FORM_CGDF_LOGO.gif
ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE 

Chvála genetickému materiálu White Elbony

White Elbony - Zlatý chrt Velmistr

Double_Velmistr_White_Czech_Greyhound_Racing_Federation.jpg
Historicky prvním Velmistrem
 Double se stal White Elbony

Czech_Derby_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC00138.jpg
White Elbony - vítěz dostihů chrtů
Czech Greyhound Derby
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_Swift-beh.jpg
White Elbony a Swift Cruise - vysloužilý chrtí závodník z Irska
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC05835.jpg
Závodník White Elbony
v dekorovacím prostoru chrtí závodní dráhy Praskačka na dostizích chrtů
České greyhound dostihové federace (CGDF)
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M8402.jpg
Závodní greyhound White Elbony a závodní supersport Ferrari Enzo
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_IMG_8901.jpg
White Elbony - Mistr České republiky
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC00617.jpg
Black & White po příletu na letiště Praha Ruzyně - 2007
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M1321.jpg
White Elbony (IE) s First Co Co (CZ)
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC00907.jpg
Oslava 1. narozenin Black & White
blahopřál mj.: Fr. Ringo Čech,
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M0199.jpg
1. běh White Elbony
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M0117.jpg
White a oblíbená finta
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC02151.jpg
Krásné svaly Wajtíka - mytí po běhu
White_Mistr_CR_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC07266-r-u.jpg
White Mistrem České republiky
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC07502.jpg
White Elbony a Cayenn Elbony
White_Elbony_Zlaty_chrt_Ceska_greyhound_dostihova_federace_DSC04010-jpg.jpg
White Elbony - bílý andělíček
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC02272.jpg
Mladičký chrtí vítěz White Elbony
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_1891-v.jpg
White učitelem štěňat
v Greyhound Schooling Academy
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M6849.jpg
Korunní princ stáje svého majitele
je dnes již králem českého dostihového sportu chrtů
Závodní greyhound White Elbony

Praha, 29.2.2012

Původ greyhounda White Elbony

Otcem greyhounda White Elbony je australská dostihová legenda jménem Big Daddy Cool, TOP plemeník celého světa. Jeho matkou je irská závodnice Elbony Spirit.
Světové spermobanky se vzácným genetickým materiálem australského greyhoundího Top plemeníka se však již postupně vyprazdňují. Brzy již nebudou přímí potomci této australské závodní legendy.

Maličký White (domácím jménem Wajtík), jako průkopník tohoto způsobu dovozu chrtích štěňat do Česka, přiletěl z Irska letadlem sám, přesněji řečeno - se svým stejně starým kamarádem jménem Black.  
Black and White – byl název této kuriózní osádky letadla v květnu 2007.


Greyhound White Elbony získal již osm titulů v šampionátu Zlatý chrt Formule CGDF

White získával prvenství a tituly Zlatý chrt  v dostihových sezónách 2008, 2009, 2010, 2011 v závodních kategoriích 300 m, 525m i 300/525 m.


Zisk titulu Zlatý chrt – Velmistr

Zisk titulu Velmistr náleží pouze mimořádně disponovanému jedinci, nejde o vítěze jednoho závodu, dokonce ani vítěze závodů jedné dostihové sezóny, jako je tomu např. u pilotů formulí závodů F1. Pro získání titulu Velmistra Formule CGDF je nutno prokázat  prvenství v určité závodní kategorii po tři závodní sezóny.

Za prvenství v dané závodní kategorii šampionátu v jedné závodní sezóně získává vítězný greyhound titul Zlatý chrt ve stupni Vítěz, obhájení prvenství v dané kategorii dalším rokem pak přináší titul Zlatý chrt ve stupni Mistr, a dvojitá obhajoba vítězství v dané kategorii pak přináší zisk ve formě titulu Zlatý chrt – Velmistr.  

Double zisk titulů Zlatý chrt – Velmistr

Zlatým písmem se závodník White Elbony zapisuje do síně slávy Zlatých chrtů Velmistrů již podruhé!
Tento titul získal White Elbony v roce 2011 v závodní kategorii 300/525 m za vítězství v sezónách 2008, 2009 a 2010 a v závodní kategorii 300 m za vítězství v sezónách 2009, 2010, 2011.  
Chrtí závodník White Elbony prokazuje, že je univerzálním závodníkem – skvělý na sprinterských distancích i distancích classic, což se málokdy přírodě podaří.


Dalo by se zkráceně říci, že zatímco byl závodící White vnímán po tři dostihové sezóny jako univerzální hráč na dostihovém kolbišti v závodní kategorii 300/525 m, ve dvou dostihových sezónách mimoděk sbíral body i v další závodní kategorii – ryze sprinterské a  ve třetím roce se jí věnoval zcela.
Pro zisk double titulu Zlatý chrt – Velmistr šlo o prozíravou strategii jeho kouče. 


S jakými dispozicemi může chrtí závodník dosáhnout na titul Zlatý chrt – Velmistr a jeho double?   

Formule CGDF sice generuje každým rokem ve svém bodovacím šampionátu vítěze s titulem Zlatý chrt v různých závodních kategoriích, na zisk titulu Zlatý chrt ve stupni velmistr (jedno které závodní kategorie) je pro závodníka z různých důvodů poněkud obtížnější.

 

Chrtí Velmistr však prokáže nejen fyzické, mentální, ale i skvělé genetické předpoklady k tomuto druhu sportu, neboť výkon psa i trenéra není soustředěn do jednoho či více  stěžejních závodů, trvalou kondici a skvělý zdravotní stav nutno udržet po tři dostihové sezóny, což je zejména u greyhoundů opravdu nesmírně těžké.


Pro nezasvěcené nutno dodat, že greyhoundi začínají závodit dle distance zhruba v 18 měsících věku, pak absolvují dvě, či tři  závodní sezóny, kdy postupně dosahují zenitu, a výkon chrtů pak většinou začne klesat. K tomu nutno připočíst fakt, že do popředí se již derou mladší ročníky dostihových chrtů – ti také sbírají body dle svého umístění v závodu, a netřeba dodávat, že mládí ve sportu je značnou devízou.  

Závodník White Elbony odolal náporu nastupujícího mládí, kdy zejména greyhoundi zlatý Moet a černý Dole mu v bodovacím žebříčku zdařile šlapali na paty.  


Somatotyp White Elbony a vliv na daný sport

Je také známo, že somatické faktory jako geneticky podmíněné činitele hrají v řadě sportů významnou roli. Týkají se podpůrného systému, tj. kostry, svalstva, vazů a šlach, a z velké části vytvářejí biomechanické podmínky konkrétních sportovních činností.
Totéž platí i u chrtích sportovců.  


Wajtíka nejlépe vystihují slova klasika:  „délka těla s šířkou v ladný přechází souhlas a zevnější formy zmohutněním vrstev souměrně se zakulacují“.  
Dnešními slovy: při pohledu na tělo Wajtíka si opravdu „pochutnáte“. Wajtíka je až škoda zakrývat při slavnostním dekorování vítězů dečkou, neboli jacketem vítěze.


Emoční vlastnosti vhodné ke sportu

Wajtík je emocionálně vyrovnaný, jde o psa vždy dobrého psychického naložení, ochotného svému pánovi udělat radost a poslechnout jeho příkazů. Typické pro Wajtíka je, že je náturou věčného štěňátka a výrazu, ve kterém se stále směje.
Schopnosti, jako jsou elán, soustředění, sebedůvěra, entuziasmus byly patrné u Wajtíka již v raném dětství. Nebylo nutné dělat nic na podporu těchto kvalit, zkrátka byly tam již od začátku.“
Jde o kombinaci zděděných charakteristik.

 

White Elbony má vlastní styl – v tom je jeho velikost

White Elbony je originál, velmi dobře se adaptoval na závodní styl svých soupeřů ve smečce a vytvořil si svůj ojedinělý závodní styl, kterým stíhá návnadu na dráze, a který je právem přirovnáván  k proslulému závodnímu stylu pilota Schumachera, když závodil v F1 za stáj Ferrari. V tom se liší od ostatních chrtích sportovců a v tom je mimo jiné jeho velikost.


Na závodní dráze Wajtík běží ve zvláštní stopě, nemíchá se v chumlu ostatních závodníků, kteří téměř  nalepení na vnitřní hrazení dráhy se snaží návnadu co nejkratší cestou dostihnout.  Wajtík běží zdánlivě beznadějnou stopou, trochu víc se proběhne, protože závodí vnějškem dráhy, ale zdařile využívá v začátku zatáčky klopení dráhy ke svému snadnému sjezdu dolů, směrem k vnitřnímu hrazení a pak zpět k venkovnímu,  což jej v důsledku krásně vynese a hlavně - zrychlí. A tak vyhrává.
Jeho závodní styl již někteří závodníci okoukali, takže se Wajtíkovi v uplynulé sezóně občas stalo, že se v jeho stopě  ocitl  jiný, stejně rychlý závodník.


Vliv kvalitní chrtí dostihové dráhy na dlouhodobou kondici i zdraví

Je nutno dodat, že všechny dostihové dráhy v kontinentální Evropě nemívají tak vysoké klopení zatáčky, ani tak dlouhý a pozvolný náběh na klopení zatáčky jakým disponuje chrtí dostihová dráha Praskačka, ani pískové těleso dostihové dráhy, což je pro chrty nejvhodnější.  Tyto parametry dostihové dráhy
šetří závodní chrty, zejména jejich klouby, takže po skončení dostihové kariéry se u nich neprojevují zdravotní problémy. Snad i proto je závodník Wajtík tak dlouho v dokonalé zdravotní kondici.
Greyhound White Elbony, snad to nezakřiknem, se nikdy v závodech ani v trénincích, či kdekoliv jinde nezranil a nikdy nebyl nemocen.   

White vždy závodil výlučně na chrtí dostihové dráze s pískovým tělesem dráhy (což je pro chrta nejvhodnější) a výlučně v dostihovém systému, který povoluje a praktikuje pouze jeden start greyhounda za den (což je pro chrta nejšetrnější).

 

Když je u chrta všechno jak má  

Sekretář České greyhound dostihové federace (ČGDF) prozrazuje: „majitel Wajtíka, pan Zdenek Grondol,  se na chrtím závodišti se v různých funkcích stará o všechny zde běhající chrty, tedy i o chrty ostatních majitelů, proto má na toho svého poněkud méně času ve srovnání s ostatními majiteli a trenéry chrtů.  Wajtíkovi to však v ničem, jak vidět, neuškodilo“.


Pan Zdenek Grondol dodává:  „o to více si musíme rozumět“. Pak vypráví o tom, jak chrtího novice, mladičkého Wajtíka  bez jakéhokoli předchozího zvykání na boxy poprvé vpustil rovnou do startovacího boxu a řekl mu: „Wajtíku běž, ty víš co máš dělat, je to v tobě.“
Pan Grondol v líčení této významné chvíle pro každého chrtího sportovce pokračuje: „mladičký Wajtík se v boxu nejdříve překvapeně otočil zpět hlavou k zadním dvířkům, kde cítil mne, ale když jsem odstartoval a zvedla se mříž, ihned se otočil zpět a běžel za návnadou. Hned věděl, že má za pohybující návnadou běžet.
Zasvěcení vědí, že majitelé závodních chrtů v takové okamžiky cítí obrovské štěstí, že u jeho chrta je všechno jak má.


Když je na chrtím závodišti všechno jak má

Formule CGDF závodí pouze na takových oválech, které splňují určité technické podmínky, kterými nezbytně jsou: zejména pískové těleso chrtí dostihové dráhy – pro chrty nejvhodnější, šířka radiálu okruhu 42 – 43 m, šířka rovinek dráh 6 m, šířka zatáček 8 m, klopení zatáček dráhy 6 – 8 stupňů (přičemž počátek náběhu klopení vybíhá již před radiálem, kamerový systém 10 kamer umístěných okolo celého tělesa dráhy a nezbytné elektronické rozhodčí. Celý tento výjimečný systém technických parametrů tvoří nejbezpečnější chrtí dostihovou dráhu v kontinentální Evropě.   

K závodním okruhům CGDF patří závodní ovál Greyhound Track Praskačka – jediná chrtí dostihová dráha s pískovým tělesem dráhy v Česku, která si v ničem nezadá s profesionálními chrtími dostihovými dráhami.
Druhým závodním oválem, který smí hostit Formuli CGDF,  je závodní ovál v Greyhound Park Motol s parametry profesionálních dostihových závodišť.

S hostováním Formule CGDF na jakékoli jiné chrtí dostihové dráze v okolních zemích kontinentální Evropy se neuvažuje z mnohých důvodů. Jednak proto, že v kontinentální Evropě neexistuje chrtí dostihová dráha srovnatelných parametrů.

 

Pakliže by všichni z Formule CGDF přesto chtěli a hlavně mohli, museli by absolvovat cestu až do daleké ostrovní Evropy – na chrtí závodiště s profesionálním dostihovým sportem v Irsku nebo v Anglii, které mají přísné předpisy na parametry dostihových drah, startovacích boxů, osvětlení dostihových drah při probíhajících závodech chrtů, a na další vybavení a zařízení či systém pro zdárný průběh dostihového sportu.
Ale toto máme a mnohé ještě budeme mít i v Česku.  


White Elbony je nyní povolaným učitelem štěňat v chrtí školičce Greyhound Schooling Academy   

Dvojitý Zlatý chrt – Velmistr nyní školí greyhoundí štěňata v různých potřebných dovednostech. Shodou okolností patří k jeho svěřencům pět jeho nevlastních sourozenců,  kteří přiletěli do Česka až z daleké Austrálie. Přiletěli sami, v pohodě a šťastní. Čeští majitelé chrtů je nechtěli dělit a některého z nich v Austrálii nechat.

Tato greyhoundí štěňata mají stejného otce jako Wajtík, t.j. australskou legendu Big Daddy Cool, ale jinou matku, také australskou závodnici, jejíž jméno je Queen Smig.
Štěnata se jmenují se Louis a Vuitton, Gucci, Dolce a Gabbana.  

Celými jmény to pak je: Big Daddy Louis, Queen Vuitton, Big Daddy Gucci, Cool Dolce, Cool Gabbana.
Pro nezasvěcené dodáváme, že je obyčejem zejména v zemích s profesionálním dostihovým sportem obrácený sled jména a příjmení greyhoundů.   


Greyhound White Elbony bude i po skončení své dostihové kariéry nepostradatelným učitelem nové generace chrtích závodníků České greyhound dostihové federace. Již nyní, během své úspěšné dostihové kariéry ve Formuli CGDF, se stal Wajtík závodní legendou.

Dále čti: Závodní Formule CGDF generuje vítěze greyhoundích závodů s tituly Zlatý chrt - díl první
                Pro a proti v Greyhound Racing - díl druhý

Dostihový greyhound jménem White Elbony je registrován k závodům u České greyhound dostihové federace (CGDF) - Czech Greyhound Racing Federation (CGRF)


Související odkazy:

© Česká greyhound dostihová federace - CGDF / Czech Greyhound Racing Federation -  ©

White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC00478.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC00617.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M0188.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M0199.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_PICT0003.jpg
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC00907.jpg
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC00894.jpg
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M1301.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M1321.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC05826.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC05835.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M5246.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC02272.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M1933.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_PICT1360.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC05504.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M8402.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_IMG_8901.jpg
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M8751.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC05709.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC01229.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC02151.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M0117.jpg
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_autor_M_Kozak_1.jpg
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M0123.jpg
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_Swift.jpg
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_Swift-beh.jpg
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC07502.jpg
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M6382.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M6849.jpg
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC02697.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_IMG_0799.jpg
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M6993.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M7011.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M1458.JPG
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC00172.jpg
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC07974.jpg
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC03377-u.jpg
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M0620.jpg
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_1891-v.jpg
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC01677.jpg
White_Zlaty_chrt_Velmistr_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC02660.jpg
Czech_Derby_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC00138.jpg
Prvni_start_White_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M1100.JPG
White_Elbony_Zlaty_chrt_Ceska_greyhound_dostihova_federace_DSC04010-jpg.jpg
White_Golden_Greyhound_Awards_CGDF_DSC0112.jpg
White_Miss_Greyhound_CGDF_DSC05524-r.JPG
White_Mistr_CR_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC07266-r-u.jpg
White_Mistr_CR_Czech_Greyhound_Racing_Federation_DSC08082.JPG
White_St_Leger_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M6993.JPG
White_Winner_Czech_Greyhound_Derby_CGDF_DSC05584.jpg
White_Winner_Czech_Greyhound_Racing_Federation_NQ1M6259.JPG
Autralian_legend_Big_Daddy_Cool_Czech_greyhound_racing_federation.jpg
White_Elbony_Zlaty_chrt_Velmistr_Ceska_greyhound_dostihova_federace.jpg
Double_Velmistr_White_Czech_Greyhound_Racing_Federation.jpg
ČGDF / Public Relations / Časopis Czech Greyhound Racing News / 2012 / Czech Greyhound Racing News 1/2012 / Formule CGDF - Zlatý chrt
123456 © Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek 123456

© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.

Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.

Technická správa: Mon Alba