FORM_CGDF_LOGO.gif
ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE 

Nepřekonatelný Greyhound (The Ultimate Greyhound)

Česká Greyhound Dostihová Federace (ČGDF)
pro Vás připravila vydání výše uvedené knihy.
 

Všem objednatelům knihy
Nepřekonatelný greyhound / The Ultimate Greyhound
-----------------------------------------------------------------

Váš dopis zn./ze dne           Naše značka           Vyřizuje/linka                           Datum
objednávka     -                   57/05/Vl                    606 724 386                         25.4.2005

Věc: Objednávka – oznámení o dodání knihy 

Vážení příznivci chrtů,
Vážení příznivci dostihového sportu,

oznamujeme Vám, že dodávku Vámi objednaných knih Chrti - Nepřekonatelný greyhound česká mutace anglického originálu The Ultimate Greyhound)  jsme již přijali v sídle naší České greyhound dostihové federace v Praze 5,
Ke Koh-i-nooru 1258, 155 00.

Kniha je nádherná, výsledek předčil očekávání.
Německé nakladatelství si dalo víc než záležet, protože se jeví, jakoby česká mutace byla v kvalitě papíru ještě o kousíček dále, nežli anglické vydání.
Papír je lesklejší, gramáž papíru hutnější, tudíž trvanlivější.

Knihy si již můžete vyzvedávat v sídle naší federace, dojezd k nám je snadný, zaparkování taktéž. Foto našeho sídla je na našich hlavních webových stránkách, ale i bez tohoto náhledu nás nemůžete nepoznat, nebo minout. Zakoupit ji můžete také v Shopu (kancelář Sranda-Tip) na dostihovém závodišti Czech Greyhound Track Praskačka.

S ohledem na náklady na poštovné a balné a také s ohledem na to, že kniha je příliš krásná a hodnotná než aby putovala jako poštovní zásilka, doporučujeme raději Váš osobní příjezd.
Zároveň Vám můžeme ukázat anglický originál knihy k porovnání.

Předem zavolejte na výše uvedené číslo 606 724 386, nebo pište na známou e-mailovou adresu: cgdf@cgdf.cz, abychom Váš příjezd očekávali.
Rádi Vás uvidíme.


Využijte této možnosti koupě dotovaného díla! Je napsáno čtivou populární formou, obsahuje kus historie greyhounda i snímky vzácných uměleckých děl, na kterých je greyhound umělci vyobrazován.
Je velmi zajímavá a poučná, i když chrta  nehodláte vlastnit a nebo vlastníte jiné plemeno psa.

 Kniha poskytuje informace v oblasti zdraví chrta, chovu, výchovy i tréninku chrta.  Již pouhé ohlášení jejího vydání  v češtině způsobilo v Česku, na Slovensku a dokonce i v sousedním Polsku pořádný poprask.
Do současné doby jste mohli  zakoupit odbornější publikaci o jakémkoli zvířeti - od křečka, přes jakoukoli kočku až k jakémukoli psu, ale o chrtovi -  to v žádném případě.
Knihu vyhledávají veterinární lékaři, chovatelé i majitelé chrtů všech plemen.

Distribuce knihy bude zahájena 1.6.2005. 
Objednávky knih přijímáme již nyní v sídle federace na e-mailové adrese
cgdf@cgdf.cz nebo na telefonu 606 724 386 .

Cena knihy: 600,- Kč včetně DPH + poštovné.
Cena originálu v anglickém jazyce je v Británii 25,- GBP a v Irsku 36,- EUR.

Překlad knihy byl odborně redigován. Nejedná se tedy o jakýsi pokoutní překlad a  parazitování na díle jiného.
Knihu přeložila paní Věroslava Ončáková a odbornou revizi přeložených textů provedla MVDr. Zuzana Svobodová.

Britský autor díla s překladem a vydáním české mutace jeho práce souhlasil a autorská práva nebyla publikováním jeho textů porušena.
Zároveň autor souhlasil s tím, aby do české mutace tohoto jeho díla bylo včleněno několik stránek navíc, a to s prezentací práce České greyhound dostihové federace.

S pozdravem
Česká Greyhound Dostihová Federace

„Kdybyste neučinili již nic jiného pro chrty a chrtaře prospěšného, než že jste vydali tuto knihu, udělali jste pro chrty moc“, sdělil členům prezidia federace mezi jinými i např. pan Petr Karel, majitel tří greyhoundů.


OBSAH:

ČÁST I.: POHLEDNÝ KRÁL LOVECKÝCH PSŮ

1. kapitola: OSLAVA CHRTA

Honební psi; Řecký styl; „Psí“ dny; Heraldika; Bílý chrt; Důležitá stvoření; Důraz na lov; Umělci lovu; „Velcí chovatelé hospodářských zvířat“; Zobrazení štvanice; Portrétování psa; Zájem sochařů; Chrti v porcelánu.

 2. kapitola: LOVECKÁ RASA

Společný prapůvod; Společné jmenovatele; Standardy loveckých psů; Chrt (greyhound); Jelení pes (deerhound); Maďarský chrt (Magyar agar); Španělský galgo; Vipet; Irský vlkodav (wolfhound); Italský chrtík (piccolo levriero italiano); Polský chrt (chart polski); Hortaja; Barzoj; Azavažský chrt (azawakh); Arabský chrt (sloughi); Perský chrt (saluki); Středoazijský chrt (turkménský chrt, tazy); Khalag; Afghánský chrt (Afghan hound); Kirgizský chrt (taigan); Faraonský chrt (Pharaoh hound); Sicilský chrt (cirneco dell´Etna); Ibizský chrt (Ibiza hound); Kanárský podengo (Podenco Canario); Portugalský podengo (Podengo Portuguese).

ČÁST II.: ZÁVODNÍ CHRT

3. kapitola: POCHOPENÍ ZÁVODNÍHO CHRTA

Instinkt; Jak dostat ze svého psa to nejlepší; Co dělat, aby byl chrt v pohodě; Udržení zájmu; Vycházky; Změna tratě; Překážkové závody; Dovolená; Štvanice; Správné prostředí; Dokonalý psinec; Vybavení pelechu; Hygiena; Spoluobyvatelé psince; Ošetřovny; Psinec v australském stylu.

 4. kapitola: CHOV A VÝCVIK

Výživa štěňat; chov a výcvik ve světě – Amerika (socializace; výcvik; krmení; očkování); Austrálie (socializace; očkování; výcvik; krmení); Irsko (socializace; krmení; časný výcvik); Anglie (krmení; výcvik).

 5. kapitola: VRCHOLOVÝ VÝKON

Vyvážená strava; Doplňky; Krmení závodního psa (rady cvičitelů z Ameriky, Austrálie, Irska, Anglie); Pohyb – chodit, nebo nechodit na vycházky; Chodicí stroje; Poklus; Rychlý běh; Plavání; Masáž; Péče o tlapky; Úprava; Rutina v psinci; Závodní dny.

 6. kapitola: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Rváči; Špatní běžci; Nedočkavci; Špatní cestovatelé; Pomalí závodníci na startu; Otáčení v boxech; Běh za cílem.

ČÁST III.: VYSLOUŽILÝ CHRT

7.kapitola: ADOPCE CHRTA

Chrt jako domácí mazlíček? Mylné představy; Kdy odchází do výslužby? Záchrana chrtů; Proces adopce; Domácí kontrola; Dočasná péče o chrta; Chrt se seznamuje s rodinou; Chrt zloděj; Chrt a starší lidé; Chrti a speciální dvířka; Domy nebo byty; Chrti pečovatelé; Vaši další domácí mazlíčci.

 8. kapitola VYSLOUŽILÝ CHRT V DOMÁCNOSTI

Obojek a vodítko; Přivykání v domě; Schody a kluzké podlahy; Jakou stravu? Kde bude váš chrt spát? V ložnici, nebo ne? Úprava; Koupel; Péče o drápy; Zuby; Uši; Pohyb; ; Lekce výcviku; Plavání; Štvanice v terénu; Teplota; Terapeutičtí psi; Psí mluva chrtů.

 9. kapitola: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Symptomy stresu; Problémy podřídit se; Ostýchavý pes; Nadměrné štěkání; Nevhodné návyky při vyprazdňování; Jak si poradit s agresivitou; Jak dosáhnout společenské přijatelnosti; Jak se vyrovnat s tělesnou nezpůsobilostí; Chrti nevhodní do domácnosti; Poslední léta.

ČÁST IV.:  VÝSTAVNÍ CHRT

10. kapitola: ANALÝZA STANDARDŮ PLEMENE

Původ amerického standardu; Původ britského standardu; Pohled porotce.

ČÁST V.: PÉČE O ZDRAVÍ

11. kapitola: BĚŽNÉ CHOROBY A ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY                 

Ukázky z knihy:

OSLAVA CHRTA - KRÁL HONIČŮ

Pro předchozí generace byla mnohem důležitější práce, jakou pes odvedl, než čistota rodokmenu nebo jeho estetické kvality. Výjimku tvořili patrně chrti, jejichž vzhled a původ byly vždy prvořadé.

Ve svém příspěvku do knihy Roberta Leightona The New Book of the Dog (Nová kniha o psu), vydané v roce 1907, Frederick Gresham napsal: Chrt je nejstarší a nejkonzervativnější plemeno. Je známo, že již sedm tisíc let je s láskou opatrovaný pro svoji rychlost a lidé jej chovali pro štvaní gazel nebo králíků. Přesto se podivuhodně málo změnil. Nejstarší zmínky o tomto psovi pocházejí z dávných dob, dlouho před tím, než jej krásně vyobrazili asyrští umělci na napjatém vodítku nebo jak běží za kořistí po pouštním písku. Egypťané jej milovali a vysoce oceňovali celá staletí před vybudováním pyramid.

PÉČE O ZDRAVÍ

Chrti patří mezi nejlepší přirozené atlety na světě. Již stovky let jsou chováni jako závodní honicí psi a kříženi tak, aby byli rychlí a hbití. Za posledních 150 let se podařilo je vyšlechtit tak, že se účastní závodů za návnadou. Příprava a výcvik může být velmi náročná, ale rozhodně stojí za to. Po ukončení závodní kariéry se z těchto atletů stávají poklidní společníci a rodinní mazlíčci.

Chrti, podobně jako psi jiných plemen, jsou vnímaví k mnoha nemocem a mívají i stejné zdravotní problémy. Nicméně značné fyzické nároky kladené na chrty při závodění zvyšují riziko poranění svalů i kostí. Poranění svalů, kloubů a prstů jsou nejobvyklejším důvodem, proč pes netrénuje nebo nezávodí. Od chrtů se očekává, že budou daleko cestovat, dvakrát týdně závodit a na dlouhou dobu si udrží formu.

Každý atlet se může snadno zranit. Chrti byli vyšlechtěni na sílu a vytrvalost, často však utrpí zranění, když se změní povrch závodní dráhy, při kolizích a pádech. U mnohých z nich následky zranění přetrvávají i po ukončení závodní kariéry, většinou se však s touto situací obdivuhodně vyrovnají a vedou i nadále aktivní život.

Tato kapitola předkládá komplexní přehled nejčastějších zdravotních problémů dostihových chrtů, onemocnění vrozených i problémů  způsobených zraněním. U stárnoucích chrtů se navíc rovněž častěji objevují problémy metabolické a neduhy spojené s opotřebením kloubů.

POPRASKANÉ TLAPY: U většiny chrtů jsou polštářky na tlapkách náchylné k vyschnutí a vzniku hlubokých prasklin.

Příznaky: Typickými příznaky je ztenčení ztvrdlé kůže polštářků, která vysychá a jak se při závodech natahuje a stahuje, vytvářejí se v ní hluboké praskliny. Často se do prasklin dostane infekce, zanítí se a jsou citlivé na tlak. Rovněž z nich může vytékat sérum nebo hnis. Když praskne hlavní polštářek, je to velmi bolestivé a chrt začne kulhat. V některých případech jsou polštářky se ztvrdlou kůží méně ohebné a při pohybu se mohou trhat a praskat.

Příčiny: ...

Řešení: ...

ZUBNÍ KÁMEN: Hrudkovitý, hnědě zbarvený nános, často nazývaný plak nebo zubní kaz, který se tvoří na špičácích a na zadních zubech. S postupujícím věkem chrtů usazování zubního kamene urychluje rozvoj zubního kazu a zhoršení kvality chrupu.

Příznaky: Tvrdý hnědý povlak, který se usazuje nejprve u dásní. Chrtovi často začne páchnout dech a vzhledem k mírné bakteriální infekci, která se usazuje pod povlakem, zarudnou dásně. Pokud se zubní kámen neodstraní, může se vytvořit tvrdá šupina nebo krusta, která mění barvu zubů a s postupujícím věkem psa je příčinou kazivosti zubů.

Příčiny: ...

Řešení: ...

ZLOMENINY KOSTÍ : Závodní chrti mohou utrpět četné zlomeniny nejčastěji dlouhých kostí a kostí prstů, obvykle po pádu, kolizi nebo při zeslabené struktuře kostí v souvislosti s nízkým obsahem vápníku ve stravě. Ke každému typu a formě zlomeniny se přistupuje individuálně, nejriskantnější pro závodní chrty jsou zlomeniny v zápěstí, v záprstních kloubech, v hlezenním kloubu a zlomeniny prstů a lýtkových kostí. (Viz jednotlivé kosti.)

NATAŽENÉ ŠLACHY: Šlachy jsou svazky vláken složené z dlouhých paralelních pruhů elastických kolagenních vlákének. Zvláštní druh kolagenu jim dodává elastičnost a sílu. Vlákénka ve šlachách jsou živé tkáně, které vyžadují adekvátní příjem živin. Jsou elastičtější a pružnější, když je chrt při rozcvičování natahuje. Neustále jsou opravovány a nahrazovány novými vlákénky v periodě 6-12 měsíců. Vlákénka šlach jsou elastické struktury, které se při zátěži nejen natahují a prodlužují, ale uvolňují i tzv. natahovací energii, která dodává pružnost pohybům chrta.

Šlachy odstupují z konce svalu, obvykle přecházejí přes kloub a upínají se ke kosti, aby přenesly sílu svalu do spodní části končetiny, připomínají tak provázky na ovládání marionety. Po odlehčení se kolagenová vlákénka zkroutí. Když se sval natáhne, aby přenesl zatížení, vlákénka se nejprve napřímí a potom zploští a potom se natáhne šlacha za využití svých elastických odrazových prostředků.

Když jsou zátěžové síly nadměrné nebo když je šlacha po přepnutí  náhle přímo zatížena, když například tlapa uklouzne po povrchu dráhy a potom na ni chrt znovu našlápne, tak je překonán její elastický limit, což vede k úplnému nebo částečnému natržení vlákének šlachy a krevních cév. Překročení hranice pružnosti způsobí vnitřní natrhnutí, krvácení a zánět ve svazcích šlach; to se projeví jako otok nebo natažení, takže šlacha mění tvar.

Výraz „natažená šlacha“ je obecné pojmenování pro nadměrné natažení a roztržení vláken šlachového svazku mezi příslušným svalem a úponem  šlachy ke kosti. Poranění šlach nejsou u  závodních chrtů obvyklá, protože svaly se zpravidla trhají jako první nebo se utrhne šlacha v úponu ke kosti. U závodních chrtů jsou běžná natažení a přetržení šlach ohýbače prstů nebo šlachy oddalovače pátého prstu hrudní končetiny. Poranění šlach může vést k odstavení psa z dráhy na dlouhou dobu; šance na návrat je 60-65%, a to pouze na pět nebo více závodů, v závislosti na individuálním stavu zvířete.

KREVNÍ VÝRON (HEMATOM): Nahromadění krve, která prosakuje do tkáně pod kůží (subcutis), po těžkém pohmoždění nebo prasknutí drobných cév. Běžně se takovému stavu u lidí říká modřina.

Příznaky: Krev prosakuje a hromadí se jako měkký otok v závislosti na napjatosti kůže a velikosti poškozené cévy (cév).

Příčiny: ...

Řešení: ...

Náhled české verze přebalu této knihy.
Náhled anglické verze přebalu této knihy.
Náhled anglické verze přebalu této knihy.
ČGDF / Dokumenty / Informační zpravodaj ČGDF / Nepřekonatelný Greyhound (The Ultimate Greyhound)
123456 © Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek 123456

© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.

Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.

Technická správa: Mon Alba