FORM_CGDF_LOGO.gif
ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE 

Dopis od KCHCH Praha v souvislostech

Dopis od jednatele klubu KCHCH Praha a naše reakce

Praha, 2018

V lednu 2018 jsme dostali dopis od jednatele klubu chovatelů chrtů KCHCH Praha, pana J. Pose, s dotazem na možnosti pronájmu chrtí dostihové dráhy v Greyhound Parku Motol a reagovali jsme v tom smyslu, že žádost tohoto typu musí být zaslána vlastníkovi objektu - firmě CZECH INTERNATIONAL, a.s., nikoli nájemci - ČGDF.
Odhlédnouce od tohoto faktu vybízí tato situace možnost připomenutí některých skutečností.

Nyní se totiž krkolomně řeší to, co mohlo být vyřešeno již dávno a nemuseli se koncipovat nějaké žádosti (tato není jediná) o pronájem chrtí dostihové dráhy v Praze a nemuseli někteří "chrtaři", litovat, že ČMKU / FCI "v Praze neběhá".


Když se vrátíme k historii, která mohla odstartovat běhání ČMKU / FCI v Praze:

Pan Ing. Zdenek Grondol, předseda představenstva obchodní společnosti CZECH INTERNATIONAL, a.s. , vyjádřil dne 22.11.2003 směrem k hostům - zástupcům českomoravské Kynologické Unie ČMKU / FCI vstřícný návrh možnosti využívat budoucí investici - chrtí závodiště v Praze i kynologickou organizací ČMKU / FCI. 
Mezi pozvanými hosty z ČMKU / FCI byl i pan Jiří Pos a další hosté. (a později Ing. Zdenek Grondol vyjádřil vstřícně zástupcům ČMKU/FCI  i návrh na další možnost - využívat chrtí dostihovou dráhu Praskačka).


Onoho dne 22.11.2003 se v Hotelu Marriot Praha konalo slavnostní Zasedání obchodní společnosti CZECH INTERNATIONAL, a.s., generálního sponzora ČGDF - České Greyhound Dostihové Federace s hosty - z  Českomoravské Kynologické Unie (ČMKU / FCI), kde byl projekt budoucího chrtího závodiště v Praze přítomným hostům z ČMKU / FCI představen a byla nabídnuta výše zmíněná možnost.


Dále viz historický článek:

http://www.cgdf.cz/cs/zasedani-czech-international-a-s-generalniho-partnera-cgdf-1.htmlMimořádná příležitost tady nepochybně byla.

Žádná smlouva mezi oběma subjekty - CZECH INTERNATIONAL, a.s. a ČMKU / FCI - nebyla podepsána.

Obchodní společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. nikdy nepodepsala s českou kynologickou organizací ČMKU / FCI
jakoukoliv dohodu o využívání budoucí investice 
- chrtího závodiště Greyhound Park Nupaky u Prahy, či později realizovaného závodiště Greyhound Park Motol v Praze.

ani obchodní společnost Greyhound Company, a.s. nikdy nepodepsala s českou kynologickou organizací ČMKU / FCI
jakoukoliv dohodu o využívání později realizované investice - chrtí dostihové dráhy Praskačka,
ke které později Ing. Zdenek Grondol podal taktéž vstřícný návrh zástupcům ČMKU / FCI o možnosti využívat tuto investici
i českou kynologickou organizací ČMKU / FCI.

Pan Ing. Zdenek Grondol opakovaně komunikoval s různými lidmi z ČMKU / FCI, např. předsedou představenstva ČMKU, a.s., panem MVDr. Jiřím Ohlídalem, s předsedou dostihové komise ČMKU - panem MVDr. Vodičkou, panem Otakarem Vondroušem, panem JUDr. Koženým, , panem Jiřím Posem, a dalšími.

Někteří chovatelé chrtů  ze strany ČMKU / FCI, zřejmě výše uvedených věci neznalí, na nás po mnoho let různě "nasazují", jeden z mírnějších výroků je v tom smylu, že v Greyhound Parku Motol mohou prý běhat jen greyhoundi (což je nepravda), a dokonce "jen v rámci ČGDF".
(jaký jiný "rámec" by to za daných okolností měl být, že?)
Etc., Etc.

Dále viz článek z roku 2013, z nějž níže vyjímáme:

http://www.cgdf.cz/cs/provoz-chrti-drahy-v-praze.html


Vážení majitelé závodních chrtů,
Vážení členové jiných dostihových organizací,

 

jak již mnozí víte, mnozí z nás - členů naší České greyhound dostihové federace – jsme po celý minulý rok až do současnosti tvrdě pracovali a vypomáhali s testováním a zprovozňováním nové chrtí dostihové dráhy v Praze – a to zdarma, na své náklady a ve svém volném čase, mimo svá občanská zaměstnání. (Tedy stejně, jako to mnozí děláte na "svých" chrtích dostihových dráhách, kde pouštíte své pejsky k závodům a trénujete s nimi.)   

Průběžně jsme na našich webových stránkách CGDF zveřejňovali reportáže z těchto našich pracovních akcí, i když to nejnáročnější – tvrdou dřinu (i různé těžké fyzické práce) tyto reportáže nepopisují.
Jak již mnozí víte, je pro nás nejdůležitější to, v jakých podmínkách naši chrti běhají.

Greyhound_Park_Nupaky_Prague_project_Czech_Greyhound_Racing_Federation.jpg
Vizualizace projektu chrtí dostihové dráhy v Praze

ČGDF Team
©  Česká Greyhound Dostihová Federace - CGDF / Czech Greyhound Racing Federation - ČGDF ©Chrti_dostihy_v_praze_banner.jpg
Dopis_od_KCHCH_Praha_0002.jpg
Reakce_na_Dopis_od_KCHCH_Praha_0002.jpg
E-mail_od_KCHCH_Praha_0001.jpg
Reakce_na_E-mail_od_KCHCH_Praha_0002.jpg
ČGDF / Dokumenty / Informační zpravodaj ČGDF / Dopis od KCHCH Praha v souvislostech
123456 © Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek 123456

© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.

Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.

Technická správa: Mon Alba