FORM_CGDF_LOGO.gif
ČESKÁ GREYHOUND DOSTIHOVÁ FEDERACE 

Plánovaný termín dokončení stavby VSA Motol

Víceúčelový sportovní areál v Praze Motol (VSA Motol) - zhotovitel BERGER BOHEMIA, a.s.

Termín zahájení a dokončení stavby, kolaudace stavby a termín předání stavby investorovi

Praha, 26.10.2010

Stavba VSA Motol v Praze 5

Název stavby:                        Víceúčelový sportovní stadion Motol (VSA Motol)

Investor stavby:            CZECH INTERNATIONAL, a.s., Havířov - Suchá, U pošty 2/375, www.czechint.cz

Technický dozor (TDO):       Ing. Petr Klas
Autorský dozor (AD):             Ing. Arch. Pavel Bednařík

Zhotovitel stavby:         BERGER BOHEMIA, a.s., Plzeň, Klatovská 410, www.bergerbohemia.cz

Hlavní stavbyvedoucí:          p. Michal Blecha

Datum předání staveniště zhotoviteli:    

květen 2010.

Dokončení stavby, kolaudace stavby, předání řádně dokončeného díla VSA Motol investorovi dle smlouvy

Dle smlouvy dokončit dílo tak, aby pro jeho předmět mohl být vydán kolaudační souhlas: dne 31.3.2011

Dle smlouvy o dílo (SoD) připravit dílo bez vad a nedodělků ke dni 30.4.2011.


Dle Dodatku č. 1 k SoD: dne 30.04.2011
Dle Dodatku č. 2 k SoD: dne 15.08.2011
Dle Dodatku č. 4 k SoD: kolaudace ke dni 16.4.2012, předání stavby investorovi bez vad a nedodělků dne 15.06.2012
(pozn. ke dni 20.01.2013 dílo doposud nepředáno a nezkolaudováno)
Více v odkaze: Závěrečná kontrola stadionu Greyhound Park Motol
Dle znění připravovaného Dodatku č. 5 k SoD bude stavba připravena ke kolaudaci nejpozději ke dni 28.03.2013 - viz odkaz:
http://www.cgdf.cz/cs/novy-termin-kolaudace-greyhound-park-motol.html
Dne 22.3.2013 byla stavba převzata ke kolaudaci
Dne 22.3.2013 proběhla úspěšná pochůzka autorizovaného inspektora, který vydal kolaudační certifikát pro stavební úřad
Dne 26.03.2013 byla stavba VSA Motol investorem převzata.
 

Další investice do díla VSA Motol:

Investor stavby VSA Motol, společnost CZECH INTERNATIONAL, a.s. investoval na díle další dodávky různých technologií, zařízení a nábytku 

Investor závodních technologií v areálu je společnost Greyhound Company, a.s.


"Vynucené" investice stavby VSA Motol:

Přeložka vodovodního řadu

Investice do skalky - zimoviště pro obojživelníky, jezírka pro obojživelníky, ptactvo; instalace ptačích budek různých velikostí,
výsadba stromů v různých místech Prahy, výsadba stromů a keřů v areálu VSA Motol.


Datum zahájení provozu stavby VSA Motol - stadionu Greyhound Park Motol v Praze 5:

Našim příznivcům, fanouškům a návštěvníkům sdělujeme,  že datum zahájení provozu areálu se blíží - sledujte naše stránky.

Vážení čtenáři našich stránek,
členové ČGDF dokumentují stavbu VSA Motol zhotovitele - stavební firmy BERGER BOHEMIA, a.s. a investora - CZECH INTERNATIONAL, a.s.
od jejího počátku.
V míře nakolik nám náš čas dovolí, Vám postupující výstavbu od počátku v dokumentech zveřejňujeme - viz související odkaz.
Můžeme Vás potěšit tím, že připravujeme pro Vás články s rozšířenou dokumentací a dosud nezveřejněnými fotografiemi postupu výstavby této stavby. 
CGDF

Zpět na obecné informace o víceúčelovém sportovním stadionu Greyhound Park Motol v Praze

© Česká greyhound dostihová federace (CGDF) / Czech Greyhound Racing Federation (CGRF) ©

ČGDF / O nás / Dostihová závodiště ČGDF / Dostihové závodiště GREYHOUND PARK MOTOL
123456 © Česká greyhound dostihová federace © www.cgdf.cz |Mapa stránek 123456

© 2003 Česká greyhound dostihová federace, o. s.

Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího písemného souhlasu výslovně zakázáno. Všechna práva vyhrazena.

Technická správa: Mon Alba