FORM_CGDF_LOGO.gif
ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE 

Chrtí dostihy - Měření délky chrtích ocásků, nikoli kohoutkové výšky chrtů

1. Nezávislé měření délky chrtích ocásků - veledůležitého nástoje při kormidlování v běhu chrtů

Chrtí dostihová dráha Praskačka a Česká Greyhound Dostihová Federace

Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05059.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc04993.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc04994.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc04995.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc04997.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05001.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05008.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05013.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05022.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05027.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05031.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05041.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05050.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05060.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05086.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05111.jpg


Rok 2007

Než si přečtete článek o měření chrtích ocásků níže, vydržte trochu úvodu o koloritu doby, která chrtí akci ČGDF provázela.


Kolorit doby:
chrtí dostihovou dráhu Praskačka, v té době jedinou chrtí závodní dráhu s pískovým tělesem dráhy v ČR, zachránili pro chrtí dostihový sport mecenáši chrtího dostihového sportu, pan Zdenek Grondol a pan Rudolf Želinský, alias DJ Duňas.
Zajistili chrtí dráze kupce, když ji v době prodeje nechtěl nikdo jiný koupit (Pozn.: ani k roku 2017 se nic nezměnilo) a chrtí dostihový sport „na písku“ byl v ČR ohrožen, neboť někteří majitelé chrtů jinde, než „na písku“ nedostihují.
Tuto chrtí závodní dráhu také generálně zrekonstruovali. Známo, že písková dostihová dráha je pro chrty to nejlepší. Dále viz např. článek:


Jinak nebylo možno, než aby zmínění pánové založili i ďostihovou organizaci Česká greyhound dostihová federace – ČGDF (kterou oba dva od počátku stále dotují), když chtěli mít zajištěno, že závodní greyhoundi na chrtí dráze (v Praze i v Praskačce) nebudou muset absolovat více startů za den, než jeden start, jak k tomuto pravidlu dospěli v zemích, kde je greyhoundí dostihový sport na profesionální úrovni. (IE, GB, Amerika, Austrálie, apod.)

Jinde v ČR a okolních zemích amatérského dostihového sportu, totiž bylo a dosud je obvyklé, že chrt startuje i vícekrát za den, v tzv. rozbězích, semifinále a finále. Násobení startů greyhounda v jednom dni je pro mnohé majitele greyhoundů i z ČR zcela nepřípustné. Takoví majitelé greyhoundů pak vyhledávají dostihové organizace, které mají jeden start greyhounda za den, a jejich starty výlučně „na písku“ zakotveny ve svém dostihovém systému). Dále viz článek:


Když oba výše zmínění mecenáši (nejen) chrtího dostihového sportu výše uvedené pro dobro chrtů vykonali,
nestačili se divit, co všechno se posléze začalo dít, s „čím vším“ se setkali. Možno napovědět bonmotem:
„To nevymyslíš“. Dále viz článek níže, nebo např. článek
Všem bez rozdílu.

Pozn.:
Česká Greyhound Dostihová Federace – ČGDF od roku 2012, pořádá dostihy chrtů greyhoundů na nové chrtí dráze v Praze, v zábavně-sportovním areálu Greyhound Park Motol. Chrtí dostihová dráha Praskačka není ČGDF provozována, je průběžně udržována.


Mimodostihová akce ČGDF po chrtích dostizích CZECH OPEN 2007
1. Nezávislé měření délky chrtích ocásků - důležitého nástoje při kormidlování v běhu chrtů
 

Když něco vymyslí DJ Duňas, tak ten, kdo jej zná, ví, že rozhodně nepůjde o věc „nemastnou-neslanou“, která by vyloudila nanejvýš nějaký rozpačitý úsměv. A také nešlo - sranda to byla náramná, ačkoli by to zprvu ani nikdo nehádal. Vůbec – tam, kde je ocitne náš DJ Duňas, je hned veseleji a sranda.

Jakoby celá akce měla i jakýsi pedagogický podtext a byla i alegorií na chování některých chrtařů, kteří výsledky svého psa prožívají tak, jako by dostihovali oni sami, nikoliv jejich zvíře.

A že celá naše akce byla určitou odpovědí na sérii útoků na práci naší dostihové organizace ČGDF, včetně "práce" anonymního telefonisty (pozn. telefonoval Františku Ringovi Čechovi), že prý nemůže na naše chrtí závodiště Praskačka, neboť se tam dobře necítí, neboť je zde prý spolek milionářů, to už mnozí víme. Dále viz článek:


Kouzlo nechtěného pomáhá panu DJ Duňasovi, když glosuje měření chrtích ocásků. "Co to, co to? Vám se rosí čelo, jakobyste měl být měřen Vy sám", komentuje majitele chrtů při měření ocásku jeho psa.
"Nechodí si snad někteří na chrtí závody poměřovat něco jiného, než psy?"
Jeden z majitelů chrtů (nebudeme jmenovat) skutečně "rval" ten ocásek svého chrta, tak, aby dosáhl míry co možná nejdelší. Až se toto jevilo skoro ostudným, neboť nyní přeci vůbec o nic nejde, jen o srandu. Neuvěřitrelným se ukázalo, že i v tomto případě - měření chrtích ocásků - jakoby šlo o to "NEJ".

 

DJ Duňas glosuje dále v tomto smyslu:

mnozí vědí, jak jsme „po svém“ naložili s fenoménem „nejkrásnějších chrtů“ – fenoménem chrtích výstav, kde si poměrně lehce a poměrně draze lze kompenzovat svůj pocit neuspokojivého života a proto jsme v naší ČGDF výstavy chrtů pojali jinak.
(Rozuměj –  naše 1. Osvobozená výstava chrtů, která je osvobozená od obvyklých kritérií hodnocení krásy chrtů, dle přesvědčení, že každý chrt je krásný, zajišťuje, že chrty hodnotí umělecká porota, která každému chrtovi „v kruhu“ udělí tolik bodů, kolik bodů ukáže hozená hrací kostka. Kterému pejskovi přálo nejvíce štěstí, ten je nejkrásnější!).
 

Obdobně si mnozí majitelé chrtů počínají i u dostihů chrtů, když se s výsledky svých psíků ztotožňují natolik, že někteří neváhají zahodit svou důstojnost a jsou schopni například „žádat výhod, které jim nenáleží“, klidně na účet ostatních z ČGDF, jen aby „urvali“ kde se co dá.
Dále viz článek: O nás – rozšířené údaje


Ti lidé, kteří se nemohou smířit se svým životním údělem, mají možnost skrze své chrty vystoupit z řady. Takoví nejsou spokojeni s tím, čeho v životě dosáhli sami, ve vlastních dětech také nemohou realizovat své nesplněné tužby, je tedy po ruce pes.
No, a někteří majitelé chrtů svůj "ocásek" vidí v počtu chrtů či v počtu běhů chrtích dostihů. Takoví pak to mají tak, že čím více chrtů či chrtích běhů, tím více, sami jsouce malí, „vyrostou“. Kteří lidé to jsou, víme.

DJ Duňas neváhal odmítnout personalizaci majitele se psem, ani když Firstík Rudolf měl ocásek nejkratší. Sdělil také, že je zvláštní, že nejdelší ocásek nakonec byl naměřen chrtí holce. Dodal, že prý jej toto ani nepřekvapuje, když poznal prostředí chrtích dostihů. Přesněji – některé majitele dostihových chrtů.

Krásná asistentka rozhodčího měření této akce názvu: 1. Nezávislé měření délky chrtích ocásků - veledůležitého nástroje při kormidlování v běhu chrtů se svým vlastním měřítkem nemohla uspět, neboť toto se ukázalo pro chrtí ocásky greyhoundů příliš krátké.
DJ Duňas sdělil, že je vždy připraven a přinesl řádný rolovací metřík. Ukázal také, na jaké až míry je připraven.

Měřilo se a měřilo – někteří chrti své ocásky schovávali, když netušili, co se bude dít, DJ Duňas humorem sobě vlastním glosoval a – zbytek vidíte z fotografií - viz fotogalerie níže.

Chrtí ocásky byly nakonec všechny změřeny, zbylo jen dekorovat vítěze a předat jim ceny.
DJ Duňas, který soutěž vymyslel, a sponzoroval, nakonec se ujal i dekorování a předání cen vítězi. Vítězná trofej byla adekvátní soutěži - a nutno říci, že sotva trofej DJ Duňas vyňal z pytle, ozval se výbuch smíchu.
No, jak na zrovna toto DJ Duňas přišel, jak a kdy to vymyslel - bude nám muset ještě někdy prozradit. Nezvyklou délkou v počtu slynuly - jak jinak v této soutěži - i láhve darované slivovičky. To víte, že tím byla eskalována nové série vtipů a bonmotů, kterými je DJ Duňas typický.

Soutěž byla vyhlášena pro štěňata chovatelské stanice CoCo, vrh F, ale zájemci o měření chrtích ocásků byli i z jiných „stájí“. Proto jsme změřili ocásek i chrtovi, který se poprvé přišel na chrtí závodní dráhu Praskačka povívat poprvé a představit se. Potěšilo nás to všechny, myslíme.

Zdá se, že tato soutěž s názvem 1. Nezávislé měření délky chrtích ocásků - veledůležitého nástroje při kormidlování v běhu chrtů najde trvalé místo v bodech programů některých našich dostihových dní.

Už se těšíme, jak budeme zase pomlouváni, že na našich chrtích dostizích  neprobíhají pouze dostihy chrtů (neváhali jsme uspořádat např. i dostihy šneků, pobavila prý i reportáž z dostihů želv) – ale že se zde spolu bavíme, radujeme, smějeme a všemožně si hrajeme.

Prostě – jsme jiní, než je obvyklé, a to se prý (dle některých majitelů chrtů) nesmí!


Naše fotografie „vyprávějí“ samy, můžete se tedy podívat na to, jak to na 1. Nezávislé měření délky chrtích ocásků, nikoli kohoutkové výšky chrtů v Česku vypadalo, a ti, kteří u toho byli, mějte pořízené fotografie na památku.

- autor článku v redakci GRN -


  Další díly:

© Česká greyhound dostihová federace - CGDF / Czech Greyhound Racing Federation - CGRF ©

Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05059.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc04993.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc04994.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc04995.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc04997.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05001.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05003.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05004.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05005.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05008.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05009.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05010.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05012.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05013.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05020.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05021.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05022.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05023.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05025.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05027.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05029.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05031.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05032.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05033.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05037.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05041.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05042.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05050.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05051.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05052.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05053.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05054.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05059.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05060.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05062.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05064.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05065.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05068.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05070.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05073.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05074.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05075.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05076.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05077.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05078.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05080.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05086.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05087.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05090.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05094.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05097.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05101.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05102.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05103.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05104.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05105.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05107.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05108.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05111.jpg
Chrt_dostihy_mereni_chrtich_ocasku_dsc05114.jpg
ČGDF / Public Relations / Časopis Czech Greyhound Racing News / 2007 / Greyhound Racing News 02/2007 - Remake / Chrtí dostihy - Měření délky chrtích ocásků, nikoli kohoutkové výšky chrtů
123456 © Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek 123456

© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.

Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.

Technická správa: Mon Alba