FORM_CGDF_LOGO.gif
ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE 

Hrad v Motole

Castle Kugelvaid a Castle Grondolák v Praze Motol - Greyhound Park Motol

Castle_Grondolak_Greyhound_Park_Motol_Prague_DSC02279.jpg
Kralovske_pozemky_lezi_ladem_Prague_DSC03351.jpg
Sv_Frantisek_RZ_Ceska_greyhound_dostihova_federace_DSC04923.jpg
Sv_Frantisek_ZG_Ceska_greyhound_dostihova_federace_DSC04926.jpg
White_House_Prezident_Viceprezident_Czech_Greyhound_Racing_Federation.jpg
Greyhound_GUCCI_Lamborghini_Gallardo_Grondolak_Castle.jpg
DOLCE_GABBANA_Greyhound_Park_Motol_CGDF_IMG_2340-JPG.jpg
Greyhound_Race_Track_Praskacka_European_Breeders_Cup_2005_Czech_Greyhound_Racing_Federation.jpg
Greyhound_racing_GP_Motol_Prague_CGDF_NQ1M0107.jpg
LOUIS_Greyhound_Park_Motol_CGDF_NQ1M0246.jpg
Greyhound_Park_Motol_Castle_DSC02038.jpg
Greyhound_Park_Motol_Castle_DSC02036.jpg
Greyhound_Park_Motol_Castle_DSC01781.jpg
Castle_Grondolak_Greyhound_Park_Motol_Prague_DSC02311.jpg
tunka_panstvi_hradu_Greyhound_Park_Motol_PDSC02929.jpg
zver_v_panstvi_Greyhound_Park_Motol_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC02466-1-2.jpg
opevneni_Greyhound_Park_Motol_Prague_CGDF_IMG_7862.jpg
Logo_Greyhound_Park_Motol_Prague_Czech_Greyhound_Racing_Federation_CZ.jpg
Racing_erb_White_Elbony_Czech_Greyhound_Racing_Federation.jpg
Praha, 27.09.2012

Hrad v Motole

Téměř uprostřed lesů a hájů pražských, motolsko-košířských, co starobylý hrad Kuglvaid stál a co by kamenem do motolského rybníka člověk dohodil, stojí nový hrad, co také „Grondolák“ zván obecně jest.

 

Vystavěn hrad Kuglvaid byl, soudíc léta páně 1212, a dle zvyku tehda panujícího německé toto jméno.
Nyní však po hradu není ani památky, neboť i příkopů tu není, poněvadž jich pro příkrosť hory potřeba nebylo. 
Vystavěn i nový hrad Grondolák byl, soudíc léta páně 2012, a dle zvyku nyní panujícího ryze české toto jméno. Po hradu tomto zůstane památka na věky věkův, příkopů tu také není, poněvadž jich pro mírumilovné zemany a měšťany pražské i mimopražské potřeba nebylo.   

 

Roku 1387 vyznává Zdeněk, syn někdy Řehákův z Chuchle, že mu Jindřich opat Plaský udělil do jeho a manželky jeho života nově zdělanou a ještě nevysázenou vinici i s pahorkem jich řečeným Elmul, kteréžto z jedné strany ležely u silnice k Motolům vedoucí a proti hoře, na níž leží hrad řečený obecně  Kukelweit.
Při tom vzal na sebe Zdeněk povinnost vinici tu dobrými révami osaditi.

 

Roku tisíciletí minulého vyznává Zdenek, syn Grondolův, že mu Magistrát města Prahy udělil do jeho a manželky jeho života, též přítele jejich císařského jména Rudolf,  dávno zdělanou a zanedbanou původně vinici i s pahorkem jich řečeným košířským, kteréžto z jedné strany leží u silnice k Motolům vedoucím a proti hoře, u níž leží nový hrad řečený obecně Grondolák.
Při tom vzal na sebe Zdenek povinnost vinici tu dobrými stromy, keři a jinými porostlinami osázeti, mnoha místa na Staré a Nové Praze taktéž a též areál relaxačně-sportovní zde nově zdělati.  


Park motolsko-košířský - místo pro hrad jako stvořeno jest

Uzdálo se hradním pánům Zdenkovi a Rudolfovi, že jest mimo skutečnost, že jiné pěkné sídlo, zámek White House pěkně zřízený v údolí moravskoslezském majíc už v držení,  také Greyhound Chateaux Praha v městě pražském, i jinde sídla svá po vlastech českých, že místo toto přec jen je pro hrad Grondolák jako stvořeno.
Hrad zdejší, košířsko-motolský, děkuje založení své tudíž bohabojným pánům těmto.    

 

Ku cti sv. Františka slib učiněn byl

Slib svůj pánové Zdenek i Rudolf ku cti svatého Františka dali a hrad motolsko-košířský nově zdělali. Neb tabulka zlatá s rytinami zdobnými tam zdělaná toto tajemství hlásala: "Legenda vypravuje, že každý, kdo se dotkne tohoto mnicha, získá neporazitelnou sílu a ochranu před vším zlým od této chvíle až na věky, stejně jako tomu bylo v případě královského města Uherské Hradiště v roce 1334, kdy jej modlitba mnicha uchránila před nepřátelským uherským vojskem" (více zde)  

Svatý František z Assisi je především znám pro svou lásku k Božímu stvoření.
Původně František Bernardone, pak sv. František z Assisi, jako dopívající chlapec žil bezstarostně a rozmařile, ve městě mu mládež přezdívala "král zábav".
Obé má se v panství košířko-motolském při hradu Grondolák ležícím konati.

 

Hrad Grondolák honosným nad obyčej

Jest mimo pochybu, že hrad motolsko-košířský honosně zdělán byl. Zdenek i Rudolf dopřáli sobě i jiným zemanům a měšťanům bohabojným nadobyčej.
Architekta pro svůj um proslaveného zaplatili a hrad tento pro pohodlí jeho pak zámkem bylo by možno zváti, neb tento vzácně a pěkně pak vybavili.

 

Hradní pán Rudolf, zálibu majíce v býčcích vzácných, jež zovou se ku příkladu Lamborghini Gallardo, nechal v upomínku toho stěny jídelny veliké kůžemi barevnými vzácnými potáhnouti a neposedného býčka si tak znovu a znovu připomínati. Neposednost tuto u milovaného pejska svého Gučínka jménem také velmi obdivuje a v obou pak vzájemnost vidí.

Krmi pak vymínil si Rudolf, syn Želinského, z vzácných steaků arentinských či japonských míti a to zde hodovati a proto kuchaře umu kulinářského dobře vybíral.

Hradní pán Zdenek, zálibu majíce v koníčcích vzácných, vzpínajících se, jež zovou se ku příkladu Ferrari Enzo, nechal zase v upomínku toho jídelnu tu velikou nábytkem dřev z vzácných zdělati a kůžičkami přenádhernými židle jídelní i křesla odpočinková potáhnouti v upomínku na vzácnost svého oře Enzo, i v upomínku na pejska svého vzácného, greyhounda loveckého, který se neustále vzpíná také a pro um tento do erbu stáje lovecké vybrán byl.
Komnaty pána Zdenka jeho vlastní a příbytky další hradní pak velmi honosně a s vkusem výběrovým vybaveny byly architektem s umem také převzácným.   

 

Smečka psů vzácných honitby hradu motolsko-košířského, Greyhound Park Motol jména

Se svou družinou pak oba páni hradní, Zdenek i Rudolf,  záliby mají i v držení psů loveckých vzácných.
Až z daleké Austrálie nechali si dovézti smečku loveckou, věhlasem neobyčejnou. Otec jejich legendou australskou dostihovou jest a matka jejich slavná je taktéž, otec jména Big Daddy Cool ještě pak poctou Top plemeníka celého světa pyšniti se může. 


Z otce tohoto si už jednoho greyhounda loveckého dříve byli pořídili a pro jeho povahu a lásku k němu jiné otce psů stáje své již nechtěli a jméno jeho je White Elbony.  Wajtík, jak pán jeho s láskou a něhou domácky psíka vzácného pojmenováná, otce svého slavného nezapřel a též úspěchů loveckých  - či po novém obyčeji - dostihových zvaných, také dosáhl mnoho, až titulu Velmistr - Zlatý chrt Double získati se mu s lehkostí podařilo. Viz: Zlatý chrt - Velmistr, pilot Formule CGDF

Rodinu chrtů dostihových vzácných, sourozenců pětici ve věku sotva půlročním, v zemích českých vzácně a honosně hradní páni uvítali, červenými koberci, vínem australským z domoviny jejich, též znaky heraldickými svými pak tyto psíky malé poctili a ve známost obecnosti dali. Zmínek o tom mnoho se zachovalo. Viz: http://www.cgdf.cz/cs/australska-chrti-legenda-v-praze.html        


Stáj lovecká jejich, pánů obou hradních,  pak i dalšími vzácnými plemennými kousky oplývá, ze zemí severských, anglických i irských, ba i dalekých zámořských, své skvosty dovézti si nechali. Jest mimo pochybu, že bohatstvím takových vzácností jiní páni čeští stěží oplývají. Jména jejich jsou Dior, ChanelLouis a VuittonDolce, Gabbana, etc. 

 

Honitba při hradu Grondolák ležící   

Honitba při hradu tomto ležící, Grondoláku skvostném, pak revírem nově zdělaným a převzácným jest také. Architekti umu pověstného, ze zemí dalekých, za mnoha moři ležících, i mistři cechů řemesel různých ze zemí tamtéž lovecký revír hradu Grondolák svorně vybavovali.

Po vzoru zemí okolních pak chrtí běžeckou dráhu pískovou zvolili, po vzoru zemí dalekých vyspělých pak pískem směsi vzácné, specielně k tomu smíchané, pak stopu pro chrty zdělali, neb chrty své drápy jejich vytrhávat kořeny a drny trávy nechat nechtěli.

Pro stopu běžeckou zdělání, co nově zove se dostihovou dráhou pro chrty, pak hradní páni Zdenek i Rudolf zlaťáků kop mnohých nelitovali – jen když greyhoundi jejich vzácní, i greyhoundi členů družiny jejich věrné, budou  revírem košířko-motolským v pohodlí běhati.


I příbytky chrtů nechali páni Zdenek a Rudolf vyhotovit pěkně,  jdouc s dobou. Dopřáno chrtům je masáží různých, koupelí perličkových a vonných, tělocviku na přístrojích různých, v bazénu plavání, etc. 

Na paměti pánů hradu Grondolák, starost i péči o všechny vůkol - i ptactvo i zvířenu různou - projevili a příbytky vhodné jim zdělat nechali. 


Honitba v krajině hradecko-královské

Až zdálo by se, i z činů nedávno minulých jejich, kdy honitbu podobnou v krajině jiné, v krajině hradecko-královské ležící, taktéž nově tuto páni oba, Zdenek a Rudolf, zdělat nechali a pak v obecnost dali a lidu tomuto i zemí okolních i jinak prospěšní na úkor svůj byli - nikdo jiný než oni dva  této bohulibé ochoty není.  

 

Honby v zemích českých, moravských i slezských

Jest mimo pochybu, že závodní greyhoundi původu vzdáleného i zdejšího velkou vzácností jsou na honbách loveckých smeček  v zemích českých a moravských, dva-tři, čtyři-pět vzácností je již.
Chrtů plemen různých i velikostí různých pak dosti je, zdá se že mnozí průměr co do velikosti psů závodních raději volí, jiní mínění jsou toho, že buď nejmenší, nebo největší.   

Je dílem vzácným Grondolák hrad i smečky lovecké chrtů greyhoundů početné

Jest tedy hrad Grondolák, jež po právu Greyhound Prak Motol jména, dílem vzácným sám o sobě, taktéž smečky lovecké greyhoundí zde na poměry české či moravské početné jsou velmi pěkně.
I Léta Páně 15.09.2012 bylo jich honbě zde konané účastno celkem čtrnácte, původu exclusivního jsou greyhoundi tito všichni do jednoho. Léta Páně 2015 jich honbě zde konané, účastno již celkem dvaadvaceti kusů, původu všichni exclusivního do jednoho.


Honitba v Motole při hradu ležící

Družina lovecká zemany i měšťany různé čítá, ba i žen a dívek mnohých krásy spanilé viděti v ní také možno,  jmen krásně českých, libozvučných, ku příkladu Ladislava, Kateřina, Barbora, Jarmila a další jména lahodně tu zaznívají.  Veselili se všichni po všech dědinách, po všem plemeni. Do daleka od nich zaléhaly zpěvy panen a jonáků křepčících a velebících sílu moci božího slunce, které honitbu dne uvedeného paprsky svými zlatiti ráčilo. Dále viz odkaz: Honba při hradu v Motole L.P. 15.09.2012

Legendy, báje, pověsti v krajině motolsko-košířské

Legendy mnohé se v krajině motolsko - košířské vyskytují a vyprávějí z pokolení jednoho na druhé, jistě po právu. Báječná vypravování přešlých pokolení, jež klaněla se bohům v šeru starých hájů a jež obětovala studánkám v tichých ouvalech, jezerům i řekám.

Panství hradu Grondolák takto tajemnými bytostmi oplývá. Zjevují se spanilé lesní panny dlouhých vlasů s věncem na hlavě, oděné bělostným rouchem, co v hladině malebné tůňky panství tohoto se ve svitu luny chutě zhlížejí a lidu bohabojnému ku pomoci jsou.
O tom však již dosti nyní a v časech příštích zmíniti se o tom možno.    

Kronikář Grondolák hradu  
L.P. 2012, Motol - Košíře, Prague

Pozn.1: autor vycházel v parafrázi z historických textů, zmíněny jsou části historických textů A. Sedláčka.

Pozn.2: Zhotovitel díla Greyhound Park Motol své dílo ke dni 27.09.2012 stále nedokončil, ač tak měl učinit nejpozději dne 15.06.2012.
Účast veřejnosti proto bohužel není doposud možná.

Pozn.:3: Zhotovitel díla konečně zhotovil co zhotovit měl - a proto "zemané" a "měšťané" bohabojní,
               jsou na honbě v krajině motolsko-košířské, při hradu "Grondolák" vítáni. A jak praví pověst :   příkopů tu také není, poněvadž jich pro mírumilovné zemany a měšťany pražské i mimopražské potřeba nebylo. Tož vítejte.   


Související odkazy:

© Česká greyhound dostihová federace - CGDF / Czech Greyhound Racing Federation - CGRF ©

Castle_Grondolak_Greyhound_Park_Motol_Prague_DSC02279.jpg
White_House_Prezident_Viceprezident_Czech_Greyhound_Racing_Federation.jpg
Greyhoundi_nad_Prahou_Castle_Nupaky_Prague_Czech_Greyhound_Racing_Federation.jpg
Greyhound_Race_Track_Praskacka_European_Breeders_Cup_2005_Czech_Greyhound_Racing_Federation.JPG
Greyhound_Chateaux_Czech_Coat_of_Arms_Greyhound_Racing_Federation.jpg
Princess_Dior_Chanel_Czech_Greyhound_Racing_Federation.JPG
Sv_Frantisek_ZG_Ceska_greyhound_dostihova_federace_DSC04926.jpg
Sv_Frantisek_RZ_Ceska_greyhound_dostihova_federace_DSC04923.jpg
Kralovske_pozemky_lezi_ladem_Prague_DSC03351.JPG
Kralovske_pozemky_lezi_ladem_Prague_DSC03383.JPG
Kralovske_pozemky_lezi_ladem_Motol_DSC03382.JPG
Pan_Zdenek_pan_Rudolf_pani_Ladislava_DSC03290.JPG
Castle_Grondolak_Greyhound_Park_Motol_Prague_DSC02311.jpg
Greyhound_racing_GP_Motol_Prague_CGDF_NQ1M0107.JPG
LOUIS_Greyhound_Park_Motol_CGDF_NQ1M0246.JPG
DOLCE_GABBANA_Greyhound_Park_Motol_CGDF_IMG_2340-JPG.jpg
VUITTON_Greyhound_racing_GP_Motol_Prague_CGDF_NQ1M0292.jpg
Greyhound_GUCCI_Lamborghini_Gallardo_Grondolak_Castle.JPG
GUCCI_Greyhound_Park_Motol_CGDF_NQ1M0188-U.JPG
Greyhound_Park_Motol_Castle_DSC02038.JPG
Greyhound_Park_Motol_Castle_DSC02036.JPG
Greyhound_Park_Motol_Castle_DSC02049.JPG
Greyhound_Park_Motol_Castle_DSC01781.JPG
Dostihy_chrtů_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC00744.JPG
Dostihy_chrtů_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC05589.JPG
Dostihy_chrtů_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC00183.JPG
Dostihy_chrtů_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC05721.JPG
Dostihy_chrtů_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC05665.JPG
Dostihy_chrtů_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC007444.JPG
Dostihy_chrtů_Czech_Greyhound_Racing_Federation_IMG_4319.jpg
Klobouky_na_dostizích_chrtů_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC03242.JPG
Miss_Greyhound_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC05522.JPG
Miss_Greyhound_Czech_Greyhound_Racing_Federation_P9300065.jpg
Klobouky_na_dostizích_chrtů_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC00242.JPG
Greyhound_CHANEL_owner_Princess_Párty_Czech_Greyhound_Racing_Federation.jpg
TOP_Klobouk_na_dostizích_chrtů_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M6263.JPG
Puppy_Big_Daddy_Cool_in_Prague_Czech_Greyhound_Racing_Federation.jpg
Australian_Greyhound_Puppy_LOUIS_VUITTON_Czech_Greyhound_Racing_Federation.jpg
Greyhound_Schooling_Academy_Czech_Greyhound_Racing_Federation_IMG_7272.JPG
Greyhound_LOUIS_Czech_Greyhound_Racing_Federation_IMG_2181.JPG
Australian_Puppy_in_Greyhound Schooling_Academy_Czech_Greyhound_Racing_Federation.JPG
Greyhound_Cayenn_and_White_Elbony_Czech_Greyhound_Racing_Federation.JPG
Greyhound_Cayenn_Elbony_Zlaty_chrt_Velmistr.jpg
White_Elbony_Golden_Awards_Czech_Greyhound_Racing_Federation.jpg
White_Elbony_Double_Velmistr_Zlaty_chrt_Czech_Greyhound_Racing_Federation.jpg
Champion_White_Double_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation.jpg
tunka_panstvi_hradu_Greyhound_Park_Motol_PDSC02929.JPG
zimoviste_panstvi_hradu_Greyhound_Park_Motol_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC02465[2].jpg
Jezirko_hradu_Greyhound_Park_Motol_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC02500.jpg
zver_v_panstvi_Greyhound_Park_Motol_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC02466[1] (2).jpg
ptaci_obydlí_Greyhound_Park_Motol_Czech_Greyhound_Racing_Federation.jpg
opevneni_Greyhound_Park_Motol_Prague_CGDF_IMG_7862.jpg
Dolce_Gabbana_Louis_Vuitton_Gucci_White_Moet_Kewel_IMG_0614 - CGDF_CGRF.JPG
Czech_Greyhound_Race_Track_Praskacka_CGDF.jpg
ČGDF / Public Relations / Časopis Czech Greyhound Racing News / 2012 / Czech Greyhound Racing News 3/2012 / Hrad v Motole
123456 © Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek 123456

© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.

Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.

Technická správa: Mon Alba