na pozemku který je v soukromém vlastnictví.
  Pozn.:
  Tato chrtí dostihová dráha, jako jediná v ČR,  vždy byla  v soukromém vlastnictví a byla pronajímána občanským sdružením – dostihovým
  spolkům.

Pozemky (soukromé i veřejné) s výše uvedenými chrtími dostihovými dráhami jsou pronajímány  občanským sdružením (klubům, federacím), které je provozují a udržují dle svého klubového uvážení a dle svých možností.

V Česku je obvyklé, že nějaký spolek lidí (občanské sdružení) má dostihový areál pronajatý, spravuje jej a pro jiné spolky – chovatelské kluby, které vlastní dráhu nemají - v areálu chrtího závodiště pořádá dostihy.
Dostihový areál Praskačka má pronajatý CGDF (občanské sdružení), majitelé chrtů jej spravují a provozují dostihovou činnost pro své účely. Princip fungování není zákaznický. 
 

Dostihoví chrti - plemena

•    Na dostizích ČMKU/FCI závodí chrti všech plemen (afghánský chrt, ruský chrt - barzoj, perský chrt – saluki, whipet, greyhound, apod.)
•    Na dostizích CGRC závodí plemena greyhoundi a whipeti.
•    Na dostizích CGDF závodí pouze greyhoundi - v CGDF jsou sdruženi majitelé greyhoundů.

Počty chrtů na dostizích v Česku - dle plemene chrtů

Dostihových chrtů je v Česku poměrně dost, pokud uvažujeme všechna plemena chrtů.
Pokud jsou dostihy pořádány s plemeny whippet a greyhound, jsou dostihy obsazeny méně, ale početněji, než-li když dostihová organizace pořádá dostihy pouze jednoho plemene - greyhound (dle standardu FCI název: anglický chrt; avšak v zemích WGRF – se tento pojem nepoužívá - jde tam o greyhound industry)  

Závodních greyhoundů je na českém území málo a běhy, které nejsou plně obsazeny greyhoundy, nejsou na dostihových drahách v Česku nijak neobvyklým jevem.

Statistika za rok 2009 – počty greyhoundů českých majitelů chrtů na českých drahách:  

Pozn.: v Česku byl v roce 2009 počet aktivních závodních greyhoundů cca 34 kusů a dovezených  „vysloužilých“ chrtů z Irska cca 200 kusů.

Např. v roce 2009 běhalo:
•    Na české dráze (WGRF) Praskačka běhalo 17 greyhoundů.  
•    Na české dráze (FCI/ČMKU):
     -  v Lednici v roce 2009 běhalo cca. 8 greyhoundů,  
     -  v Mladé Boleslavi cca. 2 senioři a cca. 2 greyhoundi v aktivním dostihovém věku,
     -  v Kolíně cca. 5 greyhoundů,
s tím, že majitelé s greyhoundy  mezi jednotlivými  dráhami FCI v Česku obvykle rotují, takže jde o tytéž greyhoundy určitého počtu. 
(Vycházíme ze statistik portálů, které výsledky dostihů daných chrtí dostihových drah zveřejňují a máme je archivovány).

Neúplně obsazené běhy greyhoundů v dostizích nejsou v Česku ničím neobvyklým. Není ničím neobyčejným, že se na určité české chrtí dráze pod záštitou FCI (nikoli však na dostihové dráze Praskačka) konaly dostihy chrtů (různých plemen chrtů) a na příslušném dostihovém dni běžel kromě různých plemen chrtů - pouze jeden jediný (!) greyhound.  
Česká greyhound dostihová federace (CGDF) tento počet závodníků (či spíše závodníka) nepovažuje za nějakou hanbu, i když i takové smýšlení se u některých lidí v Česku objevuje. Lidé si oblibují různá plemena psů, není to vždy závodní greyhound.
Historická skutečnost v Česku je jaká je a nikoho to nemůže hanobit.   

Členové CGDF hodnotí pouze to, v jakém prostředí chrti dostihují - kdo z majitelů chrtů dopřeje svým psům kvalitní chrtí dostihovou dráhu a moderní chrtí dostihový systém, a to pravidelně.


Předchozí historické souvislosti: viz odkaz: http://www.cgdf.cz/cs/historicky-ceremonial-v-upominku-na-elegantni-tricata-leta-minuleho-stoleti.html

Je bez významu, jestliže se na té či jiné dráze počet greyhoundů tu a tam zvýší či sníží.
Vysokého počtu greyhoundů jako v zemích s profesionálním dostihovým sportem se v Česku nikdy nedosáhne.


Pořízení chrtí dostihové dráhy - je nákladná záležitost

Pořízení chrtího dostihového oválu je pro chrtí spolky v Česku vždy nákladná záležitost. Potřebná plocha nutná pro závodní ovál se hledá jen těžko, zvlášť stojíte-li o potřebnou navazující infrastrukturu.
Obec či město pronajme své pozemky většinou za symbolickou cenu za m2, pozemky které jsou ve vlastnictví soukromém však za symbolickou 1,- Kč/m2 lze pořídit jen stěží.  
Příkladem ekonomického prodeje je i chrtí dostihová dráha Praskačka - v současnosti jediná písková dostihová dráha v ČR.
Pozn.: r. 2013 otevřena i nová písková závodní dráha v Praze - v Greyhound Park Motol:
http://www.cgdf.cz/cs/program-grand-opening-greyhound-park-motol.html)

Co to jsou dostihy chrtů

Chrti stíhají „běžícího zajíce“, (odtud slovo dostihy)  t.j. umělou návnadu vedenou na tažném laně. Vybíhají ze startovacích boxů (v Evropě 6-ti komorové, v Americe 8-mi komorové) Chrti na dráze dělají to, k čemu byli vyšlechtěni – stíhají to, co se hýbe, byť by šlo pouze o umělohmotný třapec. Je lepší chrty nechat „vyřádit“ na dostihové dráze, a to s pískovým tělesem a klopenými zatáčkami. Předejde se do určité míry tomu,
že chrt počne stíhat něco pohyblivého např. doma na dvorku (parku, louce, apod.) – nebezpečné jsou pro něj cizí kočky, zajíci, bažanti, apod.
Smečka chrtů stíhá na dostihové dráze umělou návnadu - zajíce (jako kdysi šlechtický hon) a který chrt se nejdříve dotkne nosem cílové čáry, vyhrává. (chrt ulovil „zajíce“ jako první).

Vysloužilí dostihoví chrti - Greyhoundi (t.j. Angličtí chrti) v České republice

Greyhoundi v kontinentální Evropě (tzv. amatérská) končí se závoděním zhruba ve věku 8 let, pak zůstávají nadále se svým majitelem doma jako pet - viz úvod tohoto článku. Pozn. z roku 2014: na dostihové dráze v Praze závodí i desetiletí greyhoundi, Cato a Cayenn Elbony, a to spolu s mladšími na sprintu, později - v 11 letech v kratší distanci - Supersprintu. Jejich skutečný věk lze jen stěží hádat, oba chrti jsou výslednicí skvělé péče: jen a pouze chrtí dostihová dráha s pískovým tělesem a klopenými zatáčkami (nikoli pískem posypaná zemina, už vůbec ne dráha travnatá), pouhý jeden start během dostihového dne, kvalitní strava (specielní krmivo vyvinuté pro chrty), moderní dostihový systém - a milující majitel.  Kdeže jsou jejich bývalí sparingpartneři z dostihové dráhy Praskačka - není o nich slyšet - zjevně již nezávodí.

Vysloužilí dostihoví chrti - Greyhoundi (t.j. Angličtí chrti) v zemích s Greyhound Industry

Greyhoundi v ostrovní Evropě – Isku a Anglii, kde jde o Greyhound industry, (profesionální prostředí) končí se závoděním zpravidla mezi 3,5 – 4 lety, kdy se jejich výkon snižuje a jejich majitelé je proto mnohdy dávají do zvířecích útulků. Někteří majitelé chrtů ještě před započetím dostihování svého greyhounda přihlašují svého chrta do programu adopce. Zvířecí útulky jsou (GBGB, IGB) dotovány a hledají v programu adopce nové majitele.
Náklady na transport vysloužilých greyhoundů ze zvířecích útulků k novým majitelům jsou plně hrazeny např. z fondů GBGB, IGB, apod. a transporty mají podléhat přísným pravidlům na zajištění pohody zvířat během transportu. GBGB hradí také očkování a kastraci vysloužilých greyhoundů (neboli anglických chrtů, chcete-li) v útulku.
Až na naprosté výjimky jde bezpochyby o nádherná, zdravá a dobře vedená zvířata, zvyklá na kvalitní stravu a pravidelný pohyb, i řád. Greyhoundům zbývá však zhruba ještě min. další 4 roky, (mnohdy i víc) kdy se teprve věkem trochu zklidní a nebudou už tak ochotně stíhat něco zajímavého, co se hýbe. A trpět, ocitnou-li se v prostředí bez možnosti vydatného běhání - a bezpečného, samozřejmě. 

Greyhound Industry zemí ostrovní Evropy pracuje s pojmem greyhound - pojem anglický chrt v tomto prostředí stěží uslyšíte. 

Stává se občas, že lidé v Česku nerozlišují, zdali se chrt ve zvířecím útulku, např. irském, ocitl  jako náhodně nalezený chrt  u kterého nelze dohledat majitele, nebo jde o chrta opravdu týraného, nebo jde o ex-závodního greyhounda, kterého se majitel zřekl, předal jej dle programu adopce do útulku, ale předtím bylo jeho zvíře u trenéra dobře živeno, dobře vedeno a běhalo na skvělé pískové dráze.  

Stává se občas, že někteří lidé nerozlišují mezi dostihy chrtů pořádaných např. v ostrovní Evropě (nazývané také jako profesionální) a mezi dostihy v kontinentální Evropě - střední Evropa (nazývané také jako amatérské).  Zatímco v ostrovní Evropě jde o zaměstnání, čili profesi zúčastněných lidí, tak v České republice dostihy chrtů nikoho neživí, nikdo v tomto druhu sportu nenachází zaměstnání, dostihový sport chrtů je koníček vedle občanského povolání. 
 

Coursing - levnější varianta dostihového závodního oválu

V České republice se rozmohl coursing  - stíhání návnady nikoli na dostihovém oválu, ale na louce. Chrti loví (většinou ve dvojici) umělou návnadu vedenou na tažném laně poháněném nějakým motorem. Tažné lano s kladkami není ukryto v konstrukci hrazení, jako je tomu u dostihové dráhy, např. se může ukrýt do keřů, aby svištící lano psa nezranilo (např. neuřízlo nohu). Coursing u profesionálů probíhá tak, že živý zajíc má šanci
uniknout v některé z připravených děr v oplocení coursingového prostoru - tažné zařízení pro návnadu není nutné.

Máme za to, že pro závodní greyhoundy z pískových dostihových drah není coursing vhodný. A obráceně – chrt uvyklý coursingu může chtít návnadu nadbíhat (jak je v coursingu zvyklý) a v takovém případě může skákat přes hrazení doprostřed oválu závodní dráhy a může se zranit.
Určité problémy jsou i tehdy, když se chrt - tzv. výstavák (chrt který je pěstován pro ukazování), ocitne na oválu dostihové dráhy – stává se někdy, že jim to na dráze „neběhá“, ať majitel dělá co dělá.     

Pořídit si dostihového chrta ve věku od 18 měsíců do 6 let - bez možnosti navštěvovat pravidelně dostihovou dráhu – to nemůžeme doporučit. 

Výběr dostihové organizace

Před rozhodnutím koupě chrta je nezbytné rozhodnutí, co s ním majitel hodlá po koupi dělat a dle toho volit. Budoucí majitel chrta ještě předtím, než si chrta pořídí, by měl mít jasno v tom, u jaké organizace, potažmo na jaké dostihové dráze chce dostihovat. 

Po koupi a generelní opravě chrtí dostihové dráhy Praskačka v roce 2003 bylo možno slyšet i takové hlasy některých majitelů chrtů, že když je tu písková dráha, tak musí být pro všechny - bez rozdílu, cílem takových lidí bylo stírání rozdílu v členství v organizaci (a jejich dostihových drah), zahlazování skutečností, ve které organizaci platí členské příspěvky a kam chodí na členské brigády - prostě někam jinam vkládali a někde jinde chtěli těžit z práce jiných. 

Jsou takoví majitelé chrtů, kteří se přihlásí k členství u určité organizace (tam platí členské příspěvky, chodí na brigády, sponzorují, apod.), a pak chtějí s nehoráznou samozřejmostí a s nehoráznými představami (!) využívat výsledků práce členů organizace ČGDF - chtějí svého chrta pouštět na její dostihové dráze, třeba proto že je situována blíž k domovu či např. z těch důvodů, že jejich mateřská organizace chrtí dostihovou dráhu s pískovým tělesem dráhy nevlastní. 

Najdou se i takoví majitelé chrtů, kteří (ve výše uvedené souvislosti) kdoví proč prezentují, že na dostihovou dráhu Praskačka (Pozn. nově i na dostihovou dráhu v Praze) nemůže přijít kdokoli - žehrají na to, že je jen pro někoho (pro vyvolené), a přitom veřejnosti elegantně zapomenou zmínit fakt, že se již dobrovolně organizovali u jiné organizace,. (kde mají své známé). Je to podobné, jako kdyby zaměstnanci jisté automobilky chtěli pracovat v kancelářích automobilky jiné, chtěli stejné zaměstnanecké benefity, pak veřejně žehrali, že jim konkurenční firma nevyhoví, že jim nedá totéž co svým vlastním zaměstnancům a pomluvili by ji za to.
ČGDF po určité době zavedla jinde zcela obvyklou věc, kdy poplatky za startovné jsou nižší u členů ČGDF, než těch majitelů chrtů, kteří jsou organizováni jinde, což je obvyklé i u jiných kynologických organizací, např. na tzv. "cvičáku", ale tím si, dle některých majitelů chrtů, ČGDF
"dovolila hodně" - nutno ale dodat, že ceny startovného byly obdobné jak na jejich travnatých dostihových drahách, (chceme-li je tak všechny nazývat), tak i na pískové dostihové dráze ČGDF s neporovnatelně vyšším komfortem pro chrty a náklady.pro ČGDF.

Někteří lidé, když se jim po určité době přestalo dařit nečestné počínání - zúčastňování se dostihů u CGDF, jejíž výsledky využívali  pro účely jiné organizace, kam se již dříve (před vznikem CGDF) přihlásili, počali náhle negativně ovlivňovat smýšlení ostatních - nových lidí, zejména těch, kterým např. prodali svého psa.   

Zneužívání výsledků práce členů CGDF pro účely jiné organizace

Žádná cizí organizace neuzavřela s CGDF smlouvu o tom, že by CGDF měla na dostihové dráze Praskačka vykonávat pro účely cizí organizace - výcvik chrtů pro dostihové či chovné účely této cizí organizace.  
Žádný cizí subjekt nikdy neuzavřel s CGDF smlouvu o možnosti využívání výsledků dostihů či tréninků pořádaných CGDF pro účely cizího právního subjektu, pro provozování chovatelské, obchodní, či jiné živnosti cizích subjektů.


Tento článek je licencován dle licence GFDL a licence CC-BY-SA 3.0.

Vydáno 2010, zveřejněno 20.10. 2011


Dále viz článek:
Greyhound je pro nás uměleckým dílem:
http://www.cgdf.cz/cs/rozhovor-o-chrtech-s-dostihovym-managerem-cgdf.html

Související odkazy:

http://www.cgdf.cz/cs/o-nas-rozsirene-udaje-cgdf-1.html
http://www.cgdf.cz/cs/welfare-na-dostihove-draze-czech-greyhound-race-track-praskacka.html
http://www.cgdf.cz/cs/rozhovor-redaktora-ctk-s-ing-zdenkem-grondolem-prezidentem-cgdf.html


Pozn.: je třeba mít na paměti tu skutečnost, že v ČR bývá časté následující neblahé počínání některých majitelů chrtů:

 •  největší "odborník" na chrtí dostihové dráhy je ten, který žádnou chrtí dostihovou dráhu nepostavil.

 •  největším "odborníkem" na technologii a logistiku závodů chrtů je ten, kdo dostihy chrtů nikdy neřídil - kdo u dostihů chrtů nepracuje, a u závodů leží v  trávě či jinak "bivakuje".

 •  za největšího "odborníka" na greyhoundy se klidně považuje i ten, který namnožil takové závodní greyhoundy, kteří jsou bez výjimky postiženi,
         např. na páteři, dostihují jen stěží, při běhu zvláštně "vyhazují" oběma zadníma nohama. Také emocionálně nevyrovnaní, kteří před dostihy
        až pění. Předtím množil italské chrtíky.

 •  za největšího "odborníka" na závodní greyhoundy se považuje i ten majitel chrta, který množí tzv. "potvrzené rváče", kteří bývají z dostihů diskvalifikováni, neboť hrozí, že rváč jiné chrty či sam sebe v závodu zraní. Tito nezodpovědní chovatelé množí na stále stejné feně?
   a to jen proto, že tito chrti bývají rychlí a soupeřům utečou - tedy do doby, než začnou být předbíhání jinými, a začnou je napadat (nedovolí jim být první). V ČR se i pro potvrzené rváče užívá laskavý výraz že pes "tluče" , byť se o nechtěný kontakt nejedná.
  Viz.: http://www.cgdf.cz/cs/napadani-dostihovych-chrtu.html  - 1. strana
          http://www.cgdf.cz/cs/Napadani-dostihovych-chrtu-2.html - 2. strana
Problémem amatérské prostředí chrtího dostihového sportu někdy bývá přimhuřování očí nad chrty - rváči, neboť chovatel Pepa (při dostihu ve funkci) by chovateli Vaškovi toto přeci neudělal, že by mu diskvalifikoval z dostihů jeho "výpěstek".

 • největším "odborníkem na dostihy" je ten, který už "obešel" svým členstvím několik dostihových organizací  až si nakonec musel založit 
svou vlastní pseudoorganizaci ()bez vlastní dostihové dráhy samozřejmě), a to s lidmi, kteří stejně vesměs závodí u organizace odkud už   
       odcestoval, nebo s těm lidmi,  kteří jinde nezávodí než u něj v jeho pseudoorganizaci na některé propůjčené dráze někde na jihu, a to pravděpodobně poto, že mají jeho psa - jeho výpěstek, který pravděpodobně také "tluče".

 • za největšího "odborníka" na trenérství se považuje ten, který nemá vlastní trenérskou dráhu, (jako je tomu o odborníků např. v Irsku nebo v
       Anglii, či jinde), chodí k tomu, kdo ji postavil, využívá toho, že nějakou dobu trvá, než se potvrdí "rváčství" jeho chrta - pak odchází jinam, k jiné organizaci, kde bude také nějakou dobu trvat, než na to také přijdou. Takoví "odborníci" na trenérství pak vlastní k témuž chrtovi několik dostihových licencí různých organizací. Tomuto nešvaru by zamězila oborová databáze, do které by se potvrzení rváči vyřazení z dostihů všech organizací evidovali, aby majitelé chrtů z jednotlivých dostihových organizací byli varováni, v případě, že se pes objeví v závodech, a měli možnost vědět, že jejich psům hrozí možné zranění chrtem - rváčem, a hlavně - aby se již na takové dále nemnožilo!

 • za "milovníka" chrtů se klidně považuje i ten, který staví svého čtyřletého greyhounda k vyběhání na nějaký palouk, odkud chrt chodí pravidelně
 zraněn - např. v bláně mezi prsty, nebo do trávy nějakého parku, kde chrt přibere ramenem strom a zraní se,  - ale ani za nic (!) by svého chrta   
       nepostavil  na kvalitní pískovou dostihovou dráhu k jeho vyběhání, neboť je toho mylného vnímání, že chrtí dráha je něco jako "těžký hřích".
       (Vědomo, že každý sport potřebuje své - odpovídající obuv i povrch sportovní plochy - jen u chrtů se tato skutečnost opomíjí, tedy že kvalitní
       dostihová dráha umožňuje chrtům měkký dopad a přitom pevný odraz pro běh chrta. Chrt nevytrhuje drápky kořínky trávy a nevykloubuje si je,
       nevpadává do drnů, či krtinců - a neláme si nohy.) .

 • Za "milovníka" chrtů se považuje i ten, kdo svého greyhounda, importovaného jako vysloužilého z Irska či Anglie, čili ze zemí s profesionálním dostihovým sportem, ze stadionů s pískovými závodními dráhami kvalitní profesionální úrovně posléze klidně postaví do běhu na travnaté coursingové dráze v ČR, přestože je chrt uvyklý jinému závodnímu povrchu - písku.  (jsou greyhoundi dostihových a coursingových linií). A hlavně - jde o velmi rychlé závodní chrty, po staletí vyvíjené pro rychlost na dostihové dráze. Někdy těmto pokusům psa někde vyběhat ještě říkají "friendly mach", apod.

 • Je povětšinou obyčejem, že ten, kdo novému majiteli pomohl k vlastnictví chrta, nebo umožnil vlastnit chrta - ten pak také rozhoduje i o tom, kde bude tento chrt běhat - na které závodní dráze, u které dostihové organizace - bez ohledu na to, která dráha či organizace je pro chrta nejlepší. Noví majitelé z důvodů pochopitelných - těmto lidem nejvíce věří, jsou někdy na nich v počátcích i závislí.

 • atd.

Komu naslouchat a komu už ne, radami koho se řídit a koho už ne - na to si musíte vytvořit vlastní názor.
© Česká greyhound dostihová federace - CGDF / Czech Greyhound Racing Federation - CGRF ©


chrti_dostihy_Ceska_greyhound_dostihova_federace_draha_Praskacka_1.jpg
Chrti_dostihy_v_CR_IMG_1611_v_u.JPG
ČGDF / Public Relations / Chrtí dostihy v České republice
123456 © Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek 123456

© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.

Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.

Technická správa: Mon Alba