FORM_CGDF_LOGO.gif
ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE 

Kniha Chrti - Nepřekonatelný greyhound - křest

Reportáž ze slavnostního křtu české mutace knihy o chrtech anglického autora Marka Sullivana

Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_001_DSC05468.jpg

Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_002_DSC05512.jpg

Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_003_DSC05433.jpg

Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_005_DSC05472.jpg

Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_006_DSC05490.jpg

Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_007_DSC05491.jpg

Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_004_DSC05434.jpg

Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_009_DSC05440.jpg

Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_011_DSC05443.jpg

Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_012_DSC05442-2.jpg

Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_017_DSC05536.jpg

Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_019_DSC05539.jpg

Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_022_DSC05549.jpg

Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_029_DSC05521.jpg

Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_025_DSC05555.jpg

kniha_CHRTI_neprekonatelny_greyhound-obal.jpg

The_Ultimate_Greyhound_DSC04299.jpg

Dne 10.5.2005, 18.00 hod.

Galerie MIRO, kostel Sv. Rocha, Praha 1

Předmět akce: Slavnostní křest knihy Chrti – Nepřekonatelný greyhound

Výše uvedeného dne se v prostorách kostela Sv. Rocha slavnostně křtila nová kniha na českém trhu: Chrti – Nepřekonatelný greyhound. Křtu se zúčastnili: zpěvačka Heidi Janků s hudebníkem Ivo Pavlíkem, světoznámý módní návrhář Osmani Laffita, dále starostka obce Praskačka Ing. Miroslava Součková, PhDr. MgA. Miro Smolák, vlastník galerie MIRO, zástupci nakladatelství. Dále byli hosty akce: členové České greyhound dostihové federace, zástupce ČMKU DaCK MvDr. Petr Vodička, statutární zástupci různých významných obchodních firem, významné osobnosti církevní oblasti, zástupci státní správy, zástupci významných společností i umělecké scény, apod. 


Reportáž ze křtu knihy knihy Chrti – Nepřekonatelný greyhound

V úvodu slavnostního večera

přivítal přítomné účastníky slavnostního křtu knihy „Chrti -Nepřekonatelný greyhound“ ředitel a vlastník známé galerie MIRO, pan PhDr. MgA. Miro Smolák. Pak dodal:

„Nejkrásnějším úvodem dnešního slavnostního večera bude překrásná píseň zde přítomné populární zpěvačky, paní Heidi Janků, s názvem – Přítele máš.“

Píseň pro chrty

Paní Heidi Janků dokázala, že při výběru písně nemohla volit lépe.
Smyslem umění je dotknout se duše a to se paní Heidi dokonale povedlo. 

Píseň za doprovodu hudby Ivo Pavlíka,  jako by vznikla právě k této příležitosti – ke křtu nové knihy na českém trhu - knihy o chrtech. 

Zpěv paní Heidi Janků obohatil přítomné hosty citovým prožitkem zpěvačky při prezentaci písně.
V prostorách stánku umění, v Galerii MIRO, se oba dojmy nádherně doplňovaly.  

 

Ing. Zdenek Grondol – představen jako mecenáš umění, kultury a sportu

Poté pan PhDr. MgA. Miro Smolák poděkoval paní Heidi za umělecký prožitek a představil dále další osobnosti zde přítomné.

Představil Ing. Zdenka Grondola,  prezidenta České greyhound dostihové federace,

                                                     předsedu představenstva Greyhound Company, a.s.,

                                                     a předsedu představenstva CZECH INTERNATIONAL, a.s.

Vyjádřil úctu tomuto zástupci obou obchodních společností za dlouholeté a významné „mecenáštví“ v oblasti umění a sportu.

Vyjádřil, že stejnou měrou je podporován a rozvíjen také dostihový sport a jak vidět i oblast kultury, neboť vydání nové knihy, která na českém trhu citelně chyběla, je nedocenitelným kulturním počinem.

Následovalo poděkování panu Zdenku Grondolovi a bylo mu předáno slovo.

   

Z projevu prezidenta České greyhound dostihové federace vyjímáme:                     

„Jsem potěšen, že jste přijali pozvání na toto malé přátelské setkání. Rád bych jménem společností kterým předsedám, poděkoval galerii MIRO za propůjčení těchto nádherných prostor."

 

„Věřím, že dnešní společné přátelské setkání bude pro každého z nás zážitkem z vystavených děl ve zdejší galerii, které jste si již jistě prohlédli, přínosem pro každého, laici si rozšíří obzory v oblasti dostihů chrtů. Možná také, při dobrém vínku, i možnost navázání společenských a obchodních kontaktů a jistě nám všem zůstane příjemný pocit z hezkého večera, ke kterému přispívá krásný zpěv paní Heidi Janků.“

Pan Ing. Zdenek Grondol vyslovil:

„Dnešní večer je večerem výjimečným."

"Patřím k těm, kteří když vidí chrta v běhu, zatají se jim dech."

"Patřím k těm, které chrt fascinuje svou ušlechtilou krásou." 

"Zkusím se s Vámi o tento pocit podělit.“
 

„Nejdřív poprosím pana Ivo Pavlíka, hudebního skladatele a hudebníka o slavnostní tuš k dalšímu bodu programu. Jak všichni jistě víme, je pan Ivo Pavlík nejen výborný skladatel a hudebník, ale navíc proslul schopností objevit a uvést na trh špičkové hvězdy české pop-music.“

„Nyní Vám představím štěňata chrtů greyhoundů. 

Štěňata k nám letecky dorazila až z Irska, proto na ně, prosím, mluvte anglicky, česky ještě dobře nerozumí. 

Prosím přítomné, aby vytvořili špalír, přivítáme naše vzácné hosty.“

Průchod chrtů se svými handlers z hlavního vchodu špalírem až k pódiu s pianem, otočka a blesky fotoaparátů.

„Představuji Vám bílého greyhounda s modrými plotny, jmenuje se Cayenn Elbony, bude mu v tomto  měsíci 1 rok.“

„Představuji Vám černého greyhounda, jmenuje se Cato Elbony, bude mu v červnu 1 rok.“

Fanfára, hudební preludování při prezentaci chrtů, při odchodu opět fanfára.

    

Dále pan Zdenek Grondol pokračoval:

„Děkujeme panu Ivo Pavlíkovi za povzbuzující hudební doprovod - k tomuto zážitku s chrty.      

Pro chrty je uspořádán dnešní večer, pro ně je určena nová kniha.

Všichni milovníci knih, milovníci zvířat, zejména chrtů, se mají na co těšit.

Zrodila se kniha, která na našem trhu ještě nebyla a to kniha Chrti—Nepřekonatelný greyhound. 

Autorem této knihy je angličan Mark Sullivan.

Kniha obsahuje vše, co milovník chrtů potřebuje a chce znát.“


Chrt je zde popsán jako:

  • objekt umělců,
  • chrt jako prestižní záležitost šlechty,
  • chrt jako přítel člověka,
  • chrt jako sportovec.


Ing Zdenek Grondol navázal:

„Chcete vidět chrta jako sportovce?

Nevím, kteří z Vás již tuto možnost měli.

Proto prosím shlédněte krátkou ukázku z videoprojekce, kde uvidíte záznam z dostihů chrtů pořádaných Českou greyhound dostihovou federací na chrtí dostihové dráze v obci Praskačka u Hradce Králové. videoprojekce z dostihů (finálové běhy greyhoundů)

Kdo dostihy na této chrtí dostihové dráze ještě nezná, může je kdykoli shlédnout na webových stránkách www.cgdf.cz.“


Pan Ing. Zdenek Grondol pokračoval:

„Jsem velmi potěšen, že pozvání na dnešní společenské setkání přijala, a můžeme tady přivítat i starostku obce Praskačka, paní inženýrku Miroslavu Součkovou.

Sdělil jsem již, že chrt byl objektem umělců odpradávna.

A proto vítám našeho milého hosta, umělce, světoznámého módního návrháře pana Osmanyho Laffittu – kmotra této knihy.

Věřím, že chrt se stane symbolem i v jeho budoucích uměleckých módních počinech.

Jeho modely vlastní světové celebrity, jako např. Ivana Trumphová, paní Dagmar  Havlová, známé zpěvačky a herečky, apod.

Prosím pana Osmanyho Laffitu o vstup na pódium.

Prosím také paní Heidi Janků o vstup na pódium.“    


Rád Vám představím Heidi jako:

  • moderátorku prestižních dostihů pořádaných Českou greyhound dostihovou federací
  • a také osobnost, která se ochotně ujala i slavnostního aktu losování pro umístění chrtů pro starty při  významných dostizích. 
  • proto naleznete její fotky v této knize o chrtech. Autor knihy dovolil vložit do české mutace 3 listy z fotkami z dostihů České greyhound dostihové federace
  • Věřím, že jednou uslyšíme i její písničku o chrtech

Křest knihy Chrti – Nepřekonatelný greyhound

Zástupce cateringové společnosti otevřel šampaňské Möet & Chandon

Kmotři knihy pokřtili knihu pokropením šampaňským a vyjádřili každý z nich zhruba toto:

„Této knize přeji mnoho prodejních úspěchů, aby se všem, kteří si ji koupí, aby se líbila,

aby se stala vhodným dárkem k výjimečným událostem, aby propagovala greyhounda jako ušlechtilého tvora.„


Následovalo poděkování a zazněl společenský přípitek.

Poté paní Heidi věnovala právě pokřtěné knize jednu písničku. Opět zazněl potlesk jejímu uměleckému výkonu.


Ze závěru projevu prezidenta ČGDF vyjímáme:

„Doufám, že všichni tak jak tu stojíme, se ještě jednou setkáme.

Setkáme se 11. června na nádvoří zdejšího Strahovského kláštera při sportovní  akci MIROTON 2005.

Dnešního dne se můžeme společensky pobavit a na chystaném maratonu pak řádně zasportovat  v disciplínách běh nebo procházka. 

Maraton s s vtipným názvem Miroton 2005 bude již 2. rokem probíhat spolu s chrty. Takže kdo z Vás vlastní chrta, přijďte běžet s ním.

Děkuji Vám všem za pozornost, umělcům za umocnění zážitků nádherného večera a otevírám pro všechny přítomné raut.“

Program při rautu

Při rautu se účastníci se zájmem dívali na stálou projekci z dostihů chrtů na Praskačce a zajímali se o podrobnosti.

„Jakou rychlostí takový greyhound běží?“  „Je rychlejší než kůň?“

Mnohé takové a podobné otázky z řad přítomných hostů zaznívaly a zástupci naší federace odpovídali a odpovídali.

Bylo víc než nasnadě, že kniha Chrti - Nepřekonatelný greyhound na českém trhu opravdu citelně chyběla.

Pan Osmany Laffita, paní Heidi Janků,  i pan Zdeněk Grondol psali věnování do pokřtěných knih, a to jak přítomným významným osobnostem, tak i dalším hostům. 


Přítomní hosté, s cílem zvěčnit vzpomínku na tento večer, se fotografovali s přítomnými celebritami, významnými osobnostmi církevní oblasti, zástupci státní správy, zástupci významných společností i umělecké scény, apod. 


Rozloučení

Hosté se při odchodu loučili s vyjádřením poděkování za pozvání a zněla i nefalšovaná slova obdivu o neobyčejné úrovni tohoto společenského setkání.

„Noblesní. Noblesní jako jeho protagonisté“, vyjadřovali se hosté.


Rádi si uchováme vzpomínku na tento výjimečný večer.


Předmět křtu: česká mutace knihy - The Ultimate Greyhound, Chrti – Nepřekonatelný greyhound


Tato kniha je českou mutací díla anglického autora Mark Sullivana, významného člena World Greyhound Racing Federation.  

Autor knihy byl údajně potěšen tím, že je zájem o vydání jeho díla v daším cizím jazyce, že byl svolný k tomu, aby česká verze anglického originálu byla doplněna o loga, fotografie a texty České greyhound dostihové federace a Greyhound Company, a.s.
„Kdybyste neučinili již nic jiného pro chrty a chrtaře prospěšného, než že jste vydali tuto knihu, udělali jste pro chrty moc“, sdělil členům prezidia federace mezi jinými i např. pan Petr Karel, majitel tří greyhoundů.

 

Dílo o chrtech je napsáno čtivou populární formou, obsahuje kus historie greyhounda i snímky vzácných uměleckých děl, na kterých je greyhound i jiná plemena chrtů umělci vyobrazován.
Kniha je velmi zajímavá a poučná, i když chrta  nehodláte vlastnit a nebo vlastníte jiné plemeno psa.  

Kniha poskytuje informace v oblasti zdraví chrta, chovu, výchovy i tréninku chrta. Již pouhé ohlášení jejího vydání  v češtině způsobilo v Česku, na Slovensku a dokonce i v sousedním Polsku pořádný poprask.
Do současné doby jste mohli  zakoupit odbornější publikaci o jakémkoli zvířeti - od křečka, přes jakoukoli kočku až k jakémukoli psu, ale o chrtovi - to v žádném případě. Kniha je určena k péči o všechny chrty, nejen greyhoundy.

Knihu vyhledávají veterinární lékaři, chovatelé i majitelé chrtů všech plemen.


Česká mutace knihy je vytištěna na křídovém papíře vysoké gramáže a v tomto ohledu ještě předčí originál. Kniha je ilustrována nádhernými fotografiemi uměleckých děl galerií i soukromých sbírek celého světa, které běžně není možné vidět.

Kniha je natolik výpravná a zajímavá, že je i vhodným dárkem.Knihu CHRTI - Nepřekonatelný greyhound můžete zakoupit:Související odkazy:Fotogalerie ze slavnostního křtu knihy CHRTI - Nepřekonatelný Greyhound

V případě zájmu si, prosím, prohlédněte snímky ve fotogalerii níže.

P.S.: Při zahájení prodeje knihy jsme se setkali s tím, že někteří ji kupovali celé "stohy", jiní zase s námi jednali o tom, že si ji jeden majitel chrta koupí, a ostatní (asi z klubu) si ji okopírují.
© Česká greyhound dostihová federace ©

Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_001_DSC05468.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_002_DSC05512.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_003_DSC05433.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_004_DSC05434.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_005_DSC05472.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_006_DSC05490.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_007_DSC05491.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_008_DSC05424.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_009_DSC05440.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_010_DSC05442.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_011_DSC05443.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_012_DSC05442-2.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_013_DSC05421.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_014_DSC05439.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_015_DSC05437.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_016_DSC05509.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_017_DSC05536.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_018_DSC05538.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_019_DSC05539.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_020_DSC05540.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_021_DSC05541.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_022_DSC05549.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_023_DSC05531.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_024_DSC05519.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_025_DSC05555.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_026_DSC05622.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_027_DSC05579.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_028_DSC05520.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_029_DSC05521.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_030_DSC05513.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_031_DSC05514.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_032_DSC05414.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_033_DSC05532.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_034_DSC05554.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_035_DSC05553.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_036_DSC05510.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_037_DSC05560.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_038_DSC05562.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_039_DSC05565.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_040_DSC05566.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_041_DSC05567.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_042_DSC05571.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_043_DSC05573.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_044_DSC05576.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_045_DSC05577.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_046_DSC05578.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_047_DSC05582.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_048_DSC05583.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_049_DSC05581.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_051_DSC05589.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_052_DSC05595.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_053_DSC05596.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_054_DSC05600.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_055_DSC05604.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_056_DSC05603.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_057_DSC05608.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_058_DSC05609.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_059_DSC05616.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_061_DSC05619.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_062_DSC05620.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_064_DSC05625.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_065_DSC05627.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_063_DSC05645.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_065_DSC05641.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_066_DSC05628.JPG
kniha_CHRTI_neprekonatelny_greyhound-obal.jpg
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_067_DSC09769.JPG
Ceska_greyhound_dostihova_federace_krest_knihy_068_DSC09770.JPG
Chrti_Neprekonatelny_greyhound_DSC04297.JPG
Chrti_Neprekonatelny_greyhound_DSC04293.JPG
Chrti_Neprekonatelny_greyhound_DSC04295.JPG
Chrti_Neprekonatelny_greyhound_DSC04296.JPG
The_Ultimate_Greyhound_DSC04299.JPG
Gott_chrti_Dsc01987.jpg
Chantal_Chrti_DSC01246.jpg
Blanka_Matragi_a_Chrti_DSC02642.jpg
DSC05552.jpg
ČGDF / Public Relations / Časopis Czech Greyhound Racing News / 2005 / 2/2005 / Kniha Chrti - Nepřekonatelný greyhound - křest
123456 © Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek 123456

© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.

Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.

Technická správa: Mon Alba