FORM_CGDF_LOGO.gif
ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE 

Atakování dostihových chrtů, diskvalifikace

  NĚKTEŘÍ CHRTI ATAKUJÍ PŘI ZÁVODU / TRÉNINKU SVÉ SPARING-PARTNERY

Obrazová škola pro rozhodčí - kteří vidí a kteří "nevidí". Chraňme zdraví svých dostihujících greyhoundů

Všichni greyhoundi jsou milí, mírní a přátelští.  A také rychlí a soutěživí. Jsou po tisíciletí šlechtěni k honitbě, tedy stíhání toho, co se hýbe. Pohyb "zajíce" na dráze greyhoundy zvábí k běhu a všichni běží návnadu chytit. Greyhoundi zápolí o vítězství na dráze udatně a některý do cíle vběhne jako první. Někteří jsou však bojovného ducha až moc a v běhu se přestanou věnovat stíhání návnady - zajíci a počnou se "věnovat" svému sparingpartnerovi. 
Kýženého "zajíce" mu nechtějí nechat ulovit jako prvnímu. Pud stíhání návnady se u takového greyhounda změní v agresi proti sparinpartnerovi.
V běhu je atakují, bijou, skáčou po nich.
(Doplnění dne 24.4.2017: https://www.greyhoundpark.cz/chrt-dostihy-umela-navnada-zajic/ )

Greyhound Dorothy Co Co se chystá na útok na greyhounda Cayenn Elbony

Greyhound_Doroty_Co_Co_se_chysta_na_utok_Ceska_greyhound_dostihova_federace.jpg
Ilustrační foto České greyhound dostihové federace - greyhound Dorothy Co Co se chystá na útok

Při rychlosti greyhoundů v závodu jsou fyzikální zákonitosti podobné, jako když řidič rychle jedoucího auta náhle stočí volant ze směru jízdy. 
Stane-li se, že začne atakovat greyhound jiného greyhounda zrovna v zatáčce dráhy, je riskantní zvrut atakujícího greyhounda z jeho směru běhu, 

neboť v tento okamžik může greyhound sám sebe zranit.
Atakující greyhound omezí, pobije a potluče vedle běžícího greyhounda.
Nebezpečí není celé, neboť jsou ohroženi další greyhoundi běžící za nimi.
Stejně jako na silnici - když jeden jezdec začne, dojde k hromadné automobilové srážce.
I kdyby atakování greyhounda jiným greyhoundem v závodu nedopadlo v té nejhorší variantě - kdo by chtěl mít svého pokojného greyhounda frustrovaného z toho, že jej jiný greyhound v závodu na dráze tloukl, tloukl a tloukl?


Někteří greyhoundi se i při ataku jiným greyhoundem věnují stále původnímu vábícímu stimulu - stíhání návnady. Někteří greyhoundi však bitku vrátí. Organizátor dostihů však má za úkol organizovat dostihy chrtů, nikoli zápasy chrtů.

Greyhound Dorothy Co Co atakuje greyhounda Cayenn Elbony

Greyhound_Dorothy_Co_Co_napadla_greyhounda_Cayenn_Elbony_Ceska_greyhound_dostihova_federace.jpg
Ilustrační foto České greyhound dostihové federace - greyhound Dorothy Co Co zaútočila na greyhounda Cayenn Elbony

Atakující greyhound musí být z dostihů vyloučen. A to nejen z důvodů bezpečnostních - k zamezení zranění greyhoundů - ale i proto,  že atakující greyhound zničí celý běh, celý dostih. 
Atakovaný chrt je v běhu omezen a zpomalen a chrtům ze zadních pozic je umožněno dostat se do pozic předních.
Za napadání se považuje již jen otočení hlavy greyhounda  na svého spoluběžce - takový atakující greyhound se již dostatečně nevěnuje návnadě, ale partnerovi. Stíhací pud je v takovém případě oslaben a slovo mnohdy dostává agrese.

Greyhound Elita Co Co - 3. Diskvalifikace- vyřazena z dostihů CGDF za potvrzené rváčství

 pohar_obce praskacka_elita_co_Co_napada_1_Ceska_greyhound_dostihova_federace.JPG
pohar_obce praskacka_elita_co_Co_napada_2_Ceska_greyhound_dostihova_federace.JPG pohar_obce praskacka_elita_co_Co_napada_3_Ceska_greyhound_dostihova_federace.JPG
pohar_obce praskacka_elita_co_Co_napada_4_Ceska_greyhound_dostihova_federace.JPG
pohar_obce praskacka_elita_co_Co_napada_5_Ceska_greyhound_dostihova_federace.JPG
3.jpg
Tuto situaci zachytila i kamera fotofinish

Greyhound Elita Co Co (červená dečka) atakovala partnera od zatáčky po celou rovinku až do cíle. Zajíc jí vůbec nezajímal.

Greyhound Elita Co Co - 2. Diskvalifikace - závodní dráha Beerta (dostihy ???) 

elita_co_co_disqualfication_1.JPG
Greyhoundí fena Elita Co Co získala druhou diskvalifikaci za atakování sparingpartnerů na chrtí dostihové dráze v Beertě (Belgie),
na dostizích dne 28.7.2007.

Celkově pak Elita Co Co za svou dostihovou kariéru nasbírala min. 5 diskvalifikací.

V tomto oboru doposud údajně nebyla
Elita Co Co překonána.
elita_co_co_disqualfication_2.JPG
Majitel této greyhoundí feny přecházel s diskvalifikovanou fenou od jedné organizace k druhé, (od FCI k CGDF a k CGRC) když DISQ udělenou
u jedné chrtí dostihové organizace pak jiná dostihová organizace nezohledňuje.  

Greyhound Elita Co Co (černá dečka) - 1. Diskvalifikace- chrtí závodní dráha Praskačka (dostihy CGDF) 

Elita_co_co-diskvalifikace_1_Ceska_greyhound_dostihova_federace.jpg 
Elita_co_co-diskvalifikace_2_Ceska_greyhound_dostihova_federace.jpg 
Elita_co_co-diskvalifikace_3_Ceska_greyhound_dostihova_federace.jpg 
Elita_co_co-diskvalifikace_4_Ceska_greyhound_dostihova_federace.jpg 
Elita_co_co-diskvalifikace_5_Ceska_greyhound_dostihova_federace.jpg 
 Elita_co_co-diskvalifikace_6_Ceska_greyhound_dostihova_federace.jpg
Greyhound Elita Co Co atakovala partnera od startu až do cíle na chrtí dostihové dráze Praskačka (cz)

Atakující greyhound je tzv. diskvalifikován - dostane do své Dostihové knihy záznam - Disq.
K tzv. opravným běhům po diskvalifikaci (max. 3x) propůjčí svého pokojného greyhounda jako sparingpartnera rád  jen málokterý majitel.

Po třetí zkoušce čistoty běhu diskvalifikovaný greyhound může být naposledy postaven k dostihům. V případě obdržení další, třetí již diskvalifikace, je greyhound z dostihů navždy vyřazen.

Je-li již potřikráte chrt diskvalifikován z dostihů, nejde o náhodu, chrt má tuto negativní vlastnost danou a nejde odstranit.  Tato vlastnost se víc než často dědí.

Greyhound Zorneagles Karel (černá dečka) atakoval partnera v závodu chrtů na dráze Praskačka (cz)

Zorneagles_Karel_napada_1_Ceska_greyhound_dostihova_federace.JPG Zorneagles_Karel_napada_2_Ceska_greyhound_dostihova_federace.JPG Zorneagles_Karel_napada_3_Ceska_greyhound_dostihova_federace.JPG 
Zorneagles_Karel_napada_4_Ceska_greyhound_dostihova_federace.JPG
Zorneagles_Karel_napada_5_Ceska_greyhound_dostihova_federace.JPG Zorneagles_Karel_napada_6_Ceska_greyhound_dostihova_federace.JPG
Greyhound Zorneagles Karel atakoval při běhu na 525 m celou první zatáčku, dokud sám sebe nezranil.

Někteří nezodpovědní majitelé chrtů však přejdou s diskvalifikovaným chrtem - rváčem k jiné organizaci a pokračují v dostizích jinde,
s jinou dostihovou licencí pod hlavičkou jiného pořadatele dostihů, bez ohledu na průběh jeho dostihu. 

(Pozn. český majitel závodního greyhounda může závodit s dostihovou licencí vydanou ČGDF, nebo s dostihovou licencí vydanou FCI,

nebo s dostihovou licencí vydanou CGRC - každá z uvedených organizací pořádá "své" chrtí dostihy na různých závodních dráhách).
Při takových "psích zápasech" není úlovkem závodících chrtů umělá návnada, ale živý chrt - sparingpartner.  
Mnohdy je napadený pes bitý značnou část jeho běhu, ale rozhodčí - nic nevidí.  
Z důvodu malého počtu dostihujících greyhoundů v ČR bývá leckde napadání greyhoundů vědomě přehlíženo.
Asi proto, aby jich dostihovalo na závodní dráze co nejvíce.

Také z tohoto důvodu naše organizace v roce 2007,
po zkušenosti s chrtem (nikoli člena naší CGDF) na našem Českém Derby 2007,
přestala přijímat k našim dostihům chrty s ledajakou dostihovou licencí.  
Nemůžeme si být jisti tím, zda daný chrt někde jinde (na dostizích jiné organizace s jinou dostihovou licencí) nenapadal a není o tom v jeho Dostihové knize - Licenci záznam.
Nejraději však věříme již jen tomu, co si sami ověříme. (Uznáváme však dostihové licence vydané zeměmi sdruženými ve WGRF - World Greyhound Racing Federation s profesionálním dostihovým sportem - IGB, GBGB, SHCF, apod.)

I bez toho jsme v dřívějšku (po cca 5 let) museli ověřovat styl běhů všech chrtů
(zda chrti stíhají návnadu vnitřkem, středem či vnějškem dráhy)
u chrtů s licencí vydanou FCI, a to vždy předtím, nežli jsme je postavili do našich dostihů CGDF.
(Šlo o známou povinnost zúčastnit se před naším dostihem min. 2 tréninků na naší chrtí dráze)
Tito chrti sice vlastní dostihovou licenci FCI, ale nejsou - klasifikováni.

Můžete si být jisti tím, že jsme pro tzv. čisté běhy a tedy pro zdraví a welfare běhajících u nás chrtů udělali maximum.
I kdyby greyhoundů mělo u nás, CGDF, běžet "dva a půl", budou to vždy běhy čisté - pro radost.
Nemají u nás místo a prostor pochybená ega některých majitelů chrtů či organizátorů dostihů. V České republice, kde jsou dostihy chrtů hobby,  nikoli profesí zúčastněných, je historicky závodních chrtů málo a zvláště pak greyhoundů.  

Co největší počty greyhoundů či počty  běhů "za každou cenu" - nejsou pro nás nejvyšší prioritou.

Greyhound Vigorous Brandon (černá dečka) napadá v běhu partnera - Praskačka (cz)

Vigorous_Brandon_attacks_1_Czech_Greyhound_Racing_Federation.JPG
Vigorous_Brandon_attacks_10_Czech_Greyhound_Racing_Federation.JPG
Vigorous_Brandon_attacks_2_Czech_Greyhound_Racing_Federation.JPG
Vigorous_Brandon_attacks_3_Czech_Greyhound_Racing_Federation.JPG
Vigorous_Brandon_attacks_4_Czech_Greyhound_Racing_Federation.JPG
Vigorous_Brandon_attacks_5_Czech_Greyhound_Racing_Federation.JPG
Vigorous_Brandon_attacks_6_Czech_Greyhound_Racing_Federation.JPG
Vigorous_Brandon_attacks_7_Czech_Greyhound_Racing_Federation.JPG
Vigorous_Brandon_attacks_8_Czech_Greyhound_Racing_Federation.JPG
Vigorous_Brandon_attacks_9_Czech_Greyhound_Racing_Federation.JPG
Greyhound Vigorous Brandon napadal při dostihu greyhoundů na 525 m při doběhu do cíle.

Kengeylfuto Karcsu (bílá dečka) napadal partnera těsně po proběhnutím cílem - nebyl diskvalifikován  

Kengeylfuto_Karcsu_attacks_1_Czech_Greyhound_Racing_Federation.JPG
Kengeylfuto_Karcsu_attacks_2_Czech_Greyhound_Racing_Federation.JPG
Kengeylfuto_Karcsu_attacks_3_Czech_Greyhound_Racing_Federation.JPG

Pozn. k informacím výše: lidské oko nemohlo bezpečně určit, zdali fenka napadala v cíli, nebo těsně po cílové "čáře". Teprve profesionální  technika (měřící zařízení měřící s přesností na tisícinu sekundy) bezpečně určily, že daný greyhound napadal svého chrtího partnera zhruba tisícinu sekundy po proběhnutí cílem. 

Greyhound Kengeylfuto Karcsu napadala při sprintu na 300 m po proběhnutí cílem - nebyla ze závodů diskvalifikována
  

Ani ve Walthamstow, Corku, Shelbourne Parku, v Irsku, Anglii, Americe, či kdekoli jinde na profesionálně vedených dráhách ve World Greyhound Racing Federation (WGRF) není absolutně možné, aby se dostihů tam, z ničehož nic,  zúčastnil amatérsky (tj. jeho majitel jej sám trénuje po svém občanském zaměstnání tak jak uzná za vhodné, povětšinou bez validních informací) trénovaný chrt.
Že by takový majitel, bez dalšího, jednoduše jen "přihlásil" svého chrta k dostihu který by se majiteli právě zalíbil, aniž předtím tento chrt absolvoval nutné procedury.
Není možné, že by se, jako je tomu u nás, jednoho rána rozhodl amatérský majitel chrta (např. s licencí vydanou FCI) dostihovat se svým chrtem v Corku (Irsko) a další víkend třeba ve Walthamstow (Anglie), třetího víkendu třeba v Palm Beach Kennel Club (USA) a čtvrtý víkend by se mu líbilo na mapě místo někde v Austrálii a dopravil se s chrtem i tam, aby si na jejich krásné dráze - "zaběhal".

V zemích sdružených ve WGRF jdou dokonce v péči až tak daleko, (Mark Sulliwan to ve své knize The Ultimate Greyhound /Chrti - Nepřekonatelný greyhound také uvádí), že je zavedeným pravidlem, že greyhound, který k určité dráze i patří, stane-li se,  že určitou dobu nedostihuje, musí být před návratem na dráhu opět trenérem nejdříve kvalifikován k dostihům.
Nepustí jej mezi řádně vedené dostihové psy rovnou do dostihu.

Také my, byť jsme amatérskou organizací, si své chrty nenecháme ohrozit jinými chrty, o kterých nemáme vlastní přehled.
Dostihy s chrty "široké dostihové veřejnosti" spolu s chrty u nás (CGDF) organizovaných členů - se již konat nemohou.
Naši chrti jsou ověřeni, prověřeni, jsou pečlivě sledováni.

Důsledně chrty prověřujeme a výsledku lze důvěřovat, i kdyby zklamaný majitel chrta říkal co chce.
Třeba, že jeho chrt nenapadá - jen si na dráze "hraje". 

K tomu, abychom mohli spolehlivě určit napadajícího greyhounda - nám slouží deset elektronických očí - deset dráhových rozhodčí - jury.
Zorná pole kamer se překrývají, takže je možné postihnout různé dostihové situace z různých úhlů.
Pochyby či zmýlená v neprospěch atakujícího greyhounda není u nás možná.
Kamerovým systémem lze spolehlivě určit,  zda v závodu či trialu došlo k náhodnému neúmyslnému kontaktu závodníků,
nebo zda šlo o záměrné napadání.
Záznamy z deseti kamer z každého chrtího běhu se archivují a kdykoli je lze přehrát, pořídit z nich snímky, atd.

Jak greyhound First Co Co k diskvalifikaci přišel

elita_co_co_napada_1_Ceska_greyhound_dostihova_federace.bmp elita_co_co_napada_2_Ceska_greyhound_dostihova_federace.bmp elita_co_co_napada_3_Ceska_greyhound_dostihova_federace.bmp
elita_co_co_napada_4_Ceska_greyhound_dostihova_federace.bmp elita_co_co_napada_5_Ceska_greyhound_dostihova_federace.bmp elita_co_co_napada_6_Ceska_greyhound_dostihova_federace.bmp
Greyhound First Co Co napadal partnera celou zatáčku, návnada ho vůbec nezajímala
Tento greyhound nejdříve pokojně běžel svou stopu. Pak zjistil, že jej chrtí sparingpartnerka předbíhá a začal ji bít náhubkem do boku. Když se fenka snažila mu utéci, bil ji opět – tentokrát zezadu do slabin, až  greyhoundí holčička poklesla a  téměř si sedla zadečkem na písek.
Agresorovi, který se nezabýval technikou svého běhu, ale bitím partnera v zatáčce, se kupodivu nic nestalo.
V tuto chvíli bylo také štěstím, že v dostihu neběželi za nimi další greyhoundi.
Záběry z videokamer – z různých míst kolem obvodu chrtí dráhy - zachycují stejnou dostihovou událost z různých úhlů, kterou zveřejněné zde statické snímky nemohou v úplnosti nahradit.

ČGDF / Public Relations / Napadání a diskvalifikace chrtů
123456 © Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek 123456

© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.

Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.

Technická správa: Mon Alba