FORM_CGDF_LOGO.gif
ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE 

Kdo je to greyhound

Zlatý chrt - tituly šampionů dostihů a šampionů krásy

Greyhound - umělecké dílo přírody, greyhound - král dostihových drah

Ten kdo neviděl dostih závodních chrtů - ten by tu chybu napravit měl
Rok 2004 - 2007, chrtí dostihová dráha Praskačka

Všechny výše uvedené nadpisy článku nejsou použity náhodně. Reprezentují základní tématické okruhy, které se dostihů a dostihových chrtů dotýkají.
Kontrolní otázkou „Kdo je to greyhound?“ položenou náhodně v laickém okolí, můžeme docela lehce zjistit, že tázanému se většinou nevybaví vůbec nic, maximálně tak známé americké dálkové autobusy, a některý tázaný zabere až při vyslovení slova chrt.
Jakkoli se zdá být pro „pejskaře“ a zejména pro „chrtaře“ tato informace k neuvěření, tak tomu skutečně je.
Heidi_chrti_Czech_Greyhound_Racing_Federation_.jpg
zpěvačka Heidi Janků s greyhoundy

dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image010.jpg

chrti_umeni_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image012.jpg
Kovový lesk plastiky uměleckého díla výtvarníka
chrti_umeni_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image014.jpg
Kovový lesk plastiky uměleckého díla přírody
chrti_elegance_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image016.jpg
dvě černé perly – design jako design

Kdo je to greyhound? Ten zlatej chrt … Video na Youtube.com - ZDE

zpívá známá zpěvačka v písničce o chrtech, aniž bychom ji mohli podezřívat z toho, že neví o čem zpívá.
Již tradičně se tato zpěvačka zúčastňuje nejvýznamnějších mezinárodních dostihů, které probíhají na jediné chrtí dostihové dráze s pískovým tělesem dráhy v České republice, situované v malé obci Praskačka nedaleko Hradce Králové.

Dlužno poznamenat, že vyprodukování písničky o chrtech, vůbec první písničky s chrtí dostihovou tématikou, umožnili na své náklady někteří  členové dostihové organizace ČGDF,  a to právě z důvodů výše uvedených – pro propagaci chrta, zvláště pak greyhounda - pro jeho zviditelnění. 

Tomuto plemeni, které bylo v nedávné minulosti označováno za „buržoazní přežitek“, z našich zemí v určité době téměř vymizel a později byl chován spíše jako určitá revolta proti režimu, tomu ještě mnoho dlužíme. 

Dostihových greyhoundů je v Česku prostě jako šafránu, neboť o tomto plemeni málokdo a málo co ví a přitom je právem nazýván  –  králem dostihových drah.

Ten kdo neviděl dostih závodních chrtů – ten by tu chybu napravit měl…

Zpívá se dále v této písničce o chrtech a také o tom, že „chrti jsou šípy ze zlatých prutů“, a že „je to dostih řízených střel a ty vážně je ber.“  Což „chrtaři“ povětšinou dělají a chrty  vážně berou.
Vědí, že chrt si zaběhat potřebuje, neboť byl k tomu po staletí  šlechtěn, a že je lepší, když běhá „řízeně“, když si vybije energii na kvalitní dostihové dráze, nežli někde na nějakém palouku, kde je mnoho možností ke zranění psa. 

Mnozí chrtaři vědí i o pískovém tělese závodní dráhy – pro chrtí nohy nejvhodnějším, o moderním dostihovém systému, který používají veškeré rozvinuté země, ve kterých je tento sport již tradicí. Podrobnosti o tom ale později.    

A těch, které pojmy „dostihy chrtů“ a „chrtí sportovci“ udiví, a nebo si pod nimi dokáží představit nanejvýš zábavu na úrovni „skákání blech“, či naopak samotné dostihy chrtů vnímají jako týrání zvířat, aniž dostihy chrtů viděli a aniž chrtům vůbec rozumí, těch je ještě mnoho.
Takže – jen zdar těmto webovým stránkám, které „díry“ v této oblasti jistojistě pomůže zacelit.
A „ten kdo neviděl dostih závodních chrtů….."
 

Greyhound - umělecké dílo přírody

Umělecké dílo přírody nebo od boha, chcete-li.
V každém případě je greyhound velmi výjimečný pes  a poskytne vám nejen požitek, vzrušení a napětí na   dostizích, ale i každodenní estetický zážitek,  rozhodnete-li se s ním žít.
Nezáleží na tom, jakého jste vzdělání, či profese, důležité je, zdali máte potřebnou míru estetického či  uměleckého cítění.
Což je také dar od boha.

V eleganci, ladnosti,  vznešenosti a ušlechtilosti greyhound vyniká.  Máme však na mysli závodního greyhounda, který má krásnou muskulaturu - krásné svaly, radost se podívat. A to se však ležením na gauči nedosáhne.

Ať už ať si greyhound sedne, lehne, postaví se, otočí hlavu vpravo, vlevo, podívá se tam či onam, zvážní či zpozorní, neustále vám nesčetnými varietami svých ladných křivek dopřává pocit, že vlastníte vždy novou a novou sochu, novou plastiku,  vždy nové umělecké dílo, které se vám nemůže nikdy omrzet. 

Greyhound skvěle ladí s historickými interiéry i s modernou, uměleckými díly výtvarných umělců i designovými skvosty špičkových výtvarníků - designérů. 

Sám o sobě je greyhound uměleckým dílem přírody, s díly lidského umu se snoubí s udivujícím souzněním.

„Dílo“ i jinak

"Dílo“ je takový greyhound i jinak. Zejména když tuší jídlo. Pozná, z jakých důvodů odcházíte, má-li se chystat také, anebo je to zbytečné, neboť jej s sebou určitě nevezmete. Greyhound se dokáže dívat tak, že vás mimoděk napadne, že si vlastně nejste zcela jisti tím, jestli na vás právě nepromluvil.
Greyhoundi barvy šedé a modré mají zvlášť záhadný, až okultní pohled a z očí všech greyhoundů můžete vyčíst, že ve svém genomu
mají uloženu genetickou informaci všech svých předků o tom, že kdysi greyhoundi, stejně jako vzácní koně, náleželi pouze aristokratům a po štvanici uvykli ležet na vzácných peršanech, u ušáku svého pána, jemu věrně u nohou.

Různá vzácná historická díla se této tématice věnují.
chrti_umeni_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image018.jpg
chrti_umeni_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image020.jpg

chrti_umeni_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image104.jpg

chrti_umeni_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image022.jpg
chrti_umeni_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image024.jpg

"Patřím k těm, které chrt stále uchvacuje svou krásou. Patřím také k těm, kdož vidí-li chrta v běhu, zatají se jim dech“

Později zmíníme, za jakých okolností  toto vyznání svého vztahu k chrtům zaznělo z úst prezidenta České greyhound dostihové federace,
pana Ing. Zdenka Grondola.
Pojďme se taktéž nechat uchvátit krásou chrta a dopřát si vzrušujícího zážitku při podívané na chrta v běhu.  

Podívejme se na chrtí dostihy - jak mohou vypadat  v dnešní době, kdy greyhounda už nevlastní pouze šlechta,  kdy původně aristokratické štvanice se přechýlily do oblasti sportovní, a dávno již se nestíhá zajíc živý, ale návnada umělá.
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image026.jpg

dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image028.jpg

Navštivte spolu s námi dostihová závodiště v kolébce tohoto dostihového sportu v Anglii a Irsku, závodiště v kontinentální Evropě a závodiště v Česku v samostatných reportážích, které budou postupně navazovat.  

Ze všeho nejdříve se ale pojďme podívat na to, jak se změnily i další podmínky podmínky pro úspěšné dostihy chrtů.


Písek nebo tráva?

Ve světě i dokonce v okolních zemích věc jasná, v Česku kupodivu stále diskutabilní. Napíšeme-li že „tráva“, budeme
za hlupáky. Napíšeme – li že pouze „písek“, popudíme druhou stranu. Je-li někde tráva, co se dá dělat.
Je-li někde písek, je to  pro chrty nejlepší. A to i pro menší plemena, to je věc jistá.   
Víme tedy, že kvalitní dostihové závodiště pro chrty – to není jen tak. V Česku je jen jediné pískové, takže vydržme trochu jeho historie…..
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_vstup_levo.jpg
Hlavní brána areálu závodiště – pohled směrem na správní budovu se zázemím.
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_vstup_pravo.jpg
Hlavní brána závodiště – pohled směrem k tribuně diváků, řídící věži, sázkové kanceláři, prodejně upomínkových předmětů, bistru

Malé ukázky rekonstruovaných míst sportovního areálu dostihová dráhy Praskačka

Když Česká Greyhound Dostihová Federace (ČGDF) sportovní areál převzala k užívání, ležel na zemi ještě sníh.
Po roztání sněhu se ukázal jeho skutečný stav.
Bylo zřejmé, že zejména těleso dostihové dráhy bude nutné generálně rekonstruovat a vybudovat klopení zatáček.
Písek na dostihovou dráhu byl navezen ze stejného pískového lomu, z jakého jej navozil stavitel dráhy.
archiv: Dostihová dráha Praskačka v roce 2003 za předchozího hospodáře-nájemce:ČDF/CGRC
image005.jpg
image007.jpg
image009.jpg
image011.jpg
archiv: Dostihová dráha Praskačka (od roku 2004) za současného hospodáře - nájemce:
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image040.jpg
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC02695.JPG
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M1035.jpg
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M1036.jpg
Dostihy chrtů na dostihové dráze Praskačka mohly začít ...
archiv: areál Praskačka v roce 2003 za přechozího hospodáře - nájemce : ČDF/CGRC
DSC04144.jpg
DSC04149.jpg
DSC04151.jpg
DSC04170.jpg
archiv: areál Praskačka (od roku 2004) za současného hospodáře - nájemce:
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_IMG_1702.JPG dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC05892-v.JPG
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC07197.JPG
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M4306.JPG
Mohli jsme sundat gumáky a nazout střevíčky.
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation.jpg
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC01679.JPG

Chrtí dostihy České greyhound dostihové federace

nepostrádají určitou exkluzivitu. Ti, kdož vidí fotografie nebo videozáznam z těchto dostihů, nechtějí věřit, že dostihy jsou pořádány v Česku, že něco takového u nás vůbec existuje. Jsou pořádány na takové technické i organizační úrovni, že se snad  už příliš neliší od profesionálně pořádaných dostihů např. v Irsku, Anglii, Americe, Austrálii. Snad pouze tím, že tato organizace se dostihy chrtů neživí, žije ze sponzorských darů, příspěvků svých členů a u nikoho z jejich účastníků nejde o jeho profesi. Každý z nich má své občanské povolání v různých profesích a tomuto sportu se
věnují ve svém volném čase.
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image036.jpg

Management dostihů a tréninků

Jsou to: technici, specialisté, doktoři, inženýři techniky a genetiky, ředitelé, podnikatelé, lidé různých profesí v týmovém oděvu.
Foto z prostoru pro dekorování vítězných chrtů. Nemůže nám ujít, že kam oko pohlédne, je zobrazen emblém chrta.
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image038.jpg
Dekorovací prostor - úprava před dostihy
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image040.jpg
Pohled na startovací boxy na 525 m
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image042.jpg
Momentka z chrtích dostihů České Derby 2006 CGDF – se soutěží 
O nejkrásnější  klobouček přítomných dam 
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image044.jpg
Greyhound na chrtí dostihové dráze Praskačka CGDF
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image046.jpg
Start z boxů na 300 m
Tyto záběry majitelé chrtů detailně rozebírají
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image048.jpg
Prezentace závodníků před dostihem – diváci odhadují kondici a tipují vítěze dostihu. Bookmakeři sbírají sázky v naší kanceláři SRANDA-TIP
Schází snad už jen to, aby zmíněné dostihy mohly probíhat večer, což by se ještě příznivěji promítlo na účasti laických diváků. Musíme si otevřeně přiznat, že na dostizích pořádaných v našich zeměpisných šířkách jsou nejpočetnějšími diváky samotní majitelé chrtů nebo jejich příbuzní. Přestože na tomto závodišti jsou vytvořeny ty nejlepší podmínky pro laické diváky, na které neprší a slunce nesvítí a hezky v sedě u dobrého jídla a moku mohou sledovat dostihové dění, zejména v teplejších letních dnech pochopitelně dají obvykle přednost spíše pobytu u vody, nežli na louce, byť ve stínu diváckého stanu. Což je pro rozvoj dostihového sportu škoda. Mnozí z nich by však uvítali dostihy chrtů jako večerní program. Vyžadovalo by to nové závodiště chrtů, které by běhy chrtů za večerního osvětlení umožňovalo. Snad se ho jednou dočkáme a dostihy chrtů se stanou večerní společenskou událostí, tak jako v zemích, které jsou kolébkou dostihového sportu.

dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image050.jpgdostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image052.jpg
          Stupně vítězů – pořadí 1. – 6. místo dostihu. Vítěz z Belgie – greyhound – pes - Shrew Major    Dekorování vítěze Jarní ceny - Druppi Co Co

dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC09183.JPGdostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image056.jpg
                                  1. místo: greyhound-pes- Dalton Co Co                                                   Diváci se občerstvují v diváckém stanu

Aby během dostihového dne nebyly přestávky mezi jednotlivými běhy chrtů pro laické diváky příliš dlouhé a dostihové dění pro ně pak zdlouhavé, pořádáme na dostihových dnech mezi jednotlivými závody kvalitní doprovodné akce (soutěž o nejkrásnější klobouček, o Nejkrásnější dámu s chrtem, soutěž pro děti o nejkrásnější obrázek chrta, apod). Těleso pískové dostihové dráhy se totiž musí upravovat válcováním nebo smykováním, aby se chrtům luxusně běželo. Počet greyhoundů je v naší zemi poměrně relativně nízký, ale protože v současné době mají podmínky k dostihům takové, jaké ještě v české historii nebyly, vzrůstá zájem a postupně jich již přibývá. A to nejen mezi těmi, kteří již nějakého greyhounda vlastní, ale i mezi novými zájemci, které dostihový sport zaujal. 
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image058.jpgdostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image060.jpg
                            Hostesky s dětmi při soutěži v malování v diváckém stanu                             Diváci na tribuně, diváci ve stanech

Chrti u nás soutěží v dostihu nejen o vítězství, ale také o tituly i věcné a (sponzorsky věnované) finanční výhry.  Jsou i takoví majitelé chrtů, kterým je celkem jedno, na jakém stupni se jejich chrt umístí, hlavně že si chrt v pořádku zaběhá a mohli se společně zúčastnit dostihového dění. Na vítěze, respektive na vítězné pořadí chrtů lze na závodišti sázet v soutěži SRANDA-TIP a ověřovat si svůj odhad kondice chrta. Znalí historie vědí, že na chrtí dostihy se sázelo již za první republiky a to velmi houfně.
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image062.jpg
Každý z těchto whippetů  si vyběhal 5.000,- Kč. Šeky k vyzvednutí finanční ceny předává zpěvačka Heidi Janků
Heidi_Janku_dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image064.jpg
Heidi Janků při premiéře první písničky
o chrtech a dostizích
– Kdo je to greyhound ? Ten zlatej chrt.
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image066.jpg
Dekorování vítězů – greyhound Dalton Co Co a jeho krásná majitelka.
Vítěze dekoruje Heidi Janků

dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image068.jpg
Sličné Bookmakers poradí, sdělí svůj tip
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image070.jpg
Info- služba - orientuje diváky
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image072.jpg
Výhry - od 7.000,- Kč do 300,- Kč
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image074.jpg
Tipující sázejí
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image076.jpg
Greyhoundi závodí
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image078.jpg
Poháry a dečky vítězů
Ursula_Klukova_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation.jpg
Greyhound – pes, Aldo z Měňan,
Zlatý chrt – TOP-design - cena diváka 
Krásu tohoto chrta nehodnotila porota, ale diváci – hlasováním.Na foto je zvěčněn s populární herečkou, Uršulou Klukovou

Bavit se na závodišti rozhodně budete, ať už jako majitel, či jako pouhý laický divák. Areálem závodiště zní pečlivě vybraná hudba,  povětšinou z produkce vlastní – o chrtech, uslyšíte slavnostní fanfáry na počest vítězům i významným hostům.

Na závodišti se můžete setkat se známými osobnostmi, jako např. proslulí návrháři Haute Couture, známé zpěvačky, zpěváci, herci, známé kapely.  Můžete přihlížet slavnostnímu křtu chrtích miminek, např. kmotrou  irského miminka se stala světově proslulá módní návrhářka oblékající arabské princezny, paní Blanka Matragi.

Můžete se zúčastnit ceremoniálu uspořádaného za účelem uvedení mladých chrtích aristokratů do společnosti, jak velí „dobrý mrav lepší společnosti“ a také přihlížet ceremoniálu souvisejícím s ukončením závodní činnosti chrta.

V každém případě poznáte, že na tomto závodišti je greyhound skutečně SIR či LADY, kromě toho že je především sportovec. Dostihová organizace se specializuje především na greyhoundy, protože v zemích, kde je dostihový sport tradicí, dostihují pouze greyhoundi, ale mohou zde závodit i whippeti a jiná plemena chrtů, přihlásí-li se jich dostatečný počet k běhu a jsou ochotni také pracovat.

I na tyto běhy ostatních plemen chrta shání členové CGDF sponzory stejně intenzivně, jako na běhy greyhoundů, ale u greyhoundů je výsledek o něco lepší, co se celkové výše finančních cen týče. Ale jen o něco málo.

Asi je to tím, že greyhoundů je mnohem méně a tím automaticky vyvolávají větší sounáležitost a potřebu větší jejich podpory. Určitě vás dojme vítězná fanfára náležící vítězi dostihů, obřad dekorování vítězů a je-li ve hře navíc i vyšší výhra finanční, přidá se u všech zúčastněných další napětí. 

Příště – reportáž z dostihů z dostihového závodiště Praskačka

Chrtí dostihy, které pořádá Česká greyhound dostihová federace, přímý člen celosvětové dostihové organizace – WORLD GREYHOUND RACING FEDERATION (WGRF).  
Pro srovnání vám v budoucích vydáních ukážeme také prostředí profesionálního dostihového sportu greyhoundů na  závodišti v Irsku a Anglii, kde dostihy jsou nejen sportovní, ale i společenskou událostí a společenské odění je samozřejmostí. Tam vstupenky do krytého hlediště s restauracemi jsou na významné dostihy vyprodány zhruba čtvrt roku dopředu a restaurace pro VIP i půl roku dopředu.
Provedeme vás zákulisím závodiště, které pro diváky zůstává utajeno. Ukážeme vám prostory pro přejímku chrtů, racing kennel, řídící věží, apod. Pak také prostory pro diváky na venkovní tribuně, prostory bistra se sázkovými kancelářemi  i prostory restaurací, které jsou děleny, dle velikosti závodiště, až na tři úrovně.

Trénink chrtů -  metodika tréninku, výživa, nemoci, atd.  

Jestliže se na českém území objeví nový greyhound, jde vždy o událost. V každém případě se jeho majitel záhy stane  objektem zájmu chrtařů  a v žádném případě se nemůže stát, že by si nějaký laik pořídil štěně greyhounda a pak  nevěděl co s ním dál. S ohledem na vzácnost plemene greyhound můžete si být jisti tím, že s ním sami nezůstanete a  dozvíte se včas, co potřebujete. Je zde přeci Česká greyhound dostihová federace, člen World Greyhound Racing Federation. Kontaktujte ji včas na známém spojení. Stanete se součástí „rodiny“ zkušených greyhoundářů, zkušených majitelů chrtů.     

Kde najít povolanější metodiky tréninku, veterináře a chovatele než tam, kde je chrt po tisíciletí chován, trénován a  dostihován?
Irsko a Anglie jsou kolébkou tohoto dostihového sportu a přirozeně se tam vyskytují odborníci nejen na tréninkové metody.
Nemusíme proto ale do ciziny.


Prezident ČGDF se přičinil o to, aby na českém trhu vyšla česká mutace anglického originálu „The Ultimate Greyhound“ britského autora Marka Sullivana, v češtině nazvaná jako  „Chrti - Nepřekonatelný greyhound“. Něco, co na českém trhu dosud citelně chybělo!
Bude pro vás velmi užitečná v různých směrech, zejména pro vytvoření si první představy, co chrt, a to nejen dostihový, obnáší.
http://www.cgdf.cz/cs/chrti-neprekonatelny-greyhound-krest.html

Dovolte, abychom vám představili autora knihy The Ultimate Greyhound, v české mutaci nazvanou
Chrti - Nepřekonatelný Greyhound

MARK SULLIVAN se začal o chrty zajímat při pravidelných návštěvách White City Stadium a když v rodině začali chovat vlastní závodní chrty, jeho zájem se prohloubil. O víkendech pracoval v kotcích závodních chrtů a stal se majitelem i cvičitelem. V devatenácti letech získal cvičitelskou licenci. Než začal pracovat ve vedení závodních aktivit, dosáhl se svými psy řady úspěchů. Práce v úřadě ve Sloughu a Wimbledonu vedla k uzavření smlouvy s časopisem Racing Post a později s deníkem The Sporting Life. Z doby, kdy spolupracoval s listem The Life, se datuje jeho zápis do Guinnessovy knihy rekordů – z dvanácti závodů ve Wimbledonu tipoval správně dvanáct vítězů při pravděpodobnosti  279 256 ku jedné. V současné době je nezávislý autor a rozhlasový komentátor, vede National Greyhound Racing Club (Celostátní klub závodních chrtů) pro British Greyhound Racing Board (Britská rada pro závody chrtů).

Britský autor díla s tím, aby v knize byla vložena navíc i předsádka s fotografiemi ČGDF a popisem činnosti ČGDF údajně (dle vyjádření pracovníků nakladatelství) souhlasil. Autorská práva k tomuto dílu nebyla porušena, a knihu v české mutaci mohlo nakladatelství vydat.

Překlad knihy byl odborně redigován. Nejedná se tedy o jakýsi pokoutní překlad a parazitování na díle jiného. Zároveň autor údajně souhlasil s tím, aby do české mutace tohoto jeho díla bylo včleněno několik stránek navíc, a to s prezentací práce České greyhound dostihové federace. A to je co říci!
Česká mutace díla pak byla s přispěním ČGDF v každém jednotlivém výtisku, který se objevil kdekoli na trhu, ještě dotována, (ať už si ji pořídíte přímo u federace, nebo v některém knihkupectví), neboť bez tohoto počinu by publikace byla mnohem dražší. Vězte, že každý, kdo si zakoupí jediný výtisk této knihy, čerpá  i dotaci  z ČGDF, poskytnuté jí jejími sponzory !  
Využijte této možnosti koupě dotovaného díla! Je napsáno populární formou, velmi zajímavé a poučné, i když chrta nehodláte vlastnit a nebo vlastníte jiné plemeno psa.
Dále viz.: http://www.cgdf.cz/cs/chrti-neprekonatelny-greyhound-krest.html

Kniha poskytuje informace v oblasti zdraví chrta, chovu, výchovy i tréninku chrta.  Již pouhé ohlášení jejího vydání  v češtině způsobilo v Česku, na Slovensku a dokonce i v Polsku pořádný poprask. Do současné doby jste mohli zakoupit odbornější publikaci o jakémkoli zvířeti – od křečka, přes jakoukoli kočku až k jakémukoli psu, ale o chrtovi - to v žádném případě.
Knihu vyhledávají veterinární lékaři, chovatelé i majitelé chrtů všech plemen. 

Chrtů a zejména greyhoundů je v naší zemi je poměrně málo, (s ohledem na již dříve zmíněné důvody) takže veterináři dosud neměli příliš možností se na případné nemoci greyhoundů specializovat. Nyní tomu tak není. Vytvořen je „informační most“ mezi českými špičkovými veterináři specializujícími se na chrty a špičky v tomto oboru v Americe a  Austrálii. Ve vážnějších případech se vyměňují e-mailem skeny rentgenových snímků a konzultují vhodné léčebné postupy. Můžete kdykoli požádat o kontakt na veterináře, který se v Česku specializuje na greyhoundy, pokud mezitím  nebudete mít toho svého, kterému budete důvěřovat. 

Chrtí krmivo - granule Red Mills

Nemáte-li čas stát se „výživovým specialistou“ na dostihového chrta, nabízí se jednoduché řešení v podobě hotového kompletního krmiva irské provenience s názvem RED MILLS. (Racer, Excel, Tracker) Pokryje potřeby dostihových psů během zátěže, v době klidu, pokryje potřeby chovných fen i rostoucích štěňat.  

Je to stejné, jako s uvedenými již  tréninky či nemocemi chrtů. Nemůžete mít větší jistoty v tom, že krmivo obsahuje  vše co váš dostihový chrt pro své zdraví potřebuje. 

Trénink chrtů

Jestliže začnete trénovat a dostihovat na jiné závodní dráze, než pískové dostihové dráze Praskačka, přimlouváme se vřele za to, abyste se svým chrtem, dřív než přijdete na dostihový ovál, nechodili nejdřív na coursing. Mohlo by se mu to tak „zažít“, že by pak  z tělesa dráhy klasického pískového oválu přeskakoval jeho hrazení doprostřed, na trávník, aby  si kroužící návnadu nadběhl. Přesně tak, jak jste jej to na coursingu naučili.

Odstraňuje se to pak poměrně nesnadno a velmi se nadřete.
Chrti_Neprekonatelny_Greyhound_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image074.gif
Redmills_Xcel_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image092.gif

Redmills_Tracker_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image090.gif

Redmills_Racer_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image088.gif

Chrt greyhound nebo whippet?

Vlastníte greyhounda – krále dostihových drah?  Sláva! Zde Česká greyhound dostihová federace! Slovo greyhound je však v angličtině výraz pro chrta. Na dostihové dráze v Praskačce může tedy dostihovat kterékoli plemeno chrta, pokud jeho majitelé jsou schopni sehnat potřebný počet majitelů nutný ke společnému závodu, který předpokládá počet závodníků 4 - 6 a jsou ochotni také pracovat.  

Zatímco whippeti jsou množeni, ať nám jejich majitelé prominou - téměř rychlostí hrabošů, u greyhoundů je tomu jinak.  
Majitelé greyhoundů by mohli vyprávět. Např. kolik neúspěšných krytí absolvovali, a proč asi, jaký vliv na to může mít v dávné minulosti užívané krmivo, vyráběné „odbornými všeuměly“, kolik úskalí číhá na chrta od věku štěněte do věku dostihového, neboť někteří jedinci malého plemene psa, kteří téměř zákonitě útočí první a hlavně zezadu, jsou schopni někdy nenávratně poškodit složitou stavbu chrtích nohou.
Velmi smutné, a vlastně jedny z nejsmutnějších  jsou případy majitelů, kterým se chrt zranil dříve, než mohl začít  dostihovat.

Smutné jsou i ty případy, kdy na naše pískové závodiště přijde majitel dostihového chrta, jak sám říká – na rekonvalescenci, neboť se mu jeho chrt kdesi jinde, na travnaté dráze, zranil.  Když se tak stane proto, že majitel toužil se svým chrtem obejít kdejaké akce po vlastech českých i nečeských, na kterých „přeci nelze chybět“, pak velmi smutný je nejen samotný fakt  zranění, ale také to, že tento chrt chybí na dostizích, kde je téměř nepravděpodobné, že k nějaké sportovní „nehodě“ přijde.  

Zavedené a oblíbené sousloví „dostihová kariéra chrta“ zavání profesionalismem a velmi komicky vyhlíží v prostředí amatérského dostihového sportu chrtů, (kde by mělo jít především o bezpečné vybití energie psa), zvláště pak v kombinaci s nemoderním dostihovým systémem a nemoderní dostihovou dráhou.
Za těchto okolností však dobrý genetický předpoklad chrta k vítězstvím jen těžko poznáte a dokonce to někdy jeho „kariéře“ může spíš ublížit a to budete rádi, že to neublíží zdraví chrta, a nedej bože napořád. Křížení směru běhů dostihujících chrtů, kdy jejich dispozice pro vlastní styl běhu je chrtovi dán, často zbytečně znevýhodnily nejednoho skvělého chrtího sportovce a poškodily ho v jeho „kariéře“.  Míra nebezpečí eventuelního poškození zdraví je přitom přímo úměrná velikosti chrta, a týká se to i  whippetů.
Chrtovi je jeho „dostihová kariéra“, takříkajíc „šumafuk“ - rád si zaběhá a majitel by měl být rád, že ve zdraví a v pohodě. Jestliže se tímto pojmem „dostihová kariéra“ některý majitel chrta příliš ohání, podobá se tak trochu rodičům, kteří ve svém potomkovi realizují svou vlastní nedosaženou „kariéru“.
chrti_umeni_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image096.jpg

Greyhound doma


Když už jsme u těch slov, nutno dodat, že u greyhoundů nemáme ovšem příliš v oblibě ani výrazy typu domácí „mazlíčci“. Vybaví se nám při tomto slově cokoli jiného, (maličkého, spíš chlupatého), ale nikdy ne greyhound, přestože to naši mazlíčci jsou.  

Řekněte si ještě jednou a nahlas pomalu slovo greyhound. GREY-HOUND. V melodii tohoto slova přímo slyšíme plavné skoky greyhounda. Vidíme jeho majestátnost. Jsou to opravdoví Sir či Lady.  

Ne, greyhound není jen „mazlíček“. Neznamená to ovšem, že by se nedožadoval laskání a možno říci, že má dokonce vyšší potřebu projevů lásky.
Chvilka slabosti však vás bude stát to, že vaše postel už nebude jen vaše.  
chrti_umeni_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image098.jpg


Můžete se také přistihnout u toho, že jen bezmocně hlesnete – „to je důstojné chrta?“, když bude mít, ležíc na zádech, nohy vzhůru, jako pravý požitkář. Na vás bude, zdali bude relaxovat ve vaší posteli, nebo na svém místě. Chrta v této pro něj poměrně časté pozici  málokdo zná, kdo sám jej nevlastní. Greyhounda v domácnosti se neobávejte. 

Jakoby tady platila nepřímá úměra, že čím větší plemeno chrta, tím nakonec větší klid.

Máme zkušenosti, že někdy nežli jeden „kousek“ nějakého malého plemene, tak to raději v pohodě greyhoundy dva! Greyhound nenapadá a neotravuje.

chrti_umeni_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image100.jpg

chrti_umeni_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image102.jpg

chrti_automobili_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image106.jpg

chrti_v_praci_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image108.jpg

Diskvalifikace_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image110.jpg
Diskvalifikovaná Dorothy Co Co při dostihu napadá greyhounda Cayenn Elbony

Povaha chrta greyhounda

Greyhoundi jsou typičtí tím, že celý den nejraději stále spí. To platí samozřejmě u těch, kteří se předtím řádně vydají z energie na dostihové dráze - pak máte několik dní pokoj. Objeví se však spolehlivě, slyší-li vrzání dvířek ledničky.  

O greyhoundovi někdy nebudete téměř vědět a může se vám snadno stát, že se půjdete raději přesvědčit, zdali se doma vůbec nachází, zdali třeba neutekl.  

Námitky, že psi do domácnosti nepatří, především proto, že línají, můžeme odpovědně prohlásit, že toto plemeno prakticky nelíná a že zcela jistě bychom ve vaší domácnosti nalezli daleko větší množství vašich  vlastních vlasů, jsou-li, nežli chrtích chlupů. 

Nemusíte se obávat o interiér bytu či vaše osobní věci. Greyhoundi se mohou procházet volně celým domem a vybírat si místo, které se jim právě víc líbí. Většinou se jim líbí tam, kde je klid, nebo svítí paprsky slunce či u krbu. Pokud se tedy nerozhodnou oddaně ležet u vašich nohou.

To vše samozřejmě neplatí v případě štěňat, nebo chrtů, kteří nevydají svou přebytečnou energii na dostihové dráze.

Chrt greyhound váš život obohatí

Chrta vnímejte jako aristokrata a také on vám bude pocit výjimečnosti dopřávat znovu a znovu. Ne nadarmo se mezi chrtaři říká, že vlastnictvím chrta je bohatý každý.

Chrt greyhound v autě

Při jízdě autem se vám může stát, že po určité době zastavíte a jdete se přesvědčit, zdali jste greyhounda nezapomněli naložit a on klidně spí a ani nedutá. Ven z auta se mu nechce. Greyhoundi se velmi rádi vozí autem. Zvednou se teprve v určité vzdálenosti před závodištěm. Jak to greyhoundi poznají, že se „už bude dostihovat“, se vedou různé odhady.

Stočí-li se greyhound sám do klubíčka, zabere jedno místo v autě, nestočí-li se,  zabere v osobním automobilu sedadla dvě (s autosedačkou).
Greyhoundi jsou v autě rádi, mají jej často za něco jako svou boudu. Nemusíte obávat ani o velmi luxusní limuzínu, rozhodnete li ji používat i pro jízdu s greyhoundy. Přece jen je poněkud pohodlnější, máte-li možnost vlastnit osobní automobil se s vlastním prostorem pro psy.

Chrt greyhound na pracovišti

Pokud je to jen trochu ve vašem zaměstnání schůdné, mějte je u sebe, greyhoundi nečiní problémy ani v zaměstnání. Někdy dokonce mohou pomoci uvolnit poněkud napjatou pracovní atmosféru a přímo přínosem jsou při obchodních jednáních. Pro vás, samozřejmě. 

Jestli vás dostihující chrt „oslovil“, a jestli jen trochu můžete, tzn. nezrazuje vás např. zdravotní stav či věk, apod., pořiďte si za účelem dostihování raději greyhounda.

Více si užijete, neboť greyhound podobný je koni, a  v historických štvanicích k sobě patřili. Koně jsou však ve stájích, ale greyhoundi - mohou být  vámi stále. I na pracovišti, je-li to možné. 

Chrt neotravuje, maximálně se decentně připomene že existuje a potěší vás i okolí.

Laiky někdy greyhound leká, neboť jej ztotožňují s bojovým plemenem. K této úvaze je vede povětšinou fakt,  že jej vidí dostihujícího s náhubkem. Nevědí totiž, že jej chrti mají nikoli proto, že by mohli někoho pokousat, ale proto, že by „se vzájemně mohli napadnout“ a to proto, že si mezi sebou někdy hodlají „vyřídit“, čí že to bude kořist, až tu návnadu chytí.

Chrt společník – v restauraci, na procházce, ve společnosti

Stejné jako v domácnosti je to s vychovaným greyhoundem i v restauraci. 
V dobrých restauracích vás nejenže nevykáží ven, ale dají chrtům misku s vodou a navíc se ještě zvědavě vyptávají.
Mnozí z personálu podniku i jeho hosté již dostihy chrtů někdy v zahraničí viděli a vyptávají se docela zasvěceně.

V restauraci oceníte, jestliže jste ve výchově greyhounda neslevili a on považuje za samozřejmé, že co je na stole - je vaše kořist. 
Chrti po chvíli bdělosti a ostražitosti v novém prostředí lehnou – a spí. Aby to vydrželo co nejdéle, je lepší s nimi být v klidnějším koutu, nežli u okna či výlohy. Mohl by vidět nějakou „návnadu“-kočku nebo malé plemeno psa, a chtěl za ní ven

Na procházce budete s greyhoundy středem pozornosti, tím si můžete být jisti.
A dva greyhoundi upoutají a vyniknou tak nějak víc, nežli jeden. A čtyři greyhoundi – zase víc než dva.
chrti_ve_meste_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image114.jpg chrti_ve_meste_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image116.jpg
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC00987.JPG
dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image120.jpg

Pokračování – greyhound nebo whippet

Dostihovat můžete s oběma plemeny.
Zvažte své fyzické dispozice a konfrontujte je se vzrůstem chrta. Měli byste se svým chrtem ladit, ale především jej zvládnout, když by vás chtěl táhnout tam, kde by cítil nějakého „králíka“, nebo třeba kočku. Přesto však dostihového greyhounda zvládne i průměrně fyzicky nadaný důchodce a po skončení jeho sportovního období (po cca 8 letech věku chrta) má vedle sebe toho nejlepšího společníka, jakého může najít. Greyhoundi jsou vůbec milí společníci.     

„Greyhoundáři“ se dívají s určitým odstupem na ty majitele chrtů, kteří bez omluvitelného důvodu přejdou z držení greyhounda na držení menšího chrta – např. whippeta. Považuje se to tak trochu za jakousi ostudu. Obráceně snad ano, tedy od whippeta ke greyhoundovi, nebo také vždy „jen a jen whippeta“, ale cesta od  greyhounda k whippetovi – to už je cesta zpět. Prostě mezi chrtaři se „greyhoundáři“ cítí, ať právem či neprávem, být jakousi elitou.
chrti_Osmany_Laffita_Czech_Greyhound_Racing_Federation_image122.jpg

Greyhoundi to skvěle zvládají i ve větší společnosti lidí.


Na prvním snímku záběr z Paláce kultury v Praze – slavnostní ocenění – Žena roku.

Kdo má trochu cit pro krásu, greyhound jej prostě nadchne. Takže greyhoundy hladily a mazlily  se s nimi dámy v drahých toaletách  a zálibně se nimi producírovali pánové v drahých oblecích. Bez jakýchkoliv obav hostů o jejich odění.

Bez svědomité a laskavé výchovy to však bohužel nepůjde.

Na druhém snímku záběr ze slavnostního křtu na závodišti Praskačka – malilinká ještě Irská greyhoundí holčička.
Sice se mlsně olízla, ale chuť na šampaňské to nebyla.
chrti_Blanka_Mattragi_dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_.jpg
chrti_Hedi_Janku_dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_.jpg
zlaty_chrt_dostihova_draha_Praskacka_Czech_Greyhound_Racing_Federation_2006.jpg

Zlatý chrt – prestižní tituly pro nejvýkonnější a nejkrásnější chrty 

Z refrénu písničky, kterou zpívá populární zpěvačka Heidi Janků, se můžeme dovědět, „Kdo je greyhound – ten zlatý chrt“. Zlatý“ je chrt pro každého jeho majitele, „zlatý“ je i pro ty, kteří se s ním teprve seznámili a jsou ohromeni jeho krásou a povahou, o níž neměli dosud ani tušení.
únor 2007

Pokračování příště
© Kolektiv autorů - jejich názory nemusí být vždy shodné s názory ČGDF ©
další podrobnosti viz. www.cgdf.cz
Rok 2012 - pozn.:
  • Výše uvedené texty jsou poplatné období od 2004 do (únor) 2007 - jedná se o historický, postupně psaný článek našeho tehdejšího website.

  • Majitel greyhounda Druppi Co Co i jeho chrt byli do roku 2007 takříkajíc "výkladní skříní ČGDF". Majiteli chrta i jeho psovi, (tudíž i jeho živnosti - chovatelskému kennelu) se v ČGDF snášelo takříkajíc "modré z nebe". Např. i vůz Ferrari si pan Želinský za velký peníz pronajal od firmy pronajímající různé vozy různých značek - pro oslavu dalšího vrhu štěňat značky Co Co tohoto chovatele, neboť tehdy v něj ještě věřil. 

  • Bohužel se v roce 2008  majitel chrta Druppi Co Co rozhodl opět (několikrát sliboval, že už to neudělá), dostihovat   v jiném dostihovém systému, který umožňuje více startů greyhounda v jeden den - tzv. vícekolových dostihů (semifinále i finále v jeden den), což bylo jednání v té době již v rozporu i se stanovami ČGDF.

  • Dostihový systém CGDF má zakotven pouhý jeden start greyhounda  za den, a ČGDF je určena vyznavačům této "filosofie".  Kdo z majitelů chrtů by vyznával jednoho dne filosofii takovou a druhý den pak  zase opačnou, nejde dle nás takovému majiteli chrta o zdraví jeho greyhounda, ale pouze o to, že členství v ČGDF je to pro něj jen otázkou čerpání různých i ekonomických výhod a členskou kartu ČGDF používá pouze jako nějakou slevovou kartu do hypermarketu.  A takové příživnictví na přínosu ostatních členů ČGDF nelze trpět.

  • Majitel tohoto psa nám tak, pravděpodobně, znemožnil oslavovat prvního Zlatého chrta - Velmistra již v roce 2008, kterým by se Druppi Co Co
       za sezónu 2008 zřejmě stal. Výmluv od chovatele, proč že se Druppi Zlatým chrtem nestal, se veřejnosti dostalo přehršel.


Rok 2013, chrtí dostihová dráha v Praze, v Greyhound Parku Motol


Dále viz. článek ČGDF na webových stránkách Greyhound Parku Motol v Praze, kde členové České Greyhound Dostihové Federace (ČGDF) provozují svou činnost od roku 2012: : KDO JE TO GREYHOUND/.
Obsah článku ve stručnosti: Máte chrta, nebo máte greyhounda?
© Česká greyhound dostihová federace (ČGDF)  / Czech Greyhound Racing Federation (CGRF)  ©

ČGDF / Public Relations / Kdo je to greyhound
123456 © Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek 123456

© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.

Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.

Technická správa: Mon Alba